Hopp til hovedinnhold

Skoleringsplan futsal 10-11 år

Nå skal spillerne få en grunnleggende kjennskap til hvordan laget angriper og forsvarer seg. Det blir også større fokus på å frigjøre seg fra markering og sikre god kroppsstilling.

Tekst:   |  Publisert:

NFF lanserer nå skoleringsplaner for futsal. Skoleringsplanene er et hjelpemiddel for å skape morsom og utviklende futsalaktivitet. Planene gir en oversikt over hva lag og spillere i ulike aldre kan trene på. De viser hva som bør prioriteres for å skape hurtig mestring og en fornuftig progresjon over tid.

Skoleringsplanene er basert på mestringsstigen. De yngste spillerne starter med å mestre egen kropp og ballen. Dette danner grunnlaget for å spille med og mot andre spillere. Fokuset flyttes gradvis oppover på stigen etter hvert som spillerne blir eldre. Med god individuell basis i bunnen blir samspillet bedre og mer variert.

Planene er delt inn i fire alderstrinn. Det er ikke hensikten at alle lag må følge planen for sitt alderstrinn helt bokstavelig. Eksempelvis vil 10- og 11-åringer som ikke har spilt futsal før ha nytte av å starte med skoleringsplanene for 8-9 år. Skoleringsplanene gir likevel et bilde av rekkefølgen på ulike konsepter.

Matrise med konseptene for futsal. 4 mot 4. 3 mot 3. 2 mot 2. 1 mot 1. Kontroll på ball. Kontroll på egen kropp.

Siden futsal er relativt nytt for mange, er det lagt inn mange videoklipp som viser hva begrepene betyr og hvordan det kan se ut i kamp. Skoleringsplanene er et verktøy for trenerveiledere, sportslige ledere og andre med overordnet ansvar for hvordan man ønsker å drive futsalaktivitet i sin klubb, årsenhet eller lag.
Skoleringsplanene inneholder ikke helt konkrete øktplaner og øvelser. Dette ligger i håndboken for futsaltrening.

Taktikk: Kollektivt

Omstilling frosvar-angrep og omvendt

Fremdeles lite fokus på spillesystemer på lagnivå. Frem til nå har det vært fokus på angrep eller forsvar. Spillerne gjøres nå mer bevisste på omstillingen mellom fasene: Når ballen mistes og de må komme seg tilbake og når ballen vinnes og det kan kontres.

Forsvar i flere linjer

Selv om det ikke er et sterkt fokus på struktur så bør det nå skapes en forståelse av at det ikke alltid er best å markere tett. Spillere lenger unna kan markere litt løsere og dekke rom: Vi forsvarer oss i to linjer.

Veggspill ("spill og gå")

Taktikk: Individuelt

Generell målsetning

Spillerne har en grunnleggende kjennskap til hvordan de angriper og hvordan de forsvarer seg. De kjenner også til de enkleste retningslinjene for å angripe og forsvare seg på kontringer der det er to angripere mot én forsvarer og keeper.

Angrep (8a) og forsvar i situasjoner med tre angripere mot to forsvarere og keeper.

Målsetninger i angrep

Større fokus på å bevege seg uten ball og frigjøre seg fra markering

Det innføres enkle retningslinjer som sikrer god kroppsstilling og større synsfelt.

Spillerne mestrer litt mer sammensatte valg: Sentre, skyte, gå med ballen?

Målsetninger i forsvar

Markering

Forsvar 1 mot 1: Hindre skudd

Teknikk: Angrep

De offensive aksjonene settes i større grad sammen:

 • Flytte ballen
 • Bevegelse uten ball
 • Skyte

Skyte mot mål

Skuddferdighetene utvikles videre, samtidig som at spillerne blir flinkere til å skape gode skuddmuligheter

Pasning

Innsidepasning over korte distanser

Teknikk: Forsvar

Markere

Defensiv grunnstilling

Press

Komme seg tett i ballfører både fra grunnstilling og fra annen forflytning.

Motorisk/fysisk

 • Generell utvikling av koordinasjon
 • Utvikling av dynamisk balanse
 • Utvikling av tosidighet. Bruke begge bein og begge sider av kroppen.
 • Generell utvikling av fysisk kapasitet
 • Fremdeles relativt lite behov for oppvarming, men det er fornuftig å ha en progresjon i aktiviteten på hver økt

Teoretisk forståelse

 • Forståelsen av spillereglene bør være relativt god
 • Det kan benyttes gode øvingsbilder på video
 • Spillerne bør til en viss grad være i stand til å studere seg selv og bruke det for å bli bedre

Psykologiske aspekter

 • Nå oppstår det en stadig større forståelse av trening som et middel for å bli bedre
 • Spillerne kan oppmuntres til å benytte det de trener på i kamp
 • Samarbeid og respektfull adferd mot andre er noe som oppmuntres og forsterkes
 • Spillerene vil i stadig større grad utvikle viljestyrke
Var denne artikkelen nyttig?