Hopp til hovedinnhold
Maja Tronsdatter Bonsaksen på UEFA B
Foto: NFF Trøndelag

Vi tar sats med ny strategi for å få flere kvinner på UEFA B.

I samarbeid medNorsk Tipping

Vår generalpartner Norsk Tipping er en viktig støttespiller i vår trenerutdanning. Norsk Tipping sitt arbeid for like muligheter er en rettesnor for vårt arbeid. Vi er stolte over å lansere en ny strategi for å øke antallet kvinner på UEFA B-utdanning. Dette steget understreker vår forpliktelse til å fremme likestilling og mangfold i norsk fotball. Les videre for å finne ut mer om vår 50/50-løsning og hvilke muligheter som er for kvinnelige fotballtrenere.

Tekst:   |  Publisert:   (Oppdatert: )

Norsk Tipping

Norsk Tipping har vært en viktig samarbeidspartner for norsk fotball siden 1948. De er nå Norges Fotballforbunds generalpartner og har i flere år vært med på å løfte både bredden og toppen i norsk fotball gjennom Grasrottreneren, Fair Play, Kvalitetsklubb, Norsk Tipping ligaen (nivå 4, herrer) og landslagene våre. Når de nå har gått inn som sponsor for hele vår trenerutdanning, er det ikke minst med tanke på å løfte like muligheter.

Partnerskap med Norsk Tipping for trenerutdanning

Vårt partnerskap med Norsk Tipping som generalpartner for trenerutdanningen er en drivkraft for like muligheter i idretten. Vårt gode samarbeid understreker vår felles ambisjon om å utvide rollen som trener – fra den første gnisten av interesse til å bli en topp profesjonell, enten på det nasjonale eller internasjonale fotballnivået.

Vår nye satsning: - 50/50-initiativet

Det er ingen hemmelighet at det er for få kvinner involvert i fotballen. Vårt mål er å fremme flere kvinnelige trenere, da vi er overbevist om at et mangfoldig trenerteam vil berike norsk fotball på alle nivåer – fra bredden til toppen.

I løpet av 2024 vil vi gjennomføre flere UEFA B-utdanninger, der vi søker å oppnå en balanse med omtrent 50 % kvinnelige og 50 % mannlige deltakere. Gjennom erfaringsutvekslinger med UEFA, FIFA og andre nasjoner blir dette sterkt anbefalt, da de kan vise til positive resultater med en likestilt deltakelse. I tillegg til ordinære kurs åpne for alle, planlegger vi å samle flere kvinner på noen få utvalgte kurs. Dette for å adressere den nåværende ubalansen og oppnå en jevnere representasjon mellom kjønnene.

Dette initiativet støttes av flere grunner, hovedsakelig fordi vi er overbevist om at kvaliteten på utdanningen vil være av høy standard. Dette vil gi en rik læringsopplevelse for alle involverte. Vi forventer at dette vil imøtekomme behovene til flere kvinnelige trenere – noen vil føle seg mer komfortable med flere kvinner til stede, mens andre vil dra nytte av å delta i kurs med både menn og kvinner. Videre forventer vi en økning i antall kvinnelige deltakere som fullfører utdanningen.

Ved å integrere ulike perspektiver fra både kvinner og menn, er vi overbevist om at vi vil skape et dynamisk læringsmiljø. Vi vil kunne utnytte mangfoldet av kunnskap, erfaringer og ideer som kvinner og menn bringer til bordet.

5.000,- for å ta utdannelsen

Vi gleder oss over å kunngjøre at vår kommende UEFA B-utdanning vil bli betydelig subsidiert for kvinnelige fotballtrenere. I tillegg til vårt samarbeid med Norsk Tipping, har vi inngått en avtale med Thon Hotels hvor vi kan tilby dette spesielt for kvinnelige trenere! De har et sterkt engasjement for å støtte jenter i idretten og jobber for å sikre like muligheter for alle. Thon Hotels har felles mål med NFF - og Thon Hotels nyeste prosjekt, "Flere Jenter", fokuserer på å tiltrekke flere jenter til fotballen, spesielt med tanke på trener- og lederroller.

Avtalen mellom Thon Hotels og NFF er et konkret skritt mot handling, idet deltakeravgiften for 4 utvalgte kurs er satt til kun kr 5.000,-. Det representerer en betydelig innsats for å skape en mer inkluderende og likestilt idrettsverden.

Hvor er de 4 tilgjengelige stedene?

Subsidieringen gjelder på følgende steder:

 • Bergen (Samling 1: 18.8 - 24.8, Samling 2: 7.11 - 10.11)
 • Horten (Samling 1: 30.5 - 2.6, Samling 2: 7.6 - 9.6 og Samling 3: 6.10 - 8.10)
 • Oslo (Samling 1: 4.8 - 9.8, Samling 2: 31.10 - 3.11)
 • Trondheim (Samling 1: 5.8 - 10.8, Samling 2: 12.12 - 15.12)

Kartlegging av behov og ønsker

Gjennom søknadsprosessen ønsker vi å kartlegge dine behov og ønsker for gjennomføringen av utdanningen. Noen foretrekker blandede grupper, mens andre kun foretrekker å være sammen med kvinner. Ved å svare på disse spørsmålene herunder håper vi å imøtekomme dine behov som deltaker, og gi deg den beste opplevelsen under utdanningen:

Gruppesammensetning:

 1. Jeg kan være i blandet gruppe med kvinner og menn.
 2. Jeg vil helst være med kvinner, men det går bra om det ikke går opp med antallet.
 3. Jeg vil kun ha kvinner på gruppa mi.
 • Eventuelle tilleggskommentarer til gruppesammensetning.

Har du noen behov som vi må ta stilling til i forbindelse med gjennomføring av utdannelsen?

 1. Ja
 2. Nei
 • Vennligst utdyp dine ekstra behov

Har du noe å tillegge som vil være viktig for din deltakelse?

 1. Ja
 2. Nei
 • Vennligst utdyp.

Svarene dine vil kun leses av de som arbeider med UEFA B-utdannelsen, og svarene vil kun bli brukt i forbindelse med uttak og sammensetning.

Til informasjon: Dersom det viser seg at det er stor interesse for en utelukkende kvinnelig deltakergruppe, vil vi etter en god dialog og en ny gjennomgang med de aktuelle, se på muligheten for å arrangere utdanningen utelukkende for kvinner. Den endelige avgjørelsen om å gjennomføre en UEFA B-utdannelse for kvinner i 2024 vil bli tatt ved månedsskiftet april/mai. Dette valget vil baseres på antallet kvalifiserte deltakere, samt dialogen med relevante parter. Vårt mål er å få flere kvinner til å ta UEFA B-utdannelsen.

Tidligere har vi gjennomført utdannelser kun for kvinner med positive tilbakemeldinger. Deltakere har opplevd dette som en trygg og støttende læringsarena, noe som er viktig for å oppleve mestring god faglig utvikling.

Forkurs

For å sikre at kvaliteten opprettholdes, vil alle interesserte trenere måtte kvalifisere seg for å delta i utdanningen og gjennomgå et forkurs (mer informasjon vil bli tilgjengelig snart). Dette vil bidra til å sikre at plassene fordeles rettferdig, og at alle deltakere er klare for å få maksimalt utbytte av utdanningen.

Utlysning av UEFA B-utdanning skjer i begynnelsen av desember.

Var denne artikkelen nyttig?