Hopp til hovedinnhold

Skoleringsplan futsal 12-15 år

NFF lanserer nå skoleringsplaner for futsal. Skoleringsplanene er et hjelpemiddel for å skape morsom og utviklende futsalaktivitet. Planene gir en oversikt over hva lag og spillere i ulike aldre kan trene på. De viser hva som bør prioriteres for å skape hurtig mestring og en fornuftig progresjon over tid.

Tekst:  |  Publisert:

Skoleringsplanene er basert på mestringsstigen. De yngste spillerne starter med å mestre egen kropp og ballen. Dette danner grunnlaget for å spille med og mot andre spillere. Fokuset flyttes gradvis oppover på stigen etter hvert som spillerne blir eldre. Med god individuell basis i bunnen blir samspillet bedre og mer variert.

Planene er delt inn i fire alderstrinn. Det er ikke hensikten at alle lag må følge planen for sitt alderstrinn helt bokstavelig. Eksempelvis vil 10- og 11-åringer som ikke har spilt futsal før ha nytte av å starte med skoleringsplanene for 8-9 år. Skoleringsplanene gir likevel et bilde av rekkefølgen på ulike konsepter.

Matrise med konseptene for futsal. 4 mot 4. 3 mot 3. 2 mot 2. 1 mot 1. Kontroll på ball. Kontroll på egen kropp.

Siden futsal er relativt nytt for mange, er det lagt inn mange videoklipp som viser hva begrepene betyr og hvordan det kan se ut i kamp. Skoleringsplanene er et verktøy for trenerveiledere, sportslige ledere og andre med overordnet ansvar for hvordan man ønsker å drive futsalaktivitet i sin klubb, årsenhet eller lag.
Skoleringsplanene inneholder ikke helt konkrete øktplaner og øvelser. Dette ligger i håndboken for futsaltrening.

Taktikk

Kollektivt

 • Spillesystemene (2-2, 3-1, 4-0, falsk pivot) innføres, men vi bruker ikke mye treningstid på å øve spillesystemer.

 • Laget er bevisst på hvordan de kan angripe et individuelt forsvar. Spillerne begynner å trene på de mest brukte offensive virkemidlene: Parallell, diagonal, vegg (spill i par).

 • Vi innfører en grunnleggende forståelse av hvordan vi kan trekke på oss en indirekte motstander (en motspiller som markerer en annen spiller enn oss selv) og hvordan vi utnytter det (angripe sikring).

 • Spillerne blir kjent med konseptet flyting og begynner å posisjonere seg slik at de kan gripe inn der det behøves. Dette gjør det enklere å skape sikring.

 • Det anbefales å jobbe mye med 2 mot 1- og 3 mot 2- situasjoner.

Individuelt

Generell målsetning:

 • Spillerne blir flinkere til å angripe, forsvare seg og kjenner til de grunnleggende retningslinjene for å kontre og å forsvare kontring. Det legges stor vekt på å mestre spillet en mot en, både med og uten ball.

Målsetninger i angrep

 • Spillerne må være i stand til å skape seg en god posisjon gjennom bevegelsene sine uten ball
 • Spillerne skal være vant til å oppsøke sin direkte motstander med og uten ball

Målsetninger i forsvar

 • Sikring før noen blir passert eller gjør en feil
 • Sikring når noen blir passert + reorganisering av laget
 • Samarbeid med keeper

Teknikk

Angrep

Skyte mot mål

 • Større skuddrepertoar: Må kunne skyte på ulike måter og i ulike situasjoner

Finter og kroppsspråk

 • Futsal er løgnerens spill!
 • Samtidig må bevegelsene våre snakke tydelig til medspillerne

Mottak og pasning

 • God kroppsstilling: Bruke teknikk tilpasset situasjonen, ikke omvendt
 • Må kunne spille ballen i alle retninger uten å justere retningen man står eller beveger seg i
 • Spillerne begynner nå å øve på å løfte ballen og slå lange pasninger i lufta, både med død og rullende ball

Forsvar

 • God forflytning mens ballen er på vei fra en motspiller til en annen
 • Defensiv grunnstilling i press
 • og 1 mot 1
 • Spillerne utvikler evnen til å markere: Ivaretar sikkerhetsavstand når nødvendig
 • Defensiv kroppsstilling (for andre enn førsteforsvarer): Både se ballen og spilleren en har ansvaret for, forsvare målet

Motorisk/fysisk

 • Utvikling av dynamisk balanse
 • Utvikling av tosidighet. Bruke begge bein og begge sider av kroppen. Dette gjelder både offensivt
 • og defensivt
 • Generell utvikling av fysisk kapasitet
 • Det er nå viktigere med oppvarming i forbindelse med trening og kamp

Teoretisk forståelse

 • Spillerne bør vite hvilke ulike posisjoner/roller som er vanlige i futsal, på lik linje med fotball.
 • Spillerne bør forstå hvordan rene undertall og overtall i spillsituasjoner løses

Psykologiske aspekter

 • Spillerne begynner å bli i stand til å sette lagets interesser foran sine egne
 • Lagånd
 • Evnen til å evaluere seg selv utvikles
 • Utvikling av selvkontroll