Hopp til hovedinnhold
Øvelse

Krabba

Tema
 • Komme til avslutning – score mål
 • Score mål
 • Spille oss fremover i banen
Type
 • Oppvarming
 • Fotballek
Alder
 • 6-7 år
 • 8-9 år

Organisering

 • Alle spillerne har en ball hver i begge ender av et avgrenset område. Størrelse ut i fra antall.
 • Start med 2 eller 3 krabber i midten (disse sitter).
 • På trenerens signal fører alle spillerne ballen gjennom krabbeland.
 • Mister man ballen blir man krabbe.

Variasjoner

 • Varier størrelsen på området slik at romforholdene endrer seg.