Hopp til hovedinnhold
Øvelse

Robin Hood

Tema
  • Komme til avslutning – score mål
  • Score mål
Type
Oppvarming
Alder
  • 6-7 år
  • 8-9 år

Organisering

  • 4 lag med 3-4 spillere på hvert lag. 1 ball pr lag.
  • 1 spiller fra hvert lag fører ballen inn i firkanten i midten før spillerne skal skyte ned baller som ligger oppå hattene. Spilleren holder på helt til han eller hun treffer.
  • Ved treff så henter man ballen og gir til neste gutt/jente på laget som gjør akkurat det samme.
  • Øvelsen varer helt til alle har skutt ned sine baller.

Variasjoner

  • Varier avstander.