Hopp til hovedinnhold
Samling
Foto: Roar Wold/NFF Rogaland

Ledelse i breddefotballen

I samarbeid medNorsk Tipping

I denne artikkelen vil Roar Wold dele tanker omkring ledelsesprinsippene i breddefotballen. Les videre hvis du er en fotballtrener eller bare ønsker å vite mer om hvordan man skaper en positiv fotballopplevelse for unge spillere.

Tekst:   |  Publisert:

KA Spiller i NFF Rogaland
Roar Wold

Roar Wold, ansvarlig for spillerutvikling i NFF Rogaland. Har jobbet i NFF i en årrekke med spillerutvikling og vært veileder på mange ulike trenerkurs.

Hvordan lede en gruppe spillere som tilhører breddefotballen

Jeg har hatt gleden av å trene mange ulike lag og spillere gjennom et langt liv i fotballen.

I denne artikkelen vil jeg ta for meg et breddelag for jenter fra en liten plass der vi er avhengige å få med alle for å kunne stille lag til å spille kamper. Dette laget trente jeg fra de var 6 -15 år. De fleste spiller fremdeles fotball.
Fokuset var i alle disse årene – beholde alle – kjekke og lærerike treninger med høy grad av fotballaktivitet og intensitet – mer og mer involvering og medvirkning fra spillerne.
Fra 10-12 års alderen tok vi det et skritt videre og laget noen fokuspunkter.

Dette er historien om et av mange breddelag i Norge og hvordan jeg/vi la til rette for at disse jentene dypt inne i breddefotballen skulle få muligheten til å utvikle seg som fotballspillere, samtidig ha det gøy i sammen og å oppleve at treningene ga dem læring i form av fotballaktivitet som stilte krav til fokus, innsats og kvalitet.Dette tok denne gjengen med seg inn i kamp med gode holdninger, krav til hard jobbing og støtte/hjelpe hverandre alltid.
Disse holdningene ga stor grad av utvikling over tid på alle spillerne.

Lagbilde
Lagbilde
Foto: Roar Wold/NFF Rogaland

Organisering

MEDVIRKNING - EIERSKAP TIL EGEN UTVIKLING - UTFORDRINGER

MESTRING - FELLESKAP- ALLE MÅ BLI SETT OFTE

MOTIVASJON

Jentene fikk mulighet til medvirkning i trening – hva skal vi ha søkelys på?
Hva skal vi gjøre på trening denne uka?
Hva blir viktig framover?

Hva betyr det å ha eierskap til egen utvikling? Hva krever det av hver enkelt og trenerne.

Hvilke utfordringer har vi og hvordan skal vi løse dette sammen?

Treningene må være slik at vi opplever stor grad av mestring, men kanskje gi spillerne ulike utfordringer i forhold til hvor de er.

Felleskapet kommer først – Vi må alle sørge for at alle blir sett.

Trenerne har alltid ansvaret for at dette blir gjennomført.

Dette var punkter vi ofte pratet om, evaluerte hva var bra – hva må bli bedre?

Denne type involvering responderte spillerne utrolig godt på. De følte på et større ansvar der de hadde medvirkning på prosessen, hvilke posisjoner de ville/kunne spille i uten å føle at de ikke behersket det eller at det ville komme dårlige kommentarer fra andre.

Krav/Forventniger

Vi må ha noen krav og forventninger til hverandre i trening og kamp.

Jeg/vi forventer faktisk at vi alle gjør så godt vi kan – noe mer kan vi ikke forvente

I trening og kamp gjør vi alltid vårt beste for oss selv og laget

Vi støtter hverandre og heier på alle

Vi gleder oss over gode prestasjoner

Trenerne må oppføre seg på sidelinja og gi positiv forsterkende feedback til laget - spiller

Mestring/Fellesskap

Trenerne har et klart ansvar i forhold til at spillerne ofte opplever mestring, er satt i en rolle de er komfortable i og kan utvikle sine ferdigheter der.

Vi er en del av et felleskap der hovedhensikten er å ha det gøy sammen, vinne noen fotballkamper, der alle opplever gode involveringer som gir større selvtillit. Trenerne har søkelys på gode prestasjoner fra alle spillerne og forsterker dette med bekreftelse til spillerne underveis i kampen og etterpå.

Like muligheter

Trenerne må sørge for at alle gis like muligheter både i forhold til spilletid og at alle er inkludert både i trening og sosialt.
Det er vi trenere som må sørge for at alle spillere føler seg likt av trenerne.
Først da vil en få det beste ut av laget.

Det handler ofte om å bry seg, meg og deg og de andre.

Motivasjon - hva motiverer

Å bli sett, å bli aksept, å mestre, å lykkes.

Dette gjelder både for barn, ungdom og voksne.

Avslutningsvis vil jeg ønske alle breddelag fra hele Norge lykke til med utvikling, medvirkning og påvirkning slik at flest mulig jenter/gutter får flest gode opplevelser på fotballbanen i 2024

Til jentelaget fra Høle og alle andre plasser

Alle skal med

Se alle

Alle har en spisskompetanse – finn den

Raushet

Sammen/Samhold

Identitet – Hvem er du/vi

Utfordringer

Humør – fyll på med masse humør

Var denne artikkelen nyttig?