Hopp til hovedinnhold
PRO-lisens LSK-hallen Kjetil Knutsen
Foto: Thomas Brekke Sæteren/NFF

Etterutdanningskrav for de med UEFA A-lisenser og UEFA PRO

I denne artikkelen vil du få vite mer om kravene som gjelder, hva slags tiltak som gir godkjent etterutdanning, hvordan du kan melde deg på tiltak og hvordan lisensen din blir oppdatert. Les videre for å holde deg informert og for å sikre at du oppfyller kravene.

Tekst:   |  Publisert:   (Oppdatert: )

Ansvarlig for videre- og etterutdanning UEFA A-nivåene og UEFA Pro
Eirik Kjønø

E-post adresse: eirik.kjono@fotball.no

Følgende krav gjelder fra 2024

Etterutdanning tar sikte på å oppdatere og forbedre kunnskapen, ferdighetene og kompetansen etter fullført grunnleggende utdanning. Etterutdanningstiltak er noe som man gjør i tillegg til sin primære trenerjobb.

NFF stiller krav til 20 etterutdanningstimer i løpet av de tre årene lisensen er gyldig. Med godkjent etterutdanning vil lisensen løpe i ytterligere i tre år etter at gjeldende lisenstid utløper. Det er lisensholder selv som er ansvarlig for å følge med på utløpsdato og rapportere etterutdanningstimer. Det er kun tiltak siste tre år du kan søke om.

For de med dual-lisens UEFA A/Pro og Keepertrener A, kreves det at minimum 5 av 20 timer er spesifikt for keepertrening

For de med dual-lisens UEFA A og Spillerutvikler A, kreves det at 20 timer er spesifikt for spillerutvikling. Begge lisensene blir da forlenget med tre år, det kreves ikke 40 timer totalt.

Her kan du søke om etterutdanningstimer

Under finner du mer informasjon om hva som gir godkjent etterutdanning og hva som er kravene. Endringer kan komme.

Seminar – arrangere med godkjent etterutdanning

De som ønsker å arrangere seminar som skal gi etterutdanningstimer til UEFA PRO/A/Spillerutvikler A og Keepertrener A må søke her om godkjenning,

Det stilles krav til program, målgruppe, innhold, læringsmål og antall timer. Foredragsholdere må være i besittelse av minimum samme lisensnivå som det ønskes etterutdanningstimer for. Det kan gjøres unntak for de med relevant utdannelse.

Seminar som er forhåndsgodkjent i 2024:

Cupfinaleseminaret for herrer - ordinært og etterutdanningsseminaret – 20 timer

Cupfinaleseminaret for kvinner – 10 timer

Fotballtrener som mental trener – 10 timer pr modul

NIF Trenerløypa nivå 3 og 4 – 20 timer hver

Olympiatoppen Topptrenerutdanning – 20 timer

Olympiatoppen Trenerløftet – 20 timer

Olympiatoppen Elite Coach – 20 timer

Seminar – Deltakelse som gir godkjent etterutdannelse

Hvis du har deltatt på seminar eller kurs du mener er godkjent som etterutdanning, må du søke om det. Det må være relevant for trenere på UEFA A og høyere, og du må dokumentere program, foredragsholder, antall timer og skrive refleksjonsnotat.

Hvis det er forhåndsgodkjent holder det å krysse av hvilket du har vært på i rapporteringsskjemaet.

Akademisk utdannelse

Dersom du tar relevante studiepoeng innenfor fagsøylene spillet, trening eller ledelse kan dette godkjennes som etterutdanning. Det krever at du kan bevise at du har bestått og at utdannelsen er relevant for din trenerpraksis.

Klubbesøk

Et klubbesøk kan godkjennes som etterutdanning. Det skal skrives en refleksjonslogg fra besøket der du deler dine observasjoner, tanker, hvem du har pratet med og hvordan dette kan påvirke din trenerpraksis.

Kriterier som vurderes for å få dette godkjent er følgende:

  • Det skal være en klubb på et av de to høyeste nivåene i Norge eller tilsvarende/høyere nivå dersom det er en utenlandsk klubb.
  • Klubben/Personene du besøker må være på minst samme nivå.

NFF vurderer og beregner studiebesøket etter føringer fra UEFA og faglig utbytte:

  • Mengde observasjoner av trening og kamp.
  • Presentasjoner av klubbens spillerutviklingsmodell, treningsmetodikk, kampplaner osv.
  • Hvem møtes: Trener/sportslig leder/utviklingsleder/trenerutvikler/metodikk ansvarlig.

Trener Landslagsskolen og støtteapparat landslag

En trener på kretslag i landslagsskolen får godkjent 10 timer etterutdanning per fullført halvår. Det er en forutsetning at han/hun får veiledning av KA Spillerutvikler/Trenerutvikler, eller en utdannet og godkjent trenerveileder (med minimum samme lisens og at dette er noe i tillegg til den primære trenerjobben. En trener i toppklubb som har landslagskolen som en del av stillingsbeskrivelsen, får det ikke godkjent etterutdanning.

En trener i et støtteapparat på landslag får godkjent 10 timer etterutdanning per landslagssamling, gitt at han/hun får veiledning av fagansvarlig for landslagene.

Veileder

Veiledere på UEFA-utdannelser UEFA B og høyere samt Topptrenerkvinner får godkjent 20 timer etterutdanning pr år. Det er en forutsetning at veiledere blir fulgt opp av ansvarlig for trenerveiledere i NFF.

Hvordan blir lisensen oppdatert?

På sikt vil manuell registrering bli erstattet med et system som registrerer etterutdanningstimer automatisk. Dette arbeides med, og inntil da må du sende inn dokumentasjon selv. Søk om å få etterutdanning godkjent her

Disse etterutdanningstimene trenger du ikke å søke om selv:

Cupfinaleseminaret for herrer

Mvh Eirik Kjønø, ansvarlig for videre- og etterutdanning i Topptrenerseksjonen.

Var denne artikkelen nyttig?