Hopp til hovedinnhold
KA trenerutviklere fra hele landet deltok på samlingen i forbindelse med talentleiren i Porsgrunn i august 2021.
Foto: Trenerforeningen/Teddy Moen

Trenerutviklerens jobb i din krets: viktig informasjon for fotballtrenere

Denne artikkelen gir et innblikk i hva trenerutviklere gjør, deres respektive roller i fotballkretsene, og hvordan de kan hjelpe deg med din utvikling som fotballtrener. Tilslutt får du vite hvem som er trenerutvikler i din krets.

Tekst:   |  Publisert:

Rundt omkring i landet finner du 20 dedikerte og kompetente trenerutviklere. Disse er en viktig del av Norges Fotballforbund, som har nøkkelroller i å utdanne, utvikle og følge opp trenere på ulike nivåer.

Vårt trenerutviklerkorps innehar bred trenererfaring, inkludert alt fra å være trener for ungdoms- og seniorlag til aldersbestemte landslag. Korpset besitter god og tung erfaring med å arbeide med å forme og påvirke barn, unge og voksnes utvikling. De ønsker å bruke deres erfaring og kompetanse for å bidra med å utvikle morgendagens trenere.

Hva er en trenerutviklers oppgave?

I hver fotballkrets finnes det minst én ansvarlig trenerutvikler som har faglig ansvar for all trenerutdanning. En trenerutviklers hovedoppgave er å se til at det er et godt utdanningstilbud i sin krets:

  • Gjennomføring av flere grasrottrenerkurs/UEFA C
  • Tilbud om klubbnære grasrottrenerkurs/UEFA C
  • Gjennomføre UEFA B og UEFA Spillerutvikler B.
  • Gjennomføre NFF Trenerveilederen.
  • Etterutdanning for trenere, spesielt de med UEFA B-lisens
  • Arrangement av møtesteder for erfaringsdeling blant trenere

En trenerutvikler jobber ikke bare med utdanning og kursing. Han/hun har en operativ stilling som betyr at han/hun skal drive med hverdagsoppfølging av kretsens største trenertalenter. For eksempel, har alle kretsene i 2023 kartlagt alle kvinnelige trenere for å identifisere de mest engasjerte og dedikerte blant dem. Disse trenerne har fått mulighet til å bli en del av et utviklingsmiljø og til å få oppfølging på feltet. Hver fotballkrets tilpasser oppfølgingen av sine trenertalenter med utgangspunkt i deres kontekst og tilgjengelige ressurser.

Samarbeid er nøkkelen for å utdanne morgendagens trenere

En trenerutvikler er ikke bare isolert i sin krets. De er også en del av et bredere regionalt og nasjonalt team, ledet av Geir Midtsian (leder for trenerutviklerne) og Niklas Nyland (fagansvarlig for UEFA B-nivå). I sammen med norske toppklubber arbeides det for å videreutvikle utdanningstilbudet for å løfte norsk fotball - for bredden og topp.

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål eller trenger veiledning, står trenerutvikleren i din krets klar til å hjelpe deg. Ikke nøl med å ta kontakt! Trykk her for å se hvem som er trenerutvikler i din fotballkrets.

Var denne artikkelen nyttig?