Hopp til hovedinnhold
Øvelse

Krabba

Tema
  • Komme til avslutning – score mål
  • Score mål
  • Spille oss fremover i banen
Type
Oppvarming
Alder
  • 6-7 år
  • 8-9 år

Organisering

  • Alle spillerne har en ball hver i begge ender av et avgrenset område. Størrelse ut i fra antall.
  • Start med 2 eller 3 krabber i midten (disse sitter).
  • På trenerens signal fører alle spillerne ballen gjennom krabbeland.
  • Mister man ballen blir man krabbe.

Variasjoner

  • Varier størrelsen på området slik at romforholdene endrer seg.