Hopp til hovedinnhold
Øvelse

Bayer Leverkusen dribleøvelse

Tema
  • Spille oss fremover i banen
  • Hindre avslutning - hindre mål
  • Hindre mål
Type
Oppvarming
Alder
  • 6-7 år
  • 10-12 år

Organisering

  • Sett opp en bane med ni forsvarssoner (se illustrasjon). Plasser en forsvarsspiller i hver sone, hvor de ikke har lov til å bevege seg utenfor.
  • Angrepsspillerne starter med hver sin ball på en side, og skal forsøke å dribble seg igjennom forsvarssonene og over på motsatt side.
  • Mister de ball til forsvarer, bytter de plass.

Variasjoner

  • Antall spillere
  • Banestørrelse