Hopp til hovedinnhold

Håndbok for futsaltrening

I samarbeid medNorsk Tipping

Håndboken for futsaltrening for barne- ungdoms- og voksenlag.

Tekst:   |  Publisert:

Håndbokens oppbygning

Håndboken for futsaltrening er felles for barne- ungdoms- og voksenlag. Dette har med å gjøre at det er veldig få futsallag i voksne som har trent futsal hele barne- og ungdomstiden, og derfor vil det være naturlig for selv de beste futsallagene i Norge å se til skoleringsplaner og konkrete øvelser fra barnefutsal for å trene på grunnleggende ferdigheter i futsal eller for å fylle kunnskapshull. De fleste videoene av øvelsene vi viser til i øvelsesbanken og i de ferdige øktplanene utføres av voksne futsalspillere, men dette er gjort av praktiske hensyn, og betyr ikke at de ikke passer for barn og ungdommer.

Futsaltrening skal være gøy, utviklende og preget av høy intensitet, fart og spenning. Futsalens egenart er godt tilpasset disse målene for trening

Om futsaltrening for barn

Når du skal lære deg å kjøre bil, mangler du i starten alt av teknikk. Oppmerksomheten blir veldig sentrert på å vri på rattet, skifte gir og manøvrere pedalene. Dette gjør det vanskeligere å oppfatte hva som foregår ellers i trafikken.

Etter hvert som du lærer deg å styre bilen, kjører du uten å tenke bevisst over alt du gjør. Du kjører uten fokus på brems, gass og gir. Det frigjør kapasitet til at du kan fokusere på det som skjer i omgivelsene rundt deg. De «tekniske» oppgavene knyttet til bilkjøring har blitt automatisert.

Dette er et godt bilde på hva som skjer når et barn begynner å spille futsal. Det er lite og anstrengt ballkontroll. Alle mentale ressurser må brukes på å se på og kontrollere ballen. Kontrollen på egen kropp er fremdeles begrenset. Dette fører til at fokuset blir veldig smalt. Det er først etter utallige repetisjoner med ball i ulike sammenhenger at ballbehandlingen blir automatisert, og det frigjøres ressurser til å se mer på spillet rundt seg.

Å forholde seg til med- og motspillere som er mer enn 10 meter unna er vanskelig når ballbehandlingen krever alt av fokus. Det er lite hensiktsmessig å jobbe mye med dette før grunnlaget er på plass.

For barnespillere i futsal er vi derfor opptatt av mestring av egen kropp, basisferdigheter med ball og kampen mot én direkte motspiller. Etter hvert som man blir eldre og får bedre, og mer automatisert ballkontroll vil vi gradvis øke kompleksiteten opp mot det ferdige spillet 4 mot 4 (pluss keepere).

Visualisering av fokus på futsaltrening per aldersgruppe.
Visualisering av fokus på futsaltrening per aldersgruppe.

Spillbasert tilnøring og konkrete mål for trening

Akkurat som i fotball bør tilnærmingen være spillbasert i stor grad, men isolerte øvelser har også sin plass. Dette for å tydelig få frem spesifikke læringsmål for økta og sørge for progresjon gjennom treningen. Isolerte øvelser gir ofte enda bedre rammer for å instruere på detaljnivå om ting du ønsker skal bli en vane. Sagt på en annen måte – isolert trening er en bra måte å «fylle opp verktøykassen» til spillerne dine – med ulike teknikker for mottak, pasning, skudd, driblinger mm., mens spillbasert trening gir muligheter for å bruke verktøykassen og lære hva som bør brukes når og på hvilken måte. Selv på det absolutte toppnivå i futsal så finner de beste trenerne plass til noe isolert trening.

Treningen bør også nivåtilpasses til spillernes utgangspunkt, og hver økt bør inneholde en intensjon om hvilke læringsmål man skal forsøke å oppnå.

  • I skoleringsplanene for futsal vil man finne hvilke læringsmål som er fornuftige å trene på for ulike aldersgrupper. Husk at hvis laget ditt aldri har trent futsal før kan det gi mening å gå lavere i alderstrinn for å få med seg grunnleggende elementer. På samme måte kan et øvet futsallag på 10 år fort ha glede av elementer fra skoleringsplanene 12-15 år. For norske futsallag vil det nesten i alle tilfeller være nyttige elementer å hente fra skoleringsplanene for yngre lag, fordi ingen lag har hatt futsalfaglig oppfølging og skolering fra tidlig alder av. Selv de beste norske seniorlagene trener en god del på elementer fra tidlige skoleringsplaner.
  • Skoleringsplanene inneholder mange videolinker og animasjoner for å vise konkret hva slags læringsmål og momenter det er snakk om. I tillegg har vi på slutten av denne siden laget forslag til konkrete øktplaner for lag i ulike aldersklasser, fra seks år og opp til seniorlag. Disse øktplanene bygger på skoleringsplanene.

Modell for god treningsledelse i futsal

En ball som forklarer de forskjellige delene av en den gode økta med mestringsorientert ledelse
Den gode økta med mestringsorientert ledelse.

Den gode økta med mestringsorientert ledelse

Prinsipper for god treningsledelse i futsal

Prinsippene for god treningsledelse i futsal er de samme som i treningsledelse i fotball, og vi ønsker oss trenere som tar hensyn til aktivitets-, spesifisitets og kvalitetsprinsippet, samt benytter differensiering for å sikre jevnbyrdighet og mestringsopplevelser for alle.

Futsalens egenart legger kanskje også opp til at disse prinsippene blir enklere å oppnå i treningshverdagen. Man har mindre plass, færre aktører og tradisjon for å spille med full intensitet over kort tid. Det blir heller aldri så kaldt at instruksjon, refleksjon og læring vanskeliggjøres av at folk helst må være i bevegelse hele tiden for å holde varmen. Spesielt for yngre spillere er dette en stor fordel, og vi tror at dette kan hjelpe oss å holde spillere som enda ikke er veldig egenmotivert for fotballen enda til de kanskje en dag blir det.

Øktplaner 6-7 år

Øktplaner 8-9 år

Øktplaner 10-12 år

Øktplaner 13-19 år

Øktplaner 13-19 år (senior)

Øktplanene for senior har ingen skoleringsplaner å støtte seg til, men tanken er at trenere skal kunne vurdere nivået på egne spillere og eget lag, gå til skoleringsplanene for barn og ungdom og se hva som oppleves som relevant å trene på.

Selv de beste norske seniorlagene trener en god del på isolerte øvelser som knyttes til læringsmål fra skoleringsplanene for de yngste aldersgruppene. Dette skyldes delvis at ingen norske seniorlag har trent futsal med skolerte trenere fra tidlige aldersbestemte klasser, men også fordi selv svært gode voksne spillere har gevinst av øvelser fra de helt yngste aldersbestemte trinnene.

Øktplanene vi har foreslått for voksne er derfor satt sammen av øvelser som hører til læringsmål fra forskjellige skoleringsplaner, satt sammen til en helhet som gir morsomme og nyttige futsaløkter.

Skadeforebyggende oppvarming
Som generell oppvarming for seniorlag (spesielt ved høye treningsmengder) anbefaler vi at man bruker skadefri.no sine øvelser for fotballag. Disse er gode for å få en generell aktivering av kroppen, og for å forebygge skader. Her kan du som trener eksperimentere litt, men vi anbefaler at du begynner med øvelser 1-9 hvis du og laget ditt ikke har erfaring med denne typen oppvarming.

Tema: Score mål/avslutninger

Tema: Pasningsspill/basisferdigheter

Var denne artikkelen nyttig?