Hopp til hovedinnhold

Ordbok futsal

I samarbeid medNorsk Tipping

Her får du en forklaring av futsalbegreper der vi mener at begrepet rommer noe annet enn det tilsvarende fotballbegrepet.

Tekst:   |  Publisert:

Selv om futsal er likt fotball på mange områder så er det også forskjeller både teknisk og taktisk, og måten vi snakker om futsalfaget på kan virke litt ukjent hvis man ikke har erfaring med det. Vi har vært opptatt av at vi skal dele terminologi med fotballtrenerfaget så langt det lar seg gjøre, og så introduserer vi og forklarer futsalbegreper der vi mener at begrepet rommer noe annet enn det tilsvarende fotballbegrepet. Dette arbeidet er også viktig for at norske futsaltrenere skal ha et mest mulig felles språk om faget vårt. Ordlisten er laget av Kai Bardal og er listet opp alfabetisk.

BegrepForklaring
AngrepslinjeEn tenkt horisontal linje som går i hele banebredden gjennom hver spiller på det angripende laget. Begrepet er nyttig når det er snakk om dybden i hvert angrep og forbindelsen mellom hver spiller eller gruppering
Angripe ballEn offensiv handling der ballen møtes og tas mot i fart. Spesielt på høyt konkurransenivå, der presset kommer veldig fort, er dette avgjørende for å beholde ballen og spillet fremover
Angripe ryggÅ prøve å løpe bak sin direkte motstander når laget er i angrep. Kan også være starten på en finte, f.eks ved å starte bak og stoppe. Kjært barn har mange navn: "True rygg", "ta rygg", "få ryggen hans" osv
BakdørEn finte uten ball for å bevege seg bak ryggen til forsvareren og få ballen i en god situasjon. Kan gjøres både i pivotposisjon (inn-ut/ut-inn), eller på kant (mot-bak).
BakspillerDen i utgangspunktet bakerste utespilleren. Kalles også "den siste spilleren".
Ball-linjenEn tenkt horisontal linje gjennom ballen. Beskriver hvor høyt i banen ballen er. Det er ofte nyttig å vurdere hvordan man skal plassere seg i forhold til høyden på ballen, både i angrep og forsvar.
BlandingsforsvarEn forsvarsmodell der enkelte spillere har individuelt forsvar, mens andre spiller soneforsvar.
BlokkeringEn defensiv handling der hensikten er å stoppe et skudd eller en pasning på vei mot farlig område.
BytteforsvarEn forsvarsmodell som kan kalles en blanding av individuelt forsvar og soneforsvar. Forsvarerne følger her et sett med regler som sier når de skal markere en motspiller og når de skal bytte markering og/eller stenge pasningslinjer/rom.
Defensiv høydeHøyden der det forsvarende laget starter forsvarsarbeidet. Tilsvarer i praksis høyden til den fremste (første) av forsvarslinjene.
DiagonalEn offensiv kombinasjon mellom to eller tre spillere, der løpet går vekk fra ballen og pasningen slås diagonalt.
Direkte motstanderAngriperen som en forsvarer markerer eller har ansvaret for - og omvendt.
Dominant fotFoten en spiller foretrekker å bruke. De fleste spillerne bruker helst høyre fot, mens en litt lavere andel spillere foretrekker å bruke venstre fot. Dette er av ulike årsaker enda mer vesentlig i futsal enn i fotball.
Falsk pivotEn spiller som har utgangspunkt som den fremste spilleren på sitt lag, men som ofte søker ned langs kant for å delta i spillet og skape rom sentralt.
FinteAlle aksjoner som gjøres både offensivt og defensivt, av spiller med og uten ball, for å lure motstander og skape en fordel for seg selv og eget lag.
Finte (defensiv)Brukes for å lure eller skape usikkerhet hos en angriper. Eksempel: Når en spiller som forsvarer seg 1 mot 1 later som hen skal gjøre utslag eller stikke ut en fot.
Finte (offensiv)Dette brukes vanligvis om en bevegelse som gjøres uten ball, for å lure motspiller og skape gode betingelser for å få ballen. Dette kan gjøres med retningsforandringer, fartsforandringer og som en kombinasjon av de to.
Flygende keeperEn keeper som er med opp på motstanderens banehalvdel og spiller som en utespiller. Dette innebærer et overtall for det angripende laget og benyttes også som begrep for overtallsspill 5 mot 4.
Forlate pressNår det angripende laget prøver å komme i gang med et angrep mens motstanderen presser høyt. Kan oppnås gjennom faste trekk, fritt spill basert på felles retningslinjer eller en blanding.
Forsvare fotEn defensiv aksjon, der intensjonen er å gå på motstanderens sterkeste fot. Benyttes spesielt i situasjoner der angriperen har få alternativer og ikke kan slå og gå hvis forsvareren går hardt på beste fot.
ForsvarslinjeEn tenkt horisontal linje som går i hele banebredden gjennom hver spiller på det forsvarende laget. Antallet forsvarslinjer og avstanden mellom dem er et viktig holdepunkt for begge lag.
GardinEn offensiv aksjon der en angriper uten ball beveger seg mellom motspiller og ballen, for å forsinke motspilleren og skape tvil hos det forsvarende laget.
Grunnstilling (keeper)Stillingen en keeper ideelt sett inntar før et skudd.
HoppNår forsvareren som presser ballen følger etter når ballen spilles til en annen angriper. Skjer ofte hvis spilleren som presser fremdeles er den nærmeste forsvaren etter at pasningen er slått.
Hoppe linjeEt offensivt konsept, der det angripende laget prøver å spille ballen forbi nærmeste med- og motspiller og til en angriper lenger unna. Dette skaper ofte gode betingelser for å komme seg fremover og avslutte angrepet.
Ikke-dominant fotFoten en spiller ikke foretrekker å bruke.
Individuelt forsvarEn forsvarsmodell der alle spillerne markerer en motspiller og har ansvaret for å nøytralisere vedkommende. Merk at dette ikke innebærer at en spiller markerer samme motspiller hele tiden.
Kors (keeper)En keeperteknikk som tar sikte på å dekke så mye av målet som mulig. Benyttes ofte når keeper kommer ut og møter avslutninger fra kort hold, eller når en angriper kommer alene med keeper.
LeggerSpilleren som legger på dødball. Et nokså utbredt begrep, siden det ofte er viktig hvem som legger ulike typer dødball.
Mellom linjeneRom mellom forsvarslinjer. Gode lag benytter dette rommet så hyppig og bevisst at det er et eget begrep.
OppholdeÅ prøve å roe ned spillet for å gi medspillerne tid til å komme i gode posisjoner. Gjøres både i forsvar og angrep.
Oppsøke motstanderEn offensiv aksjon, der ballfører oppsøker motstanderen med ballen. Med nærhet til forsvaret skapes det større trussel bedre betingelser for å angripe. Merk: Oppsøke motstander er noe vi tilstreber også uten ball. Det går også an å oppsøke andre spillere enn sin direkte motstander.
OverbelastningEt offensivt konsept der en side overbelastes med mange spillere, for å gi forsvaret problemer. Brukes ofte i overtallsspill med flygende keeper.
OverlapEn offensiv bevegelse uten ball, der den som utfører bevegelsen starter bak ballen og beveger seg rundt ballfører. Brukes eksempelvis etter at ballen er spilt opp til pivot.
ParallellEn offensiv kombinasjon mellom to eller tre spillere, der en spiller løper og ballen slås rett frem (parallelt med sidelinjen).
PasningslinjeEn tenkt linje mellom ballfører og medspillere. En "åpen pasningsline" betyr at ingen motspillere er i veien eller kan avskjære en pasning. En "stengt pasningslinje" betyr det motsatte.
PivotEn utespiller som har utgangspunkt høyt i banen og typisk sett spilles opp feilvendt, for å snu selv eller legge igjen til andre. Er ofte en fysisk sterk spiller som er god til å gjøre seg spillbar og holde på ballen.
RekkeEn hel firer med utespillere som spiller sammen. Mange lag foretrekker å spille med faste rekker, som bytter samtidig. Rekkene kan ha ulik sammensetning av ferdigheter og spille ulike system.
Retningsbestemt mottakÅ kontrollere ballen, men med samme berøring gjøre den klar til neste aksjon. Dette innebærer ofte å ta den med seg vekk fra forsvarer, for å skaffe seg rom og for å åpne pasningslinjer.
RotasjonNår laget som angriper bruker ulike bevegelser og trusler og bytter posisjoner, men samtidig bevarer balansen i laget.
SåleEn offensiv aksjon der ballen legges igjen i motsatt retning av det ballføreren beveger seg i. Fort gjort å forveksle dette med andre begrep. Brukes allerede litt i Norge. Mer presist kan man kalle det "tråkk" e.l.
SikkerhetsavstandAvstanden en forsvarer må holde mellom seg selv og angriperen hen markerer, for å unngå at motstanderen kan skifte retning/fart og komme seg bak.
SkjæringEn offensiv bevegelse uten ball, for å gjøre seg spillbar og/eller åpne for medspillere. Kan deles i mange ulike kategorier (kort/lang, sakte/fort, foran/bak motspiller, bakover/fremover osv).
SkliEn defensiv aksjon i undertallsforsvar mot flygende keeper. Utføres hvis motstander klarer å hoppe linje fra side til side og forsvareren som passeres av ballen følger etter, mens medspillerne justerer seg.
SkliblokkeringEn defensiv handling der forsvareren går ned langs gulvet for å stoppe et skudd eller en pasning på vei mot farlig område.
SoneforsvarEn forsvarsmodell der hver spiller i utgangspunktet har ansvaret for en sone. Dette kan innebære å markere spillere som kommer inn i denne sonen.
SperreEn offensiv aksjon der en angriper uten ball stiller seg i veien for en forsvarer, slik at forsvareren ikke kommer seg dit hen vil eller blir forsinket.
Sperre - blindEn sperre som utføres slik at forsvareren ikke ser at den kommer. Gjøres typisk sett bak ryggen eller fra siden, slik at forsvareren ikke oppdager at noen er i veien før hen prøver å bevege seg
Sperre - og fortsettEn sperre der spilleren som sperrer følger opp med å bevege seg fremover for å være spillbar selv. Benyttes ofte både i spill og på dødball
Splitt (keeper) En keeperteknikk der ballen reddes med utstrekt bein. Benyttes ofte på lave skudd, eller for å forsvare baller som slås mot bakre stolpe.
Sterk sideDen siden av banen der ballen og de fleste forsvarerne befinner seg.
StoppfinteEn offensiv handling der ballen møtes i fart, men der angriperen tråkker på den og går i motsatt retning av det ballen kommer fra. Er en effektiv og uforutsigbar variasjon for spillere som er gode til å angripe ballen.
StøtteEt trygt pasningsalternativ. Forutsetter en åpen pasningslinje. Støtte kan gis både bak, foran og på linje med ballen
Svak sideDen motsatte siden av der ballen og de fleste forsvarerne befinner seg
TåskuddEn skuddteknikk som er veldig lett gjenkjennelig og typisk for futsal. Tåskuddet kan gjøres i fart og er vanskelig å lese for keeper og forsvarere
TosidighetEvnen til å behandle ballen med begge føtter og til å bevege seg økonomisk både mot høyre og venstre ut fra hva situasjonen krever
UniversalEn spiller som behersker alle roller (unntatt keeper-rollen) .
UtrenskingEt angrepskonsept der laget rensker et område av banen, som kan brukes til å utfordre 1 mot 1.
VeggEn offensiv kombinasjon mellom to spillere, der den ene spiller ballen til den andre, beveger seg og får den tilbake.
Ving (kant)En utespiller som har utgangspunkt på en av sidene. Er typisk sett god en mot en både offensivt og defensivt.
Var denne artikkelen nyttig?