Hopp til hovedinnhold
Erling Braut Haaland og Brede Hangeland
Foto: Bildbyrån/Vegard Grøtt

Søk nå på UEFA Spillerutvikler A-utdanningen!

Nå kan du søke på UEFA spillerutvikler A-utdanning. Se utlysningstekst og søknadsskjema her.

Tekst:   |  Publisert:

NFFs trenerutdanning er godkjent av UEFA og er gyldig også i andre UEFA medlemsland. UEFA spillerutvikler A-lisens er det høyeste nivået i trenerutdanningen av spillerutviklere. Kursets formål er å gi deltakerne kunnskap, forutsetninger og spesialkompetanse til å lede lærings-, utviklings- og prestasjonsprosesser for spillere i nasjonal og internasjonal toppfotball. Utdanningen er sentrert rundt rollen som spillerutvikler i alderssegmentet 12-21 år på gutte- og jentesiden og har hovedfokus på en helhetlig utvikling av spillere som har potensial og ambisjoner om å bli toppspillere.

Kurset søker å videreutvikle din unike kompetanse og identitet og gjøre deg konkurransedyktig i ditt virke sett opp mot nasjonale og internasjonale referanser, samt gi deg forutsetninger for selvstendig å kunne jakte videre utvikling i takt med tiden og å bygge en profil og en hverdag med sikte på et langt og bærekraftig virke i toppfotballen. Det vil stilles høye krav i kombinasjon med støtte og oppfølging, og du må være villig til å investere mye tid og av deg selv for å optimalisere utbyttet. Du vil møte dyktige forelesere og veiledere, hvor særlig relasjonen mellom deg selv og sistnevnte står sentralt i gjennomføringen.

Kurset krever at du har tilgang til et lag med en spillergruppe fra 12 år og oppover i trening og kamp gjennom hele utdanningen. Du må også ha tilgang til å filme egne økter/seanser med lyd som et ledd i den digitale veiledningen gjennom kurset. Kurset foregår i hovedsak på norsk.

Kurset varer fra januar til desember 2024 og er programlagt med tre fellessamlinger og en studietur med tilhørende overlevering av læringsmateriell og arbeidsoppgaver både underveis i samlingene, i en forfase og i mellomfasene. Besøk til og av andre deltagere i mellomfasene må påregnes, og dekkes ikke av kursavgiften.

Kurset er bygget på fagmoduler med tilhørende arbeidskrav og vurderinger der oversettelse av fagstoff til egen identitet og praksis som spillerutvikler står sentralt og vil være en gjennomgående prosess i kurset. Kurset godkjennes kun dersom deltageren består samtlige vurderinger og arbeidskrav i tillegg til 100% deltakelse. Nærmere informasjon om vurdering og arbeidskrav i de ulike delene av kurset gis ved oppstart.

Opptakskrav

· Gyldig UEFA / NFF* spillerutvikler B-lisens eller UEFA A-lisens

· Minimum ett års relevant trenerpraksis etter endt UEFA spillerutvikler B-lisens eller UEFA A-lisens

· Det kreves at du har tilgang til et lag med en spillergruppe fra 12 år og oppover i trening og kamp gjennom hele utdanningen

*søknad med NFF spillerutvikler B forutsetter aksept og mulighet til “onboarding” program i tidsrommet januar til mars 2024 for oppgradering til UEFA spillerutvikler B.

Opptakskriterier

Aktuelle søkere vil rangeres i henhold til følgende kriteriesett:

* Trenererfaring, herunder rolle, nivå og varighet.
* Nåværende rolle og nivå
* Trenerutdanning, universitet/høgskole og internasjonal utdanning
* Annen relevant fotballerfaring, herunder rolle, nivå og varighet
* Annen relevant sivil utdanning og/eller arbeidserfaring

I tillegg vil det gjøres en fordeling blant ulike kretser/regioner.

Det vil kunne gjennomføres referanse-sjekk på alle søkere som er aktuelle for opptak

Uttak

Uttaket gjøres av en egen uttakskomité ut fra ovennevnte kriteriesett. Lederen av utdanningsseksjonen i NFF Elite leder komitéen, som i tillegg består av representanter fra relevante aktører og organisasjoner.

Læringsmateriell

Det vil fortløpende bli tilgjengeliggjort læringsmateriell for deltakerne

Godkjenning

Alle deler av utdanningen må bestås, i tillegg til 100% fremmøte. Nærmere informasjon om vurderinger og arbeidskrav gis ved kursets oppstart.

Lisensiering

UEFA spillerutvikler A-lisens tildeles ut året kurset avsluttes og for tre nye år.

Utdanningsavgift

Utdanningen vil koste kr. 75 000,- og vil faktureres i tre omganger; i etterkant av hver fellessamling. Transport til og fra samlinger, samt kostnader ifm. klubbesøk hos andre deltagere dekkes ikke av kursavgiften.

Fritak

Hovedtrenere i Eliteserien og OBOS-ligaen (herrer), Toppserien og 1. div. (kvinner) har krav på fri kampdagen (obligatorisk kamp), med påfølgende erstatningsoppgaver. Utover dette gis ikke fritak fra samlinger, arbeidskrav eller vurderinger.

Søknadsskjema og frist

Søknadsfrist: 08. oktober. 

Se søknadsskjema nederst i saken.

NFF oppfordrer spesielt kvinnelige trenere og trenere med minoritetsbakgrunn til å søke.

Rammeplan for gjennomføring

Forfase; januar-mars 2024

Etablering av veileder-deltager relasjon, samt utarbeidelse av trenerprofil og utviklingsmål
Forberedelsesmateriell og -oppgaver til første samling

Samling 1; 4 dagers fellessamling i uke 10-11 i Oslo (endelig datoer ikke bekreftet)

Fagsamling, forelesninger, case- og gruppeoppgaver

Mellomfase I

Digitalt læringsmateriell med påfølgende arbeidskrav
Trenings- og kampledelse
Klubb besøk
Caseoppgaver
Gruppeoppgaver og -veiledning
Skriftlig oppgave
Fordypningsmuligheter

Samling 2; 4 dagers fellessamling i uke 24-25 (endelig datoer og sted ikke bekreftet)

Fagsamling, forelesninger, case- og gruppeoppgaver

Mellomfase II

Digitalt læringsmateriell med påfølgende arbeidskrav
Trenings- og kampledelse
Klubbesøk
Caseoppgaver
Gruppeoppgaver og -veiledning
Skriftlig oppgave
Fordypningsmuligheter
Skriftlig oppgave
Forberedelse faglig overlevering siste samling

Studietur til internasjonalt utviklingsmiljø; 4-5 dagers fellessamling i september-oktober (endelig datoer og sted ikke bekreftet)

Samling 3; 2-3 dagers fellessamling i desember i forbindelse med Cupfinaleseminaret i Oslo (endelig datoer ikke bekreftet)

Avsluttende fellessamling i forkant av Cupfinaleseminaret 2024. Faglig overlevering til seminaret, samt presentasjon og godkjenning av skriftlig oppgaver.

NB! Endringer i program og innhold kan forekomme

Søk her!

Trykk her for å søke på UEFA Spillerutvikler A-utdanningen.

Var denne artikkelen nyttig?