Hopp til hovedinnhold
Vidar Johnsen på feltet.
Foto: NFF Nordland

Gjør hovedtrener, spillere og miljø bedre: rollen som assistenttrener i fotball.

Ønsker du å bli en uunnværlig assistenttrener? I denne artikkelen vil Vidar Johnsen, KA Trenerutvikler i Finnmark og assistenttrener på G16-landslaget, sette søkelys på den viktige rollen som en assistenttrener har. Gjennom råd, eksempler og dele av egne erfaringer, skal vi se på hva det krever for å lykkes i denne rollen - enten det er for den lokale fotballklubben, ungdomslaget eller A-laget. Les videre for å finne ut hvordan du kan bidra til å gjøre hovedtreneren enda bedre, forbedre spillerne og skape et positivt miljø, og samtidig utvikle deg selv som trener.

Tekst:   |  Publisert:

Er det mulig å bli verdens beste assistenttrener for hovedtreneren og mine spillere?

La oss snakke om en av de mest kritiske rollene i fotball - assistenttreneren. Uansett om du jobber med 10-åringer i den lokale klubben, A-laget eller landslaget, kan din rolle bety en enorm forskjell. Hva kreves det av deg? Jeg vil dele noen av mine personlige erfaringer.

Alle kjente trenere har sine assistenter. Helstrup har Vik, Pep har Juanma Lillo og Kjetil Knutsen har Morten Kalvenes. Alle jobber de tett med sin hovedtrener daglig for å utvikle økter, lag og enkeltspillere. Selv om assistentrenerne ikke ofte er i medienes søkelys som hovedtrenerne, spiller de en superviktig rolle overfor både hovedtrener og lag.

Lojalitet

En av mine roller er å bidra for å gjøre hovedtrener bedre, spillerne bedre og ikke minst miljøet bedre.

En av de viktigste egenskapene jeg mener, at en assistenttrener bør ha er lojalitet.

Hovedtrener er min viktigste medarbeider, den som leder prosjektet som jeg har forpliktet meg til å være en del av. Vi deler et verdisett og vi deler noenlunde lik spillide` filosofi når det kommer til trening og kamp. Vi er ikke alltid enige, men vi styrer oss inn mot en felles strategi som vi skal jobbe imot.

En av mine roller er å bidra for å gjøre hovedtrener bedre, spillerne bedre og ikke minst miljøet bedre. Selv om vi sikkert ønsker å utvikle oss selv på veien, er vi der for å være lojale medlemmer av teamet. For eksempel vil det skade mange ting i og rundt miljøet hvis du har en assistent som jakter hovedtreners jobb.

Hvordan rolleavklaring og planlegging kan optimalisere arbeidet

Det er viktig med rolleavklaringer innad i teamet, spesielt knyttet til trening, kamp og oppfølging. Og at man setter av tid til å dyrke og utvikle relasjonene med de du jobber tettest med. I dette tilfellet hovedtrener. Med å sette av tid handler det rett og slett om å bli godt kjent. Desto tryggere relasjon desto bedre kvalitet både i planleggingsarbeidet og på treningsfeltet.

Avklar hva dine oppgaver inn mot trening og kamp skal være. Slik at du kan være spot on. Det kan inkludere hva slags deløvelser du som assistent skal ha ansvar for, hvordan du kan være delaktig for å forsterke temaet igjennom økta i spillet, kanskje leder du økta i dag? Eller du har oppfølging av enkeltspillere som den lille stemmen når hovedtrener kjører i ledd. Mange muligheter, det viktigste er at det er avklart og at du ikke trekker deg vekk når andre har led i økta. Kan vi jobbe som en enhet. Hovedtrener, assistenttrener og andre i teamet så vil påvirkninga være sterk.

Teo Hindenes Ingilæ og Jonathan Vonheim Norbye. (Teo nå i Glimt og Norbye i Leipzig) begge fra Alta
Teo Hindenes Ingilæ og Jonathan Vonheim Norbye. (Teo nå i Glimt og Norbye i Leipzig) begge fra Alta
Foto: Privat: Vidar Johnsen

Hovedtrener legger retningen på hvordan rammene og hovedpunktene skal være. Assistenttrener jobber for å forsterke eller fintune disse og følge de opp. Eierskap til produktet vi skal utvikle er en utrolig viktig oppgave for assistenttreneren. En hovedtrener som viser tillit og fokuserer på assistenttreners styrker, vil få mye igjen for det.

For å utvikle deg, anbefales det å ta UEFA spillerutvikler A eller B. Dette vil hjelpe deg å stille fokuset skarpt inn mot enkeltspillere på feltet og øke din kompetanse på oppfølging.

Treningen og kampen

Arbeidsoppgavene kan selvsagt variere fra lag til lag og klubb til klubb og etter spesifikke ønsker fra hovedtrener.

Noen av oppgavene er de små delene av spillet som dere som klubb/lag eller team ønsker å utvikle. Det betyr at vi må sette oss 100 % inn i tankegangen, retningen og filosofien som er lagt. Vi må være rå på detaljer når det kommer til analysearbeid, oppfølging av enkeltspillere, oppfølging av lagdeler og spesifikke oppgaver knyttet til trening og kamp. Dette kan være dødballer, og oppgaver knyttet mot faser i spillet for at teamet skal få oversikt. Det er viktig at våre fire øyne ikke ser det samme, men brukes inn mot forskjellige ting slik at vi skal få oversikt hva som funker, hvilke grep må gjøres underveis i kampen, virkemidler på struktur og endring av kampplan for å for eksempel å sikre en 1-0 ledelse? Hvordan kommuniserer vi underveis. Hva må vi endre på, hvilke bytter skal gjøres for. Dette er interessante og utfordrende situasjoner vi står overfor i hver eneste kamp. Med en god plan for dette gjør at man kan bruke trenerteamet best mulig.

Mange assistenttrenere kjører store deler av økten og hovedtrener påvirker gjennom det taktiske i treninga. Det er mange varianter, det viktigste for meg er at det er avklart og man har tillit til hverandre gjennom et felles budskap på det vi vil.

Et godt og samkjørt team kan drive større påvirkning enn et team som drar i forskjellige retninger. Dialog helt ned på detaljnivå er viktig. For eksempel i planleggingsarbeidet inn mot treninga. Kjøreplan, oppsett, tidsbruk, oppbygging og innhold. Sett av god tid til planlegging av trening.

Som medmenneske

Å være assistenttrener er rett å slett varierte oppgaver. Du må ha et hovmesterblikk inn mot spillergruppen og detaljene i planen som skal ut i livet.

Som assistenttrener får man ofte også et nært forhold til spillere da man også er hovedtrenerens forlengede arm inn i garderoben. Man er så tett på at man kan ofte lese signaler og emosjonene som er i garderoben eller klikker som oppstår i spillergruppa.

Dette er en fin mulighet til for påvirkning i rett og den felles retningen da tilliten ofte blir stor. Assistenttrener er ofte en tillitsfull rolle der dine menneskelige egenskaper i tillegg til dine fotballfaglige egenskaper vil løfte deg frem og du får mulighet til å se hele mennesket på nært hold. Sørg for å ta praten og se menneskene du jobber med i øynene når du treffer dem.

Mine 5 viktigste råd for å lykkes som assistenttrener

  1. Vær lojal til prosjektet du har sagt ja til å være en del av.
  2. Avklar din rolle i forbindelse med trening og kamp.
  3. Sett av tid til planlegging.
  4. Bruk hovmesterblikket ditt på spillet og miljøet, detaljer er viktig!
  5. Prat med enkeltspillere og se alle.
Var denne artikkelen nyttig?