Hopp til hovedinnhold

Spillmodellen og treningsfilosofi 10-12 år

I samarbeid medNorsk Tipping

Barna nærmer seg ungdomsfotballen, og her kan du lese mer om hva de bør trene på.

Tekst:   |  Publisert:   (Oppdatert: )

Modellen viser en figur av spillermodellen. "kampen om ballen" er sentralt og påvirker: komme til avslutning - score mål, hindre avslutning - hindre mål, vinne ball- hindre motstander i å komme forbi oss, og spille oss fremover i banen.
Modellen viser NFFs systematisering av spillet i barnefotballen.

I midten av modellen ser vi det som er starten og slutten på et angrep / forsvar: Ulike typer Dødballer og «kampen om ballen». Vi har ikke egne økter på dette, men vi tar dødballer på trening når det blir dødballer, og det aller meste av øvelser skal inneholde «kampen om ballen», da denne «kampen» og videre evnen til å rask «stille om» til forsvar – angrep eller angrep – forsvar er en sentral del av fotballspillet

Spillmodellen har to hovedsituasjoner i angrep og to i forsvar. Vi vil til enhver tid være i en av disse fasene når ballen er i spill og et av lagene er i besittelse av ball.

Øvelsesbanken er bygget opp etter en forståelse av at det det tekniske, taktiske, fysiske og mentale er gjensidig avhengig av og uløselig knyttet inn i hverandre og bør øves helhetlig så mye som mulig.

Ved å trene mest mulig i SPILLSITUASJONER sikrer vi at hjernen og nervesystemet får en stimuli som utvikler FOTBALLFERDIGHET; gjennom en konstant finjustering og påvirkning av både mentale, fysiske, tekniske og taktiske aspekter.

Treningsøkta

Treningsøkta bør ha ett av følgende fire hovedtemaer fra start til slutt:

 • Spille seg framover i banen
 • Komme til avslutning – score mål
 • Vinne ball – Hindre motstander å komme forbi oss
 • Hindre avslutning – hindre mål

På de neste sidene presenteres hovedtemaene, sentrale momenter og øvelser. Øvelsene er delt inn i tre hovedkategorier. Prosentsatsen angir hvor stor del av økta de bør utgjøre.

 • Sjef over ballen: 25%
 • Spille med og mot: 25%
 • Spill: 50%

Spille oss fremover i banen

Vi har ballen et stykke unna motstanders mål, og skal forsøke å spille oss kontrollert fremover.

Læringsmomenter ballfører

Før involvering

 • Være SPILLBAR – ut av pasningsskyggen
 • Orientert om ledige rom fjernt og nært.
 • Spillbar gjennom riktig avstand og vinkel til ballfører
 • Posisjon og kroppsstilling som gjør at man ser både ballen og motstanders mål
 • Riktig kroppsstilling og frekvens i beina ved forflytninger før mottak

Under involvering med ball

 • Ro (med ball), åpne (i førstetouch) og true (med blikk og fot)
 • Utnytte rom fremover i banen ved å føre, drible eller pasning
 • Korte hurtige touch med begge føtter for å utnytte rom / skape overtall med føring
 • Skape nye rom gjennom pasninger med riktig fart på ball til riktig fot.
 • Tenke mønstre som: «opp tilbake igjennom», «fra trangt – til ledig»
 • Riktig kroppsstilling og frekvens i beina ved håndtering av ball, føring og dribling.

Etter Involvering

 • Hurtig få ny oversikt etter pasning
 • Ny aksjon umiddelbart for å gjøre seg spillbar og / eller lage rom
 • Være forberedt på å stille om fra angrep til forsvar

Sentrale momenter resten av laget

Spillbarhet/bevegelse

 • Bevegelse bak ballfører for å støtte / vende spill
 • Bevegelse forbi upresset ballfører for å skape spill punkter
 • Bevegelse av spillere foran –true ulike rom samtidig
 • Bevegelse for å skape og utnytte overtall sammen med ballfører
 • Bevegelse for å skape og utnytte overtall sammen med ballfører
 • True flere rom samtidig med bevegelse og posisjon

Vinkel / Avstand

 • Posisjon og kroppsstilling som gjør at man ser både ballen og motstanders mål
 • Gjøre oss STORE sammen i bredde og dybde
 • Gode avstander mellom spillere i ledd og mellom ledd
 • Bevegelse bak, forbi og foran ballfører for å skaffe flere pasningsalternativ

Sjef over ballen

Spille med og mot

Spill

Komme til avslutning – score mål

Vi er i nærheten av motstanders mål med ballen og skal forsøke å komme til avslutning og score mål.

Situasjoner sentralt i banen

Bevegelse - lage/utnytte rom

 • Trusler inn i bakrom
 • Søke å spille igjennom før rundt
 • Samtidige, truende og eksplosive bevegelser
 • Benytte veggspill og kombinasjoner for å spille seg igjennom
 • Riktig kroppsstilling og frekvens i beina i utgangsposisjoner og ved forflytninger

Komme til avslutning i boks

 • Bevegelser for å komme først på ballen: Sprint, stå i ro, « fra – imot», «imot – fra»
 • Se med og motspillere – utnytt rom i forsvarende lag
 • Posisjonere seg på «blindside»
 • Pasning igjennom med «vennlig hilsen» (på rett fot til rett tid med rett kraft)
 • Korte tette touch for å utfordre, spille eller dra seg forbi. På jakt etter skuddmuligheter

Avslutningen

 • Tålmodig – holde avslutningsrom åpent
 • Plassering framfor kraft i avslutningen
 • Kort tid mellom nest siste touch og avslutning
 • Se på keeper, så på ball
 • Avslutte hurtig når det er trangt(dårlig sikt for keeper, ball kan skifte retning)

Innlegg og «45» situasjoner

Spillbarhet/bevegelse

 • Samtidige, truende og eksplosive bevegelser . True ulike rom
 • True 1. stolpe, bakre stolpe og «45»
 • Bevegelser for å komme først på ballen: Sprint, stå i ro, « fra – imot», «imot – fra»
 • Timing = lese ballførers blikk og touch.
 • Flest mulig trusler innenfor stengene
 • Tålmodig – holde avslutningsrom åpent
 • Plassere seg i blindsiden til motstander
 • Riktig kroppsstilling og frekvens i beina i utgangsposisjoner og ved forflytninger.

Innlegget/siste pasning

 • Oversikt over trusler 1. stolpe, bakre stolpe og «45» og utnytte farligste rom til rett tid
 • Tidlige innlegg – slå på «ryggsiden» av førsteforsvarer
 • Slå innlegg i rom som angripes (ofte forbi første forsvarsspiller i boks)
 • Beholde oversikt med ball i beina, finne rett timing og kunne kamuflere valg

Avslutningen

 • Først på ball!
 • Plassering framfor kraft i avslutningen
 • Kort tid mellom nest siste touch og avslutning
 • Se på keeper, så på ball
 • Skudd/ heading tilbake i det hjørnet ballen kom fra er ofte lurt

Sjef over ballen

Spille med og mot

Spill

Vinne ball – hindre motstander å spille forbi oss

Motstander har ballen et stykke unna vårt mål. Vi skal forsøke å vinne ballen og hindre de i å spille seg fremover i banen.

Sentrale momenter: Førsteforsvarer (1F)

Før involvering

 • Oversikt over ball, med- og motspillere
 • Vurdere om vi er «i press» eller «kontrollerer rom»
 • Velge pressøyeblikk ut ifra avstand, motstanders kroppsposisjon, blikk , fot og touch
 • Kroppskontroll–kontroll påoverkroppen i utgangsposisjoner forraskt å kunne gå i alle retninger

Under involvering

 • Komme tett i press med rett fart ogoppretthold presset med riktigkroppsstilling og høy frekvens i beina
 • Bevisst på rom rundt seg for å stenge avspillpunkter
 • Kroppskontroll og fart i beina–kontrollpå overkroppen ved forflytninger for raskt å kunne justere seg i henhold til ballfører og spillet. Aktiv armbruk vedduellspill og kroppskontakt
 • Tett i ballfører for vinne ball eller tvinge frem en upresis pasning
 • Utnytte dårlige, lange og for mange touch

Etter involvering

 • Skaffe seg oversikt på nytt, er du fortsatt 1F?
 • Presse på nytt om mulig
 • Raskt på «rett side» av ball når pressejobben er over

Læringsmomenter: Resten av laget

Forflytning

 • Posisjonering i forhold til ball og medspillere, ikke motspillere - soneforsvar
 • Ved talltap: gjenvinning eller fortest mulig få flest mulig på rett side av ball
 • Reagere hurtig og samlet på definerte press signaler som støttepasning, dårlig touch, feilvendte spillere, ball til back
 • Kontinuerlig justering av høyde i forhold til ballfører, lese fot, blikk, kroppsposisjon og trusler
 • Senke oss samlet og ha kontroll på farlige rom dersom vi mister ball/ikke har press på ballføreren

Avstand

 • Hurtig komme til definerte utgangsposisjoner, med rett kroppsstilling for å ha kontroll på rom og klare for å presse
 • Korte avstander mellom spillere i lengden og bredden
 • Jo tettere press, jo kortere avstander
 • Pressansvar for spillere foran oss i hver vår sone når vi presser høyt

Sjef over ballen

Spille med og mot

Spill

Hindre avslutning – hindre mål

Motstander har ballen i nærheten av vårt mål. Vi skal forsøke å hindre de i å få avsluttet.

Situasjoner sentralt i banen

Posisjonering/ press - nekte rom

 • Kontrollere bakrom – falle av samla
 • Posisjonere seg for å komme tett eller snappe ball og samtidig ha kontroll på rom foran mål
 • Stå i pressesjobben til ballen er spilt
 • Raskt i rett posisjon når pressesjobben er over
 • Korte avstander mellom spillere bak presset
 • Overspilte spillere hurtig inn i press eller ta kontroll på farlige rom
 • Kroppskontroll–kontroll påoverkroppen i utgangsposisjoner forraskt å kunne gå i alle retninger

Hindre avslutning

 • Komme tett og presse – se på ball
 • Kontroll på overkropp og alltid en fot i bakken – korte ned stegene inn i press
 • Stresse ballfører; forsøke å vinne ball, oppholde og / eller lede vekk fra mål
 • Ta rommet mellom ballfører og ball før man tar ball
 • Hold feilvendte spillere feilvendt – armlengdes avstand

Håndtere avslutning

 • Keeper er posisjonert og er skuddklar
 • Opp i BLOKK, blokke med fremsiden av kroppen
 • Stenge av ett hjørne – keeper tar det andre (aldri skudd mellom beina)
 • Alle i «beredskap» frem til ballen er ute av boksen
 • Spillere som ikke har markering/blokker –– beskytt målet

Innlegg og «45» situasjoner

Posisjonering/ press - nekte rom

 • Blokkere eller hindre innlegg/pasning
 • Tvinge eventuelt innlegg foran spiller i press
 • Sidestilt kroppsstilling så man ser ball og motstandere
 • Hurtig i posisjon mellom eget mål og motstander
 • Ta kontroll foran eget mål gjennom posisjonering innenfor stolpene
 • Spillere på feil side skal komme seg på rett side

Hindre avslutning

 • Oversikt over trusler mot 1. stolpe, bakre stolpe og «45» og kontroll på farligste rom
 • Posisjon mellom motstander og mål
 • Offervilje – først på ball
 • «Ta duellen før duellen» - gå i kropp for å ta bort timing og fart hos motspiller
 • Det må markeres og kontroll på farlige rom helt til situasjonen er avklart
  Om motstander ikke når ball bør de allikevel tas ut for å skaffe rom til keeper

Håndtere avslutning

 • Tverrvende og inn i press på nytt bakfra hvis mulig
 • «På plass» igjen når pressejobben er ferdig
 • Komme å rett side igjen hvis man er passert og utenfor presseavstand
 • Være mentalt forberedt på å omstille fra forsvar til angrep

Sjef over ballen

Spille med og mot

Spill

Skoleringsplan og eksempler på ferdige økter

To kilder du kan bruke som inspirasjon.

Dersom du ønsker å en kopi av øvelsene, kan du se hele skoleringsplanen for 10-12 år som presentasjon. Denne er egnet for store skjermer.

Du kan også se eksempler på ferdige treningsøkter for barn mellom 10 og 12 år.

Er det noe som kunne vært bedre med tiim.no?

Vi jobber med å bli bedre, og har du noen innspill eller tanker om hvordan tiim kan utvikle seg vil vi gjerne vite det. Tusen takk for alle innspill!

Var denne artikkelen nyttig?