Hopp til hovedinnhold
Her ser vi noen av våre nye kretsansvarlige (KA) Sport i klubb på samling på Ullevål i oktober.
Foto: NFF

Sport i klubb – ny rolle i kretsene

I våre 18 fotballkretser har det i løpet av det siste året skjedd en positiv endring for oss trenere. En ny utviklings stilling er på plass med mål om å styrke klubbenes sportslige ledelse, noe vi igjen håper vil øke rekrutteringen, redusere frafall og sikre en god sportslig utvikling.

Tekst:   |  Publisert:   (Oppdatert: )

Den nye utviklingsstillingen markerer et viktig skritt for alle trenere og trenerveiledere som ønsker å være med å forme fremtidens fotball. ⁠Akkurat nå jobber 15 (med håp om å bli 18) kvinner og menn med å kartlegge, besøke og følge opp sportslig ledelse i barne- og ungdomsklubbene våre. Alle har bred erfaring og kompetanse, enten fra andre utviklingsstillinger i krets eller nøkkelroller i klubb. Felles for de alle er en sterk dedikasjon for at aktiviteten på feltet skal bli best mulig for alle våre barne- og ungdomsspillere. KA Sport i Klubb skal ha det faglige ansvaret for oppfølging av sportslig ledelse og fokus på den sportslige aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen i kretsen. Rollen kommer til å jobbe tett sammen med blant annet KA Klubb, KA Trener, KA Spiller og Aktivitetsutviklerne på kretskontoret.

Hva er de viktigste oppgavene?

Som nevnt er bistand til klubbenes sportslige ledelse, og sportslig leder en prioritert oppgave. Med bistand menes oppfølging og hjelp til at klubben har en sportsplan som sikrer god aktivitet og gjennomfører denne i henhold til planen. Viktige oppgaver blir da:

  • Oppfølging sportslig leder / trenerveiledere i klubb
  • Gjennomføre trenerforum med klubbtrenere, trenerveiledere og sportslige ledere, og informere om våre planverk og aktivitets konsept
  • Veilede og motivere kretsens klubber med hensyn til spillerutvikling barn og ekstratilbud i klubb, og sikre gode oppstartprosesser både for spillere og trenere»

Våre KA Sport i klubb er altså operative stillinger som først og fremst skal virke ute i klubbene. Men de er også en del av et nasjonalt team med sine kolleger i kretsene, ledet av Atle Roar Håland sentralt. Sammen med fagansvarlig Barn og Ungdom, Bo Folke Gustavson, skal de sørge for at NFFs planverk for aktivitet er under kontinuerlig utvikling og i bruk.

KA Sport i Klubb korpset

Var denne artikkelen nyttig?