Hopp til hovedinnhold

Landslagsskolens spillmodell

I samarbeid medNorsk Tipping

Tekst:   |  Publisert:   (Oppdatert: )

Spillmodellen

Modellen viser NFFs systematisering av spillet. «Kampen om ballen» og videre vurdering av balanseforhold utgjør kjernen.

I midten av modellen ser vi det som er starten og slutten på et angrep / forsvar: Ulike typer Dødballer og «kampen om ballen». Vi har ikke egne økter på dette, men vi tar dødballer på trening når det blir dødballer, og det aller meste av øvelser skal inneholde «kampen om ballen», da denne «kampen» og videre evnen til å raskt «stille om» til forsvar – angrep eller angrep – forsvar avgjør fotballkamper.

Landslagsskolens spillmodell

Spillmodellen har tre spillfaser i angrep og tre i forsvar. Vi vil til enhver tid være i en av disse fasene når ballen er i spill og ett av lagene er i besittelse av ballen.

Felles forståelse av hvilken fase vi er i, hva vi ønsker å oppnå og videre prinsippene i spillfasene, står sentralt i vår tilnærming

I denne artikkelen presenteres de ulike fasene med hensyn til hva som kjennetegner dem, målet i den enkelte fase, fasenes grunnprinsipper, samt hver enkelt fases underliggende læringsmomenter både generelt og for hver enkelt rolle.

Fase: Kampen om ballen

Sentrale momenter i fasen

Først på ballen:

 • Hurtig ballkontroll
 • Ta av press med førsteberøring
 • Skjerme ballen – kropp imellom ball og motstander – stiv arm
 • Fot lengst unna motstander

Kampen om ballen:

 • Først på ball
 • Vinne rommet mellom motspiller og ball
 • KRAFT!

Sist på ball:

 • Opprettholde tett kontakt
 • God kroppskontroll - kontroll på overkropp
 • Utnytte dårlige touch – lange touch
 • Ta ut rommet mellom ball og ballfører

Sentrale momenter for laget

Seirende ut av «kampen om ball» som følge av:

 • Overtall rundt ball
 • Beskytte ballen (kropp mellom ball og motspiller)
 • Spillbarhet i umiddelbar nærhet til ballfører (foran og bak).
 • Spille til sikkert område

I det vi er i ubestridt besittelse av ball: Identifisere balanseforhold hos motstander og følgelig angrepsfase:

 • A1 – Skal vi bearbeide?
 • A2/A3 – Er det rom å utnytte fremover i banen?

Umiddelbar reaksjon for gjenvinning og følgelig posisjonsjustering fra alle når vi mister ball. Søke overtall rundt ball.

Hindre motstander i å få tydelig kontroll på ballen gjennom samla og aggressivt press.

I det motstander er i ubestridt besittelse av ball: Identifisere balanseforhold i eget lag og følgelig forsvarsfase:

 • F1 – Skal vi gjenvinne – presse?
 • F2/F3 – Må vi beskytte rom?

F1: Presse – lede – styre

Kjennetegn: Vi er på plass. Motstander kan ikke nå alle prioriterte rom.

Mål i fasen: Vinne ball og hindre at motstander kommer i posisjon til å nå prioriterte rom.

Hovedprinsipp: Hindre motstander i å oppnå numerisk og posisjonelt overtak rundt ballen og i sentrum av banen.

Sentrale momenter: Førsteforsvarer

Før involvering:

 • Riktig posisjon i forhold til ball og medspillere.
 • Vurdere om vi er «i press» eller «kontrollerer rom».
 • Oversikt over ball, medspillere, prioriterte rom og trusler.
 • Kontinuerlig justere posisjon for å kunne hindre pasninger, snappe ball eller komme tett, med kontroll på prioriterte rom.
 • Kontroll på overkroppen i utgangsposisjoner for raskt å kunne gå i alle retninger.
 • Lese motspill for å finne pressøyeblikk, kontrollere rom og hindre undertall.
 • Velge pressøyeblikk ut ifra avstand, motstanders kroppsposisjon, blikk, fot og touch.

Involvering:

 • Kroppskontroll og fart i beina – kontroll på overkroppen ved forflytninger for raskt å kunne justere seg i henhold til ballfører og spillet.
 • Komme tett i press med rett fart og korte ned stegene inn i press.
 • Bevisst på rom rundt seg for å stenge av spillpunkter.
 • Aktiv armbruk ved duellspill og kroppskontakt.
 • Tett i ballfører for vinne ball eller tvinge frem en upresis pasning.
 • Utnytte dårlige, lange og for mange touch.
 • Forsøke å ta rommet mellom ballfører og ball.

Etter involvering:

 • Hurtig få oversikt på nytt.
 • Presse på nytt hvis mulig.
 • Kontroll på rom for å stenge av trusler.
 • På plass i struktur når pressjobb er ferdig.
 • Mentalt forberedt på omstilling til angrep.

Sentrale momenter: Resten av laget

Soneforsvar:

 • Posisjonering i forhold til ball og medspillere, ikke motspillere.
 • Sikring til førsteforsvarer med korte avstander hvor vi er tette i press og har kontroll på rom.
 • Kompakt lag ved å være korte og smale. Unngå åpne rom gjennom kollektiv samhandling både i bredde- og lengderetning.
 • Sideforskyvning for å ha kontroll på rom sentralt og oftere i tett press bredt.
 • Pumping for å ha kontroll på rom mellom ledd og for å unngå å bli lave.

«I press» eller «kontrollere rom»

 • Hurtig komme til definerte utgangsposisjoner, med rett kroppsstilling for å ha kontroll på rom og klare for å presse.
 • Fart i hodet ved å lese spillet tidlig og fart i beina i kollektiv forflytning.
 • Reagere hurtig og samlet på definerte press signaler som støttepasning, dårlig touch, feilvendte spillere, ball til back.
 • Kontinuerlig justering av høyde i forhold til ballfører, lese fot, blikk, kroppsposisjon og trusler.
 • Beholde høyden på ledd når vi har kontroll på rom og trusler.
 • Pressansvar for spillere foran oss i hver vår sone når vi presser høyt.
 • Senke oss samlet og hindre tilgang på prioriterte rom (F2) dersom vi mister/ikke har press på ballfører.

F1: Rollemomenter

Keeperen

 • Kontroller eget bakrom – stå etter.
 • Kommuniser presshøyde med bakre ledd.

Midtstopper

 • Kontinuerlig posisjonering for å ha kontroll på rom foran og bak - Tolke blikk, fot, kroppsposisjon hos ballfører sammen med trusler.
 • På jakt etter «presseøyeblikk» – styre spillere foran.
 • Romprioritering hvis vi mister press på ballfører.
 • Stopper ballside- aktiv vurdering sette offsidelinje eller støte i mellomrom.

Sideback

 • «Stå» opp på ballsiden (høyt nok og tidlig nok), ned og inn med motsatt back».
 • Romprioritering hvis vi mister press på ballfører.

Kant

 • Pressansvar foran deg.
 • Bevisst på rom rundt seg for å stenge av spillpunkter.
 • Kontroll på rom innvendig før utvendig.
 • Lese «presseøyeblikk» – støttepasning – ball i lufta – feilvendt 1A, feiltouch.
 • Umiddelbar omstilling for gjenvinning etter balltap.

Offensiv midtbane

 • Bevisst på rom rundt seg for å stenge av spillpunkter.
 • Lese «presseøyeblikk» – støttepasning – ball i lufta – feilvendt 1A, feiltouch.
 • 1F - jobb – nekte vending / rettvending.
 • Pressansvar foran deg.

Sentral midtbane

 • På jakt etter «presseøyeblikk» – styre spillere foran.
 • Forsvare framover.
 • Nekte motstander kontroll i vårt framrom og spill inn i mellomrom sentralt.
 • I press – nekte 1A å vende opp – nekte 1A å vri.
 • Forsvarsberedskap/gjenvinning beredskap ved balltap.

Spiss

 • Redusere ballførers valgmuligheter.
 • Bevisst på rom rundt seg for å stenge av spillpunkter.
 • Lese «presseøyeblikk» – støttepasning – ball i lufta – feilvendt 1A, feiltouch – pasning til keeper.
 • Nekte stoppere å passere frontledd – ev. jage bakfra.

F2: Hindre tilgang på prioriterte rom

Kjennetegn: Vi er delvis på plass eller ligger lavt. Motstander kan nå prioriterte rom.

Mål i fasen: Nekte motstander kontroll i rom hvor de direkte kan skape trusler i vår boks, samt å gjenopprette full balanse, vinne ball eller komme oss inn i F1 igjen.

Hovedprinsipp: Hindre motstander i å forsterke og utnytte posisjonelt overtak rundt ballen og i sentrum av banen.

Sentrale momenter: Førsteforsvarer

Før involvering

 • Oversikt over balansen i eget lag: «Skal vi presse, oppholde eller få kontroll på rom»?
 • Motstander skal nektes all form for ballkontroll mellom oss og bak oss.
 • Oversikt over ball, medspillere, prioriterte rom og trusler.
 • Kontroll på overkroppen i utgangsposisjoner for raskt å kunne gå i alle retninger.
 • Finne timing, rett fart og vinkel for press og kontroll på prioriterte rom.
 • Utnytte tiden når ballen er fri slik at kommende ballfører kommer i tidsnød.

Involvering

 • Vinne ball når mulig, men nekte kontrollerte fremoverpasninger er prioritert.
 • Kontroll på overkroppen ved forflytninger for raskt å kunne justere seg i henhold til ballfører og spillet.
 • Oppholde for å få kontroll på prioriterte rom/gjenvinne balanse.
 • Lede vekk for å ha kontroll på rom mellom og bak oss .
 • Tett i ballfører for å vinne ball, tvinge frem ekstra touch eller en upresis pasning.
 • Utnytte dårlige, lange og for mange touch.
 • Aktiv armbruk ved duellspill og kroppskontakt.
 • På jakt etter rommet mellom ballfører og ball.

Etter involvering

 • Hurtig få oversikt på nytt.
 • Presse på nytt hvis mulig.
 • Kontroll på rom for å stenge av trusler.
 • På plass i struktur/returløp når pressjobb er ferdig.
 • Mentalt forberedt på omstilling til angrep.

Sentrale momenter: Resten av laget

Soneforsvar

 • Vi posisjonerer oss i forhold til ballen og medspillere.
 • Press og sikring rundt førsteforsvarer hurtig på plass.
 • Hurtig «korte og tette» for å vinne ball og /eller unngå ballkontroll i vårt bakrom og mellomrom sentralt.
 • Sideforskyvning for å ha kontroll på rom sentralt og lede ut.
 • Pumpe «opp og ned» for å ha kontroll på mellomrom sentralt og bakrom.

Hindre tilgang på rom

 • Lese klima rundt ballfører og press/mangel på press for å hurtig prioritere Press eller kontrollere rom.
 • Motstander skal nektes all form for ballkontroll i vårt bakrom og mellomrom sentralt.
 • Fart i hodet ved å lese romforhold og ballførers blikk og fot.
 • Overspilte spillere hurtig inn i press eller full fart i returløp.
 • Støte ut med spiller bak ball for å holde 1.angriper feilvendt.
 • Være på jakt etter muligheter for F1, og reagere hurtig og samla på tydelig definert pressignaler som støttepasning, feilvendt spillere, ball til back etc.
Beredskap bak ball: klare for «kampen om ballen»

F2: Rollemomenter

Keeperen

 • Styre leddet foran - tetthet og pumping.
 • Lev med bakre ledd. Justere posisjon ut i fra klimaet rundt 1A.
 • Være forberedt på pasninger inn bak.

Midtstopper

 • Kontinuerlig posisjonering for å ha kontroll på rom foran og bak - Tolke blikk, fot, kroppsposisjon hos ballfører sammen med trusler.
 • Kort avstand og tett kontakt med midtbaneledd – nekte mellomrom.
 • Pumping med utgangspunkt i klima rundt ballfører.
 • Stopper ballside- aktiv vurdering sette offsidelinje eller støte i mellomrom.

Sideback

 • Alltid ha kontroll på bakrom – Lese blikk, fot, kroppsposisjon hos ballfører sammen med trusler.
 • Forholde seg til eget bakre ledd og soneprinsipper.
 • Styre kantspiller foran seg.

Kant

 • Forflytning når ball går – lede ut som 1F.
 • Stenge rom på utsiden av sentral midtbane – dypere når ball er sentralt.
 • Angrepsberedskap – motsatt kant.

Offensiv midtbane

 • Stenge mellomrom sentralt – press og avstander i ledd og mellom midtre og bakre ledd.
 • Kontinuerlig justering av presshøyde utfra 1A klima.
 • Kontinuerlig justering av posisjon for å stenge framrom / mellomrom.

Sentral midtbane

 • Stenge mellomrom sentralt - press og avstander i ledd og mellom midtre og bakre ledd.
 • Kontinuerlig justering av presshøyde ut ifra 1A klima.
 • Kontinuerlig justering av posisjon for å stenge mellomrom.

Spiss

 • Jage bakfra hvis motstander har ball foran vårt midtbaneledd.
 • Angrepsberedskap.

F3: Hindre avslutning – hindre mål

Kjennetegn: Motstander kan skape direkte trusler mot vår boks

Mål i fasen: Hindre mål og avslutninger på mål, samt angrepsberedskap.

Hovedprinsipp: Oppnå numerisk og posisjonelt overtak rundt ballen og i områdene hvor det scores mål fra.

Sentrale momenter: Innlegg, pasningsinnlegg og «45» situasjoner

Posisjonering/press - stenge rom

 • Blokkere eller hindre innlegg/pasning.
 • Tvinge eventuelt innlegg foran spiller i press.
 • Sidestilt kroppsstilling så man ser ball og motstandere.
 • Hurtig i posisjon mellom eget mål og motstander.
 • Kontroll på overkroppen i utgangsposisjoner for raskt å kunne gå i alle retninger.
 • Ta kontroll på området mellom spiller i press og første stolpe med én spiller.
 • Ta kontroll foran eget mål gjennom posisjonering innenfor stolpene.
 • Spillere på feil side skal komme seg på rett side.

Hindre avslutning

 • Oversikt over trusler mot 1. stolpe, bakre stolpe og «45» og kontroll på farligste rom.
 • Posisjon mellom motstander og mål.
 • Offervilje – først på ball.
 • «Ta duellen før duellen» - gå i kropp for å ta bort timing og fart hos motspiller.
 • Det må markeres og kontroll på farlige rom helt til situasjonen er avklart.
 • Om motstander ikke når ball bør de allikevel tas ut for å skaffe rom til keeper.

Håndtere avslutning

 • Keeper er posisjonert og er skuddklar.
 • Opp i BLOKK, opp i BLOKK, opp i BLOKK! Blokke med fremsiden av kroppen.
 • I press/blokke med kontroll - «stå på beina», men vi «kaster» oss inn når vi må.
 • Stenge av ett hjørne – keeper tar det andre (aldri skudd mellom beina).
 • Alle i «beredskap» frem til situasjonen er avklart.
 • Spillere som ikke har markering/blokker –– beskytt målet.

Sentrale momenter: Gjennomspill og avslutninger sentralt

Posisjonering/ press - stenge rom

 • Kontrollere bakrom – falle av samla.
 • Posisjonere seg for å komme tett eller snappe ball og samtidig ha kontroll på rom foran mål.
 • Stå i pressesjobben til ballen er spilt.
 • Raskt i rett posisjon når pressesjobben er over.
 • Korte avstander mellom spillere bak presset.
 • Kontroll på overkroppen i utgangsposisjoner for raskt å kunne gå i alle retninger.
 • Overspilte spillere hurtig inn i press eller ta kontroll på farlige rom.

Hindre avslutning

 • Komme tett og presse – se på ball.
 • Kontroll på overkropp og alltid en fot i bakken – korte ned stegene inn i press.
 • Stresse ballfører; forsøke å vinne ball, oppholde og / eller lede vekk fra mål.
 • Ta rommet mellom ballfører og ball før man tar ball.
 • Hold feilvendte spillere feilvendt – armlengdes avstand.

Håndtere avslutning

 • Keeper er posisjonert og er skuddklar. Redde og styre returer.
 • Alle i «beredskap» frem til ballen er ute av boksen /situasjonen er avklart– jakte returer.
 • Opp i BLOKK, opp i BLOKK, opp i BLOKK! Blokke med fremsiden av kroppen.
 • I press/blokke med kontroll - «stå på beina», men vi «kaster» oss inn når vi må.
 • Stenge av ett hjørne (det hjørnet man kommer fra) – keeper tar det andre.
 • Aldri skudd mellom beina.
 • Spillere som ikke har markering/blokker –– beskytt målet.

F3: Rollemomenter

Keeperen

 • Kontrollere målet, redde skudd og avslutninger men på jakt etter å erobre ball før avslutning.
 • Kommunikasjon og samhandling med medspillere hva gjelder press og markering.

Midtstopper

 • Vinne duellen i boks.
 • Beskytt målet , posisjonering sentralt – se motspiller og ball.
 • Som 1F: (Vinne ball), oppholde og lede vekk fra målet.
 • Blokkere venstre hjørne ved høyrebeint skytter og høyre hjørne ved venstrebeint skytter med samarbeid med keeper.
 • Klarering høyt og lang ut av egen sone.

Sideback

 • Vinne duellen i boks.
 • Ikke bli passert. Hindre innlegg.
 • Tvinge eventuelle innlegg foran seg.
 • Verne om rom innvendig framfor rom utvendig .
 • Ansvar for rom ved bakre stolpe ved innlegg og trusler motsatt.
 • Motsatt back bevisst på å ta ut 45 situasjoner.
 • Klarere høyt og langt ut av farlig sone.

Kant

 • Hjelpe egen back etter vending..
 • Hvis overspilt -hurtig inn i press eller full fart i returløp.
 • Være i beredskap for ballvinning / klareringer.
 • Posisjonering i samarbeid med back.

Offensiv midtbane

 • Lede ballfører ut og vekk fra mål.
 • Følge bevegelser inn i boks.
 • Klar for å skyve ut ved undertall i sidekorridor.
 • Jakte andreballer.

Sentral midtbane

 • Lede ballfører ut og vekk fra mål.
 • Følge bevegelser inn i boks.
 • Beskytt målet , posisjonering sentralt – se motspiller og ball.
 • Vinne duellen i boks.
 • Jakte andreballer.
 • Klar for å skyve ut ved undertall i sidekorridor.

Spiss

 • Være i beredskap for klarering på ballsiden og / eller en eventuell kontring motsa

Spillfaser i angrep

Kjennetegn, mål, grunnprinsipper og momenter.

A1: Bearbeiding

Kjennetegn: Vår ball – motstander på plass som hindrer oss i å nå alle prioriterte rom.

Mål i fasen: Sette opp ballfører som kan nå (alle) prioriterte rom, og nekte motstander ballvinning i gunstige områder.

Hovedprinsipp: Oppnå numerisk og posisjonelt overtak rundt ballen og i sentrum av banen gjennom å følgene rådene nedenfor.

Sentrale momenter: Ballfører

Før involvering:

 • Lese motstanderens press for å skape og utnytte overtall og rom.
 • Åpen kroppsstilling for å se både ballen og ha oversikt bak seg, motsatt og fremover.
 • Oversikt over ledige rom, medspillere og tid med ballen.
 • Spillbar ved å få riktig avstand og vinkel til ballfører.

Involvering

 • Ro (med ball), åpne (i førstetouch) og true (med blikk og fot).
 • Spille kontrollert fremover når mulig - Søke igjennom fremfor rundt.
 • Kunne utnytte rom sideveis og/eller skape overtall.
 • Prinsipper som fra «små rom til store rom», «opp og ned», «inn og ut» og «ut og inn».
 • Beholde oversikt med ball i beina og kunne ombestemme valg hvor vi utnytter store rom og kan spille i små rom.
 • Skape nye rom gjennom pasninger med riktig fart på ball til riktig fot.
 • Korte hurtige touch med begge føtter for å utnytte rom/skape overtall med føring.

Etter involvering

 • Hurtig få ny oversikt etter pasning.
 • Ny aksjon umiddelbart for å gjøre seg spillbar på nytt og/eller skape rom.
 • Vurdere grad av forsvarsberedskap.

Sentrale momenter: Resten av laget

Bevegelse og spillbarhet

 • Hurtig komme til definerte utgangsposisjoner med riktig kroppsstilling.
 • Lese motstanderens press for å skape og utnytte overtall og rom.
 • Bevegelse for å skape og utnytte overtall og rom sammen med ballfører.
 • Bevissthet rundt når bevege seg mot ball, når bevege seg unna, når stå i ro med vinkel.
 • Flere bevegelser etter hverandre for å skape og utnytte rom.

Vinkel / avstand

 • Gode avstander mellom ledd i banenes lengderetning – trussel mot bakrom, spillbarhet i mellomrom og framrom.
 • Gode avstander i leddet i banens bredderetning. Spillere på motsatt side av ball klare for å true rom.
 • Oversikt med åpen kroppsvinkel over ledige rom, medspillere og tid med ballen.
 • Kontinuerlig justering av posisjon og kroppsstilling – "leve med spillet".
 • Vurdere grad av forsvarsberedskap og kunne justere posisjon (ofte spillere motsatt).

A1: Rollemomenter

Keeperen

 • Oversikt fremover og begge sider.
 • Rask ballbehandlingstid og riktig tempo i pasningsspill.
 • Spillbar bak stopperne med riktig avstand og vinkel.
 • Få stopperne i rett posisjon med presis kommunikasjon.
 • Unngå å gi bort «presseøyeblikk».

Midtstopper

 • Åpen i posisjonering og kroppsstilling.
 • Justere posisjon for riktig avstand og vinkel i situasjon.
 • Oversikt hvor overtall og rom sideveis og fremover.
 • Unngå å gi bort «presseøyeblikk».

Sideback

 • Hurtig spillbar - justere posisjon «opp og ned» og «inn og ut».
 • Åpen og truende med kroppsstilling, ball og blikk.
 • Utnytte rom fremover.
 • Spille i «små rom» ved å kunne ta av press og finne hurtige pasninger.
 • Oversikt over angrep- og midtbanespillere.

Sentral midtbane

 • Spillbar i framrommet med oversikt.
 • Utnytte store rom og løse små rom med oversikt og hurtig ballbehandling.
 • Holde ballen sentralt – unngå å gi bort «presseøyeblikk».
 • Ved ballerobring – spille kontrollert førstepasning ut av press.

Kant

 • Være spillbar i mellomrom eller bakrom, sentralt eller bredt.
 • Være spillbare i små rom med «fra-mot» og «mot-fra» bevegelser.
 • Oversikt over rom som oppstår for å hurtig bli involvert.
 • True inn sentralt når ball er motsatt.

Offensiv midtbane

 • Være åpen og spillbar i mellomrom.
 • Fremoverrettet når mulig.
 • Skape overtall lavere i banen når situasjonen tilsier det.
 • Kontinuerlig justering av posisjon (vinkel og avstand) med oversikt fremover.
 • Ved ballerobring – spille ut av press.

Spiss

 • Utgangsposisjon på stopper(blindside) motsatt av ball.
 • I posisjon for å bli involvert i bakrom eller mellomrom.
 • Strekke for å åpne opp rom for medspillere.

A2: Inn i prioriterte rom

Kjennetegn: Ballfører som kan nå (alle) prioriterte rom.

Mål i fasen: Trenge inn rom der vi kan skape direkte trusler i motstanders boks, samt nekte motstander ballvinning i gunstige områder.

Hovedprinsipp: Forsterke og utnytte posisjonelt overtak rundt ballen og i sentrum av banen.

Sentrale momenter: Ballfører

Før involvering

 • Oversikt over ledige rom og medspillere fremover (Bakrom og Mellomrom).
 • Ha en plan klar for tidsbruk med ballen.
 • Spillbar ved å få riktig avstand og vinkel til ballfører.
 • Åpen kroppsvinkel og oversikt for å kunne angripe hurtig fremover.

Involvering

 • Angripe hurtig fremover, søke å spille kontrollert inn i (1) bakrom eller (2) mellomrom sentralt.
 • Ro (med ball), åpne (i førstetouch) og true (med blikk og fot).
 • Beholde oversikt med ball i beina og kunne ombestemme valg.
 • Hurtige pasningsvalg eller føre ball i stor fart for å utnytte rom med korte hurtige touch og oversikt.
 • Oversikt og ballkontroll for å spille (fremover) i «små rom».

Etter involvering

 • Hurtig få ny oversikt etter pasning.
 • Ny aksjon umiddelbart for å gjøre seg spillbar på nytt og / eller skape rom.
 • Beredskap bak ball med organisert offensiv markering på å stille om fra angrep til forsvar.

Sentrale momenter resten av laget

Bevegelse og spillbarhet

 • Angripe hurtig fremover - bevegelse inn i bakrom og mellomrom sentralt.
 • True flere rom samtidig med bevegelse og posisjon.
 • Fart og timing i bakromtrussel.
 • Skape vinkel og timing i mellomrom.
 • Spillere bak ball – intiativ forbi ballfører eller i støtteposisjon.
 • Spillbar ved å få riktig avstand og vinkel til ballfører.

Vinkel/avstand

 • Åpne opp rom ved å ha bredde og sentralt true mellomrom og bakrom.
 • Gode avstander i leddet i banens bredderetning - spillere på motsatt side av ball klare for å true rom/stille om defensivt og gjenvinne hvis mulig.
 • Oversikt med åpen kroppsvinkel over ledige rom, medspillere og motspillere.
 • Kontinuerlig justering av posisjon og kroppsstilling.
Beredskap bak ball med organisert offensiv markering og klare for «kampen om ballen»

A2: Rollemomenter

Keeperen

 • Etter ballerobring: Søke fremover så høyt i banen som mulig.
 • Søke rettvendt spiller (fjerneste fot) i mellomrom og framrom.
 • Kommuniser pumping i bakre ledd etter oppspill med organisert offensiv markering.

Midtstopper

 • True med ball og blikk: bakrom, mellomrom, framrom.
 • Rettvende spillere i mellomrom og framrom med pasning på riktig fot.
 • Pumpe bakre ledd opp i banen etter oppspill med organisert offensiv markering.

Sideback

 • Oversikt over bakrom først – deretter mellomrom - så framrom.
 • Forsøke å spille opp rettvendte spillere.
 • Bevegelse bakfra og forbi rettvendt 1A på ballsiden.
 • Hurtig fremover når mulig.

Kant

 • Signaler for bevegelse mot bakrom / mellomrom: Rettvendt 1A.
 • Kunne angripe ulike rom for hurtigst mulig skape sjanse.
 • True mellom back og stopper når ballen er på motsatt side.
 • Timing og fart i løp.

Sentral midtbane

 • Spillbar med oversikt for å kunne spille sentralt og gjennom motstanderen.
 • Som rettvendt 1A true med ball og blikk: Utnytte rom fremover.
 • Vende så høyt i banen som mulig når en går fra små rom til store rom.

Offensiv midtbane

 • Være åpen og spillbar i mellomrom.
 • Være åpen og spillbar i mellomrom – eventuelt bakromstrussel.
 • Oversikt over angrepsspiller før involvering.
 • Hurtige pasninger eller føre ball i stor fart for å utnytte mellomrom/bakrom.
 • Skape temposkifte i spillet når mulig.
 • Løse små rom med 1v1, kombinasjoner og ballbehandling.

Spiss

 • Utgangsposisjon med vinkel til ball for å være bakromstrussel.
 • Forutse rettvendt 1A som signal for bevegelse.
 • Rettvendt eller feilvendt i mellomrom, kunne verne om ball.
 • Timing og fart i løp.

A3: Komme til avslutning og score mål

Kjennetegn: Ballfører som direkte kan skape trusler i motstanders boks.

Mål i fasen: Komme til avslutning – score mål, og gjenvinning.

Hovedprinsipp: Oppnå posisjonelt overtak rundt ballen og i områdene hvor det scores mål fra.

Sentrale momenter: Innlegg, pasningsinnlegg og «45» situasjoner

Spillbarhet - bevegelse

 • Samtidige, truende og eksplosive bevegelser - true ulike rom.
 • True 1. stolpe, bakre stolpe og «45».
 • Bevegelser for å komme først på ballen: Sprint, stå i ro, « fra – imot», «imot – fra».
 • Timing = lese ballførers blikk og touch.
 • Flest mulig trusler innenfor stengene.
 • Tålmodig – holde avslutningsrom åpent.
 • Plassere seg i blindsiden til motstander.
 • Kontroll på overkroppen i utgangsposisjoner og ved forflytninger for raskt å kunne starte, stoppe og skifte retning.

Siste pasning

 • Oversikt over trusler mot 1. stolpe, bakre stolpe og «45» og utnytte farligste rom til rett tid.
 • Tidlige innlegg – slå på «ryggsiden» av førsteforsvarer.
 • Slå innlegg i rom som angripes (ofte forbi første forsvarsspiller i boks).
 • Beholde oversikt med ball i beina, finne rett timing og kunne kamuflere valg.

Avslutning

 • Først på ball!
 • Plassering framfor kraft i avslutningen.
 • Kort tid mellom nest siste touch og avslutning.
 • Se på keeper, så på ball.
 • Skudd/heading tilbake i det hjørnet ballen kom fra er ofte lurt fra bakre stolpe.

Sentrale momenter: Gjennomspill og avslutninger sentralt

Spillbarhet – bevegelse

 • Trusler inn i bakrom.
 • Samtidige, truende og eksplosive bevegelser.
 • Bevegelser for å komme først på ballen: Sprint, stå i ro, « fra – imot», «imot – fra».
 • «Tjuvstarte»: bevegelse av spiller C når ball går fra spiller A til B.
 • Plassere og bevege seg inn i blindsiden til motstander – for å skjære foran eller utnytte rom bak.
 • Kontroll på overkroppen i utgangsposisjoner og ved forflytninger.

Siste pasning

 • Se med og motspillere – utnytt rom i forsvarende lag.
 • Søke å spille igjennom før rundt.
 • Beholde oversikt med ball i beina, finne rett timing og kunne kamuflere valg.
 • Korte tette touch for å utfordre, spille eller dra seg forbi. På jakt etter skuddmuligheter.
 • Benytte veggspill og kombinasjoner for å spille seg igjennom.

Avslutning

 • Tålmodig – hold avslutningsrom åpent.
 • Plassering framfor kraft i avslutningen.
 • Kort tid mellom nest siste touch og avslutning.
 • Se på keeper, så på ball.
 • Avslutte hurtig når det er trangt (dårlig sikt for keeper, ball kan skifte retning).

A3: Rollemomenter

Keeperen

 • Forsvarsberedskap - Diriger balanse og offensiv markering.

Midtstopper

 • Støtte/vendingspiller på ballside.
 • Organisert offensiv markering.
 • Styre balansen i midtbaneledd.

Sideback

 • Skape og utnytte overtall på ballsiden – rundt på innoverkant eller innsiden av utoverkant.
 • Innlegg i tråd med lagets retningslinjer.
 • Vurdere balanseforhold opp mot bidrag i boksen.

Kant

 • Ta seg forbi eller inn i banen med ball.
 • True rom mellom back og stopper når medspiller er rettvendt.
 • True 1. stolpe, bakre stolpe eller «45».
 • Jakte avslutningsmuligheter.
 • Slå innlegg i rom som angripes (ofte forbi første forsvarsspiller i boks).
 • Tidlige innlegg – slå på «ryggsiden» av førsteforsvarer.
 • Innlegg i tråd med lagets retningslinjer.

Sentral midtbane

 • Søke å spille igjennom før rundt.
 • Posisjonere for støttepasning og vending.
 • Balansere sammen med spillere i bakre ledd – klar for gjenvinning.

Offensiv midtbane

 • Være åpen og spillbar i mellomrom.
 • Utfordre med ball. Søke rom igjennom ledd før rundt ledd.
 • Initiativ forbi og rundt spillere i front – skape 2mot1.
 • Søke boks ved innlegg – bevisst på «45 grader».
 • Jakte avslutningsmuligheter.

Spiss

 • Når ball er sentralt i mellomrom – posisjonering i forhold til stopperne – true rom.
 • True innenfor stengene ved innlegg – jakte blindside/true ledig rom.
 • Tålmodig – hold avslutningsrom åpent.
 • Kjappe og kontrollerte avslutninger.

1 mot 1 situasjoner

1 mot 1 ferdigheten er sentral i fotball og noe vi må løfte oss på i Norge. Vi ønsker å utvikle flere spillere som på egenhånd kan skape og utnytte ubalanse med driblinger. Og vi ønsker flere spillere som er gode på å vinne ball og unngå å bli passert.

Vi har derfor utviklet egne læringsmomenter på dette, som Landslagsskoletrenerne skal ha et ekstra «blikk» og videre veilede på uavhengig av tema.

Kampen om ballen: Sentrale momenter

Først på ball

 • Hurtig ballkontroll.
 • Ta av press med førsteberøring.
 • Skjerme ballen – kropp imellom ball og motstander – stiv arm.
 • Fot lengst unna motstander.

Kampen om ballen

 • #Først på ball.
 • #Vinne rommet mellom motspiller og ball.
 • #KRAFT!

Sist på ball

 • Opprettholde tett kontakt.
 • God kroppskontroll - kontroll på overkropp.
 • Utnytte dårlige touch – lange touch.
 • Ta ut rommet mellom ball og ballfører.

Sentrale momenter for situasjoner hvor forsvarende lag er i balanse 1 mot 1

Ballfører, det er små rom å utnytte – men de er der, motstander er i balanse

 • Ha oversikt over medspillere og rom med ballen i beina (true rom med blikk).
 • Verne om ballen med bruk av kroppen og armer.
 • Kroppskontroll – kontroll på overkropp for raskt å kunne starte, stoppe og skifte retning.
 • Korte touch – begge bein - fart i beina.
 • Føre med fart, utfordre på, ta «kommandoen».
 • Temposkifter – «gire ned» for å «eksplodere» inn i rom.

Førsteforsvarer, er i press og har sikring (eget lag i balanse)

 • Kroppskontroll – kontroll på overkroppen i utgangsstilling og ved forflytninger for raskt å kunne følge ballfører alle veier – fart i beina.
 • Se på ballen.
 • Stresse ballfører; forsøke å vinne ball eller tvinge frem en upresis pasning ved å være aggressiv.
 • Stå opp i eller gå nærmere når angriper er stillestående.
 • Reagere raskt og vinne ball ved dårlige / lange touch.
 • Forsøke å «ta» rommet mellom ballfører og ball.

Ballfører, det er store rom å utnytte (motstander er i ubalanse)

 • Kroppskontroll – kontroll på overkropp for raskt å kunne starte, stoppe og skifte retning.
 • Ha oversikt over medspillere og rom med ballen i beina.
 • Kontrollerte touch mens man har fart i beina.
 • Føre med fart, utfordre på, ta «kommandoen».
 • Temposkifter – «gire ned» for å «eksplodere» inn i rom.

Førsteforsvarer, det er store rom å forsvare (eget lag i ubalanse)

 • Sidestilt rygging med kroppskontroll og fart i beina. Fokus på kontroll på overkroppen og korte raske steg».
 • Hindre fremoverpasninger– lede vekk fra mål.
 • Rygge litt saktere enn ballførers fart (for å senke og kunne akselerere).
 • Det er lov å lage frispark.

Ballfører, er i nærheten av mål og det er realistiske muligheter for å komme til avslutning

 • På jakt etter avslutningsmulighet.
 • Kroppskontroll – kontroll på overkropp for raskt å kunne starte, stoppe eller skifte retning.
 • Korte touch – begge bein. Føre med fart, utfordre på, ta «kommandoen».
 • Temposkifter – «gire ned» for å «eksplodere» inn i rom.
 • Kort tid mellom nest siste touch og avslutning.
 • Bestemt/distinkt og rolig i avslutningsøyeblikket.
 • Se på keeper, så på ball.

Førsteforsvarer, er i press på motstander som forsøker å komme til avslutning

 • Råskap, ærgjerrighet og stolthet i egen boks/offervilje.
 • Kroppskontroll – kontroll på overkroppen i utgangsstilling og ved forflytninger for raskt å kunne følge ballfører tett. Fart i beina.
 • Tett i press (aggressiv og tålmodig) – se på ballen.
 • Lede vekk fra mål.
 • Blokke med fremsiden av kroppen.
 • Stenge av ett hjørne (aldri skudd mellom beina) – keeper tar det andre.

Trener du inspirasjon til neste trening?

NFF Landslagsskolen har satt sammen ferdige økter for ungdom, og de kan du bruke på neste trening.

Var denne artikkelen nyttig?