Hopp til hovedinnhold
Flint Fotball: Fra venstre: Jesper Alme Foyn, Oscar Sætra Schibsted, Folke Albin Ekerhovd, Johan Eide-Kettilsen, Matteo Bekken Bochicchio og Atle Kettilsen
Foto: Atle Kettilsen

Månedens øvelse: Score mål med overtall, 3v2 + keeper

Vil du trene spillerne dine på å bli skarpe i overtallssituasjoner og score flere mål? Flint Fotball og Atle Kettilsen viser frem månedens øvelse, en scoringøvelse med overtall 3 mot 2 med keeper. Denne øvelsen utfordrer både angrep og forsvar, og gir rikelig med repetisjoner. Les videre for å lære mer om hvordan du kan introdusere denne øvelsen til ditt lag og hva som kan være viktig for å lykkes.

Tekst:   |  Publisert:   (Oppdatert: )

Flint Fotball presenterer

Flint Fotball og Atle Kettilsen presenterer månedens øvelse som en scoringøvelse med overtall 3v2 med keeper. Den gir gode muligheter og utfordringer i både angrep og forsvar, og rikelig med repetisjoner. I denne artikkelen er fokuset rettet mot angrepsspill. Denne kan man allerede introdusere fra aldersgruppen 10 - 12 års alderen og passer fint i alle aldersgrupper oppover.

Atle Kettilsen
Atle Kettilsen
Foto: Atle Kettilsen

Mål: Målet med denne øvelsen er å gi rikelig med øvelse i å utnytte overtallet 3v2 for å kunne score mål. Samtidig som de skal være forberedt på å måtte gjenvinne ballen om de skulle miste ballen.

Beskrivelse

3 mot 2 i 16 meter

Øvelsen fungerer som en spillsekvens hvor man deler gruppen inn i to. Du kan ha 4 utespillere på hvert lag, men spillere rullerer på å spille. På angrepslaget hviler 1 spiller, og forsvarslaget hviler 2. - Disse rullerer. Angripende lag har fokus på å utnytte overtallet ved at ballfører tydelig utfordrer en forsvarsspiller. Han/hun må så spille ballen i riktig øyeblikk - ikke når motstander er for langt unna og ikke når motstander er for nært. Etter en bestemt tid kan du bytte slik at angrepslaget blir forsvarslaget og det andre laget motsatt.

Flint Fotball viser øvelsen å score mål med overtall, 3v2 med keeper. (Flint Fotball)

Størrelsen på banen må tilpasses alder og ferdighetsnivå. En mindre bane vil gi spillerne mindre tid og stille større krav til et høyere ferdighetsnivå. I dette eksempelet er størrelsen på banen 15m (L) x 10m (B).

Hvordan introdusere øvelsen?

Når du introduserer øvelsen/spillsekvensen for første gang, anbefales det at du bruker litt tid på å fremheve de essensielle elementene og reglene i spillet.

Vi introduserer øvelsen med at det er angrepspill vi skal fokusere på. Det kan være nyttig å vise øvelsen med spillerne, slik at de ser situasjonen og hva de skal forsøke på:

  • At ballfører tydelig utfordrer en forsvarsspiller for å skape overtall.
  • Slippe ballen i riktig øyeblikk.
  • Sørge for dybde (gjøre seg spillbare) slik at angripende lag ikke blir liggende på linje.
  • Om laget mister ballen må de forsøke å gjenvinne ballen hurtig.

Hvordan bygge videre på øvelsen?

Noen tilnærminger for å utvikle og bygge videre på øvelsen.

I Flint Fotball har vi benyttet øvelsen med fokus på angripende lag, men det kan også benyttes til å fokusere på forsvaret. Å håndtere undertall med fokus på første og andre forsvarer/press og sikring. Øvelsen kan også utvides til flere spillere og evt bruk av kanter i frisone.

Redaksjonen vil tipse om at angrepslaget kan starte på ulike måter, for eksempel:

  • ved at det er en tydelig spiss og igangsettingen begynner ved at ballen spilles til han/hun.
  • ved at forsvarslaget starter på ulike steder, for eksempel at 1 spiller står opp i en spiss og 1 spiller starter ved et av små-målene, eller at de starter på hver sin langside.

Fokusområder til deg som trener

Det kan være en rekke fokusområder, men det er viktig å ikke ha for mange til enhver tid. Herunder finner du noe du kan fokusere på:

Trenere bør ha tydelig fokus på å gi tilbakemeldinger på hensikten med øvelsen. I dette tilfellet angrepsdelen og disse momentene:

  • At ballfører tydelig utfordrer en forsvarsspiller for å skape overtall.
  • Slippe ballen i riktig øyeblikk, slik man får utnyttet overtallet.
  • Sørge for dybde (gjøre seg spillbare) slik at angripende lag ikke blir liggende på linje.
  • Om laget mister ballen må de forsøke å gjenvinne ballen hurtig.
Var denne artikkelen nyttig?