Hopp til hovedinnhold

Skoleringsplan futsal 16-19 år

NFF lanserer nå skoleringsplaner for futsal. Skoleringsplanene er et hjelpemiddel for å skape morsom og utviklende futsalaktivitet. Planene gir en oversikt over hva lag og spillere i ulike aldre kan trene på. De viser hva som bør prioriteres for å skape hurtig mestring og en fornuftig progresjon over tid.

Tekst:  |  Publisert:

Skoleringsplanene er basert på mestringsstigen. De yngste spillerne starter med å mestre egen kropp og ballen. Dette danner grunnlaget for å spille med og mot andre spillere. Fokuset flyttes gradvis oppover på stigen etter hvert som spillerne blir eldre. Med god individuell basis i bunnen blir samspillet bedre og mer variert.

Planene er delt inn i fire alderstrinn. Det er ikke hensikten at alle lag må følge planen for sitt alderstrinn helt bokstavelig. Eksempelvis vil 10- og 11-åringer som ikke har spilt futsal før ha nytte av å starte med skoleringsplanene for 8-9 år. Skoleringsplanene gir likevel et bilde av rekkefølgen på ulike konsepter.

Matrise med konseptene for futsal. 4 mot 4. 3 mot 3. 2 mot 2. 1 mot 1. Kontroll på ball. Kontroll på egen kropp.

Siden futsal er relativt nytt for mange, er det lagt inn mange videoklipp som viser hva begrepene betyr og hvordan det kan se ut i kamp. Skoleringsplanene er et verktøy for trenerveiledere, sportslige ledere og andre med overordnet ansvar for hvordan man ønsker å drive futsalaktivitet i sin klubb, årsenhet eller lag.
Skoleringsplanene inneholder ikke helt konkrete øktplaner og øvelser. Dette ligger i håndboken for futsaltrening.

Taktikk

Kollektivt

 • Vi trener mer på spillesystemene (2-2, 3-1, 4-0, falsk pivot) og bruker dem som struktur for spillet mellom 2 og 3 spillere

 • Forsvarsspillet blir mer fleksibelt. Vi bytter oftere markering hvis det er lønnsomt. Dette går ofte av seg selv når det er press på ballen og spillerne mestrer markering med sikkerhetsavstand

og flyting

 • I angrep forsøker vi å bruke motstanderens bytte av markering som offensiv ressurs

Mangler video 65

 • Videreutvikle de mest brukte offensive virkemidlene: Parallell, diagonal, vegg

 • Vi jobber også med flere virkemidler: Sperre, sperre + fortsett, gardin, overlap, dualitet, offensive trekanter, utrensking

 • Større fokus på dødballer (egen leksjon)
 • Mer fokus på overtall 5 mot 4

Undertall 4 mot 5

og overtall/undertall 4 mot 3 eller 3 mot 4

Individuelt

Generell målsetning:

 • Videreutvikle og utnytte god individuell basis i forsvar og angrep
 • Gode valg gir både trussel og kontinuitet i spillet

Målsetninger i angrep

 • Benytte riktig verktøy både når presset kommer og når det må oppsøkes
 • Velge riktig tempo: Trekke på oss motstander når nødvendig, men utnytte eventuelle fordeler raskt
 • Alle leser medspillerens situasjon og bedømmer om hen trenger hjelp (vi nærmer oss) eller rom (vi fjerner oss)

 • Vi vet når vi skal bevege oss kort og når vi skal bevege oss langt når vi angriper

Målsetninger i forsvar

 • Lese presset på ballen
 • Lese retningen på angrepet
 • Mestre flere virkemidler for å bevare press på ballen og ikke miste høyde i presset: Hopp

og bytte

Teknikk

Angrep

Skyte mot mål

 • Må være i stand til å avslutte raskt og fra ulike hold og vinkler

Finter og kroppsspråk

 • Når tempoet øker og rommene minsker blir det enda viktigere med et tydelig kroppsspråk. "Med bevegelsen min forteller jeg medspilleren min hva jeg vil skal skje"

Mottak og pasning

 • Forstå når vi bruker innside fjern fot, såle fjern fot, såle nærmeste fot til å ta mot ball

 • Vite hvilken fot vi skal slå på og hvor mye kraft som skal legges i pasningen i en gitt situasjon
 • Være i stand til å skyve ballen hardt når nødvendig
 • Spillerne må treffe ofte på lange pasninger. Dette gjelder både på dødball og når ballen beveger seg

Forsvar

 • Videreutvikle: Markering, ferdigheter 1 mot 1 (også mot feilvendt), evnen til å fysisk skaffe seg posisjon før dueller

Dette innebærer fokus på grunnleggende forsvarsferdigheter:

 • Være aggressiv
 • God markeringsteknikk
 • Defensiv grunnstilling
 • Forsvare fot
 • Defensiv kroppsstilling

Motorisk/fysisk

 • Utvikling av tosidighet. Bruke begge bein og begge sider av kroppen. Dette gjelder både offensivt

og defensivt!

 • Futsal karakteriseres av bevegelser som skjer på maksimal eller nær maksimal fart på små flater (5-10 meter), med mange retningsforandringer
 • På konkurransenivå er det mange og tøffe dueller. Hurtighet, smidighet og styrke er avgjørende
 • Futsal som spillform både legger til rette for og krever intensitet på trening: Spillaktivitetene må innebære mange involveringer per minutt, slik at evnen til å hente seg inn fra høyintense aksjoner stimuleres

Teoretisk forståelse

 • Spillereglene bør beherskes godt
 • Spillerne bør kjenne til de mest brukte futsalbegrepene, slik at språket som brukes i trening og kamp blir konsist og effektivt
 • Spillerne bør være kjent med etablerte retningslinjer for forsvarsspill med ulike presshøyder
 • Spillerne bør kjenne til 1-2 enkle varianter for å starte spill mot høyt press

Psykologiske aspekter

 • Spillerne utvikler mer spontanitet og mot
 • Viljen og evnen til å samarbeide med andre blir bedre
 • Spillerne har bedre analytiske evner
 • Selvkontrollen utvikler seg
 • Økt evne til å konsentrere seg og til å styre fokus