Hopp til hovedinnhold
Renate Blindheim
Foto: Bildbyrån/Vegard Grøtt

Søk nå på UEFA A-utdanningen!

I samarbeid medNorsk Tipping

Nå kan du søke på UEFA A-utdanning! Se utlysningstekst og søknadsskjema her.

Tekst:   |  Publisert:

NFFs trenerutdanning er godkjent av UEFA og er gyldig også i andre UEFA-medlemsland. UEFA A-lisens er det nest høyeste nivået i topptrenerutdanningen.

Målgruppa er trenere som kommer til å prege lags- og spillerutvikling i norsk toppfotball i årene som kommer, og for deg som sikter videre mot Pro-lisens og hovedtreneryrket innenfor nasjonal og internasjonal toppfotball.

Utdanningen søker å videreutvikle din unike kompetanse og identitet, samt gjøre deg konkurransedyktig i ditt virke sett opp mot nasjonale og internasjonale referanser. I tillegg skal den gi deg forutsetninger for selvstendig å kunne jakte videre utvikling i takt med tiden, og dermed bygge en profil og en hverdag med sikte på et langt virke i toppfotballen.

Det stilles høye krav i kombinasjon med støtte og oppfølging. Du må være villig til å investere mye tid for å optimalisere utbyttet. Du vil møte dyktige forelesere og veiledere, hvor særlig relasjonen mellom deg selv og sistnevnte står sentralt i gjennomføringen.

Kurset er sentrert rundt hovedtrener-rollen, og det er en forutsetning at du har tilgang til å lede et lag gjennom hele kurset dersom du ikke fungerer i denne rollen til daglig.

Du må også ha tilgang til å filme egne økter/seanser med lyd som et ledd i den digitale veiledningen gjennom kurset. Kurset foregår i hovedsak på norsk.

Kurset varer fra januar til desember (2024) og er programlagt med fire samlinger med tilhørende overlevering av læringsmateriell og arbeidsoppgaver både underveis og i mellomfasene. Besøk, til og av andre deltagere, i mellomfasene er en del av programmet. Dette dekkes ikke av kursavgiften.

Gjennomføringen er tematisert rundt tre hovedområder:

SPILLET, TRENING og LEDELSE, med relevante temaer og emner som omhandles med utgangspunkt i nasjonal og internasjonal toppfotball for begge kjønn og for både senior og aldersbestemt nivå. Videre oversettelse til egen preferanse og relevant praksis står sentralt. Utvikling av egen identitet som trener vil være gjennomgående prosess for kurset.

Kurset godkjennes kun dersom deltageren består samtlige vurderinger og arbeidskrav i tillegg til 100% deltakelse. Nærmere informasjon om vurdering og arbeidskrav i de ulike delene av kurset gis ved oppstart.

Opptakskrav

Gyldig UEFA B-lisens

Minimum ett års relevant trenerpraksis etter endt B-lisen.

Dersom du ikke er hovedtrener, kreves det at du har tilgang til å ha hovedansvar for et lag med en spillergruppe fra 15 år og oppover i trening og kamp gjennom kurset (Dette må være avklart før endelig uttak – se søknadsskjema).

Opptakskriterier

Aktuelle søkere vil rangeres iht. følgende kriteriesett:

Trenererfaring; rolle, nivå og varighet
Nåværende rolle og nivå
Trenerutdanning; UEFA B-lisens, universitet/høgskole og internasjonal utdanning
Annen relevant fotballerfaring, herunder rolle, nivå og varighet
Annen relevant sivil utdanning og/eller arbeidserfaring
I tillegg vil det gjøres en fordeling blant ulike kretser/regioner.

Det vil kunne gjennomføres referanse-sjekk på alle søkere som er aktuelle for opptak

Uttak

Uttaket gjøres av en egen uttakskomité ut fra ovennevnte kriteriesett. Seksjonsleder for Topptrenerutdanning i Norges Fotballforbund

Det vil fortløpende bli tilgjengeliggjort læringsmateriell for deltakerne

Godkjenning

Alle deler av utdanningen må bestås, i tillegg til 100% fremmøte. Nærmere informasjon om vurderinger og arbeidskrav gis ved kursets oppstart.

Lisensiering

UEFA A-lisens tildeles ut året kurset avsluttes og for tre nye år.

Utdanningsavgift

Utdanningen vil koste kr. 75 000,- og vil faktureres i tre omganger; i etterkant av hver fellessamling. Transport til og fra samlinger, samt kostnader ifm. klubbesøk hos andre deltagere dekkes ikke av kursavgiften.

Fritak

Hovedtrenere i Eliteserien og OBOS-ligaen (herrer), Toppserien og 1. div. (kvinner) har krav på fri kampdag (obligatorisk kamp), med påfølgende erstatningsoppgaver. Utover dette gis ikke fritak fra samlinger, arbeidskrav eller vurderinger.

Søknadsskjema og frist

Søknadsfrist: 8. oktober

Se søknadsskjema nederst i saken.

Norges Fotballforbund oppfordrer spesielt kvinnelige trenere og trenere med minoritetsbakgrunn til å søke.

Rammeplan for gjennomføring

Forfase, januar-mars 2024.
Etablering av veileder-deltager relasjon, samt utarbeidelse av trenerprofil og utviklingsmål.
Forberedelsesmateriell og oppgaver til første samling

Samling 1, uke 10-11 (Fellessamling Oslo)

Fagsamling, forelesninger, case- og gruppeoppgaver

Mellomfase I

Digitalt læringsmateriell med påfølgende arbeidskrav
Trenings- og kampledelse
Caseoppgaver
Gruppeoppgaver og -veiledning
Skriftlig oppgave

Samling 2, uke 24-25 ( 3-4 dagers samling. Sted ikke bekreftet)

Fagsamling, forelesninger, case- og gruppeoppgaver

Mellomfase II

Digitalt læringsmateriell med påfølgende arbeidskrav
Trenings- og kampledelse
Caseoppgave
Gruppe-oppgaver og -veiledning
Skriftlig oppgave

Samling 3, uke 38-39 (Regionale samlinger. Sted ikke bekreftet )
Samling i dobbeltgrupper med veiledere, med hovedfokus på trenings- og kampledelse i praksis.

Mellomfase III

Fordypningsmuligheter
Skriftlig oppgave
Forberedelse faglig overlevering siste samling

Samling 4, i desember

Avsluttende fellessamling ifm. Cupfinaleseminaret 2024.
Faglig overlevering til seminaret, samt presentasjon og godkjenning av skriftlig oppgave.

NB! Endringer i program og innhold kan forekomme.

Søk her!

Trykk her for å søke på UEFA A-utdanningen. Søknadsfrist 8. oktober!

Var denne artikkelen nyttig?