Hopp til hovedinnhold

Spillmodellen og treningsfilosofi 8-9 år

Lær hva som er viktig å fokusere på når "kampen om ballen" blir en viktig del av økten.

Tekst:   |  Publisert:   (Oppdatert: )

Modellen viser en figur av spillermodellen. "kampen om ballen" er sentralt og påvirker: komme til avslutning - score mål, hindre avslutning - hindre mål, vinne ball- hindre motstander i å komme forbi oss, og spille oss fremover i banen.
Modellen viser NFFs systematisering av spillet i barnefotballen.

I midten av modellen ser vi det som er starten og slutten på et angrep / forsvar: Ulike typer Dødballer og «kampen om ballen». Vi har ikke egne økter på dette, men vi tar dødballer på trening når det blir dødballer, og det aller meste av øvelser skal inneholde «kampen om ballen», da denne «kampen» og videre evnen til å rask «stille om» til forsvar – angrep eller angrep – forsvar er en sentral del av fotballspillet

Spillmodellen har to hovedsituasjoner i angrep og to i forsvar. Vi vil til enhver tid være i en av disse fasene når ballen er i spill og et av lagene er i besittelse av ball.

Øvelsesbanken er bygget opp etter en forståelse av at det det tekniske, taktiske, fysiske og mentale er gjensidig avhengig av og uløselig knyttet inn i hverandre og bør øves helhetlig så mye som mulig.

Ved å trene mest mulig i SPILLSITUASJONER sikrer vi at hjernen og nervesystemet får en stimuli som utvikler FOTBALLFERDIGHET; gjennom en konstant finjustering og påvirkning av både mentale, fysiske, tekniske og taktiske aspekter.

Treningsøkta

Treningsøkta bør ha ett av følgende fire hovedtemaer fra start til slutt:

 • Spille seg framover i banen.
 • Komme til avslutning – score mål.
 • Vinne ball – Hindre motstander å komme forbi oss.
 • Hindre avslutning – hindre mål

På de neste sidene presenteres hovedtemaene, sentrale momenter og øvelser. Øvelsene er delt inn i tre hovedkategorier. Prosentsatsen angir hvor stor del av økta de bør utgjøre.

 • Sjef over ballen: 25%
 • Spille med og mot: 25%
 • Spill: 50%

Spille oss fremover i banen

Vi har ballen et stykke unna motstanders mål, og skal forsøke å spille oss kontrollert fremover.

Sentrale momenter for ballfører

Før involvering

 • Være spillbar – ut av pasningsskygge.
 • Skaffe seg oversikt over ledig rom/plass.
 • Posisjon og kroppsstilling som gjør at man ser både ballen og motstanderens mål.
 • Riktig kroppsstilling og frekvens i beina før mottak.

Under involvering med ball

 • Bevisst bruk av førsteberøring (skjerme, medtak).
 • Korte hurtige touch med begge føtter.
 • Utnytte rom fremover i banen ved å føre, drible eller «vennlig hilsen» pasning.
 • Riktig kroppsstilling og frekvens i beina ved håndtering av ball, føring og dribling.

Etter involvering

 • Skaffe seg oversikt over ledig rom/plass for å gjøre seg spillbar.

Sentrale momenter for resten av laget

Spillbarhet/bevegelse

 • Ut av pasningsskyggen – «jeg vil ha ballen».
 • Posisjon og kroppsstilling som gjør at man ser både ballen og motstanders mål.
 • Bevegelse for å skape og utnytte overtall sammen med ballfører.

Vinkel/avstand

 • Gjøre oss store sammen i bredde og dybde.
 • Bevegelse bak, forbi og foran ballfører for å kaffe flere pasningsalternativ.

Relevante øvelser

Komme til avslutning – score mål

Vi er i nærheten av motstanders mål med ballen og skal forsøke å komme til avslutning og score mål.

Sentrale momenter

Bevegelse – lage/utnytte rom

 • Utnytte rom fremover i banen – pasning med «vennlig hilsen».
 • Overtall spill og kombinasjoner for å spille seg igjennom (eks. veggspill).

Komme til avslutning i boks

 • Bevegelser for å frigjøre seg: «fra – imot», «imot – fra».
 • Oppsøk 1 vs 1: utfordre - spille/dra seg forbi.

Avslutningen

 • Først på ball.
 • Plassering framfor kraft i avslutningen.
 • Tålmodig – se på keeper, se på ball.

Relevante øvelser

Vinne ball – hindre motstander å spille forbi oss

Motstander har ballen et stykke unna vårt mål. Vi skal forsøke å vinne ballen og hindre de i å spille seg fremover i banen.

Sentrale momenter for førsteforsvarer (1F)

Før involvering

 • Oversikt over ball, med- og motspillere.
 • Kommer ballfører i stor eller liten fart, eller har ryggen til?

Under involvering

 • Se på ball, og vurdere ballførers fart og ferdigheter.
 • Komme tett i press med rett fart og oppretthold presset med riktig kroppsstilling og korte, raske steg.
 • Stresse ballfører: forsøke å vinne ball eller tvinge frem en upresis pasning.

Etter involvering

 • Skaffe seg oversikt på nytt: er du fortsatt 1F?
 • Presse på nytt om mulig.
 • Raskt på «rett side» av ball når pressejobben er over.

Sentrale momenter for resten av laget

Forflytning

 • Reagere hurtig sammen når 1F går for vinne ball.
 • Ved balltap: fortest mulig få flest mulig på rett side av ball.
 • Kontroll på farlige rom ved flest mulig spillere på rett side av ball.

Avstand

 • Korte avstander mellom spillere i lengden.
 • Små avstander mellom spillere i bredden.
 • Jo tettere press, jo kortere avstander.
 • Ta ansvar for spillere foran oss.

Relevante øvelser

Hindre avslutning – hindre mål

Sentrale momenter

Posisjonering/press – nekte rom

 • Komme seg på rett side mellom ball og eget mål.
 • Kontroll på farlige rom ved å posisjonere seg for å komme tett eller snappe/tackle/vinne ball.

Nekte avslutning

 • Komme tett og presse, se på ball.
 • Offervilje – først på ball.
 • Stresse ballfører: forsøke å vinne ball eller tvinge frem en upresis pasning.
 • Holde feilvendte spillere feilvendt, armlengdes avstand.

Håndtere avslutning

 • Keeper er posisjonert og er skuddklar.
 • Opp i blokk: blokke med fremsiden av kroppen.
 • Alle i «beredskap» frem til ballen er ute av boksen – jakte returer.

Relevante øvelser

Last ned fagartikkelen

Hvis du ønsker å en kopi av informasjonen i denne håndboken, kan du åpne fagartikkelen som presentasjon og laste ned.

Du kan også se eksempler på ferdige økter for barn på 8 og 9 år.

Er det noe som kunne vært bedre med tiim.no?

Vi jobber med å bli bedre, og har du noen innspill eller tanker om hvordan tiim kan utvikle seg vil vi gjerne vite det. Tusen takk for alle innspill!Var denne artikkelen nyttig?