Hopp til hovedinnhold

Om NFFs trenerutdanning

I samarbeid medNorsk Tipping

Fra grunnleggende prinsipper til hvilke kurs du bør kombinere for å få den trenerrollen du ønsker deg – her er en introduksjon til NFFs trenerutdanning.

Tekst:   |  Publisert:

NFFs utdanningstilbud er bygget opp rundt UEFAs ramme og struktur for innhold og gjennomføring av trenerutdanning. Bestått UEFA utdanning utlyser aktuelle lisens i alle medlemsland.

Kursene i trenerstigen er strukturert slik at du kan jobbe deg gjennom trinnene gradvis. På den måten kan du teste teori i praksis og få tid til å opparbeide deg både erfaring og selvtillit før du går videre.

NFFs trenerstige

Selv om tema og nivå varierer, er alle kursene bygget på de samme prinsippene.

Grunnleggende prinsipper i NFFs trenerutdanning

Trenerutdanning for ulike trenerroller

NFFs trenerutdanningstilbud er tilpasset forskjellige trenerroller, der det finnes kombinasjonsmuligheter:

  • Utdanning med hensyn til hovedtrenerrollen: NFF Grasrottreneren, UEFA B, UEFA A og UEFA Pro.
  • Spesialistutdanning med hensyn til rollen som keepetrener: NFF Keepertrener B og A, samt UEFA keepertrener A.
  • Spesialistutdanning med hensyn til rollen som spillerutvikler: NFF Spillerutvikling B og UEFA Spillerutvikling A.

Det legges opp til at det inngår gode perioder med praksis gjennom utdanningsløpet. I praksis vil det si at det bør gå mist ett år mellom hvert utdanningsnivå treneren forserer trenerutdanningen. Begrunnelsen for dette er at læring skal sette seg i praksis og reflekteres over mellom hvert utdanningstrinn.

Les mer om de ulike kursene:

Var denne artikkelen nyttig?