Hopp til hovedinnhold
Kamp mellom Vardeneset og Viking
Foto: Lars Fisketjøn

Månedens øvelse: 4v4 med 2 jokere, tredjemannsspill

Denne gangen deler Viking-akademiet og Arnt-Kristian Finstad en av sine øvelser. Øvelsen vil passe spillere som er sent i barnefotballen og inn i ungdomsfotballen. Øvelsen brukes på Viking Akademiets Ryger-lag (12-14 år).

Tekst:   |  Publisert:   (Oppdatert: )

Viking FK presenterer

Denne månedens øvelse, fra Viking akademiet, er en smålagspills-øvelse med jokere. Den gir mange muligheter og utfordringer i både angrep og forsvar, men fokuset er rettet mot angrepsspill i denne artikkelen. I Viking brukes denne spesielt i aldersgruppen 12 - 14 år.

Målet med øvelsen er få rettvendte medspillere forbi motstanders pressledd ved hjelp av gjenlegginger - tredjemanns pasninger.

 • Lære ballfører å lete etter muligheter forbi ledd og lenger frem i banen.
 • Lære 2A/3A å identifisere muligheter for å motta ballen rettvendt forbi ledd som tredjemann.
Arnt-Kristian Finstad, Hovedtrener G14
Arnt-Kristian Finstad, Hovedtrener G14
Foto: Privat: Arnt-Kristian Finstad

Beskrivelse

Øvelsen fungerer som en vanlig spilløvelse hvor en deler gruppen inn i to lag. En forsvarer sine mål og skal score på motstanderen sine mål.
På hver kortside står en joker, en ekstra spiller som alltid er på samme lag som det som har ballen. Han/hun kan bevege seg langs hele kortsiden og har maksimalt to berøringer. Dersom en klarer å score på ett touch i motstanderens minimål etter en gjenlegging fra endejoker får en to mål. Alle andre scoringer gir ett mål.

Video fra Viking FK sin trening


Størrelsen på banen må tilpasses alder og ferdighetsnivå. En mindre bane vil gi spillerne mindre tid og stille større krav til et høyere ferdighetsnivå.
I dette eksempelet er størrelsen på banen 28m (I) x 18m (b).

Se animasjonen her;

Animasjon som illustrerer øvelsen.

Hvordan introdusere øvelsen?

Når du introduserer øvelsen for første gang, anbefales det at du bruker litt tid på å fremheve de essensielle elementene og reglene i øvelse:

 • banen, eget mål, motstanderens mål.
 • Spill en runde før du introduserer regel om gjenlegging/tredjemann slik at de kommer hurtig i gang med fotballspillingen og slik at det ikke blir for mye informasjon i starten.
 • Det foreslås at du viser et eksempel på hvordan en gjenlegging/tredjemann utføres når du introduserer denne regelen for aller første gang.

Hvordan bygge videre på øvelsen?

Her er noen kreative tilnærminger for å utvikle og bygge videre på øvelsen

 1. Spilleren som sparker ballen til jokeren kan ikke motta ballen direkte tilbake. Denne regelen fremprovoserer at lagkameratene må bevege seg slik at det blir ettertrykk og at de må se etter muligheter i situasjonene for å kunne spille ballen fremover i banen.
 2. For å gjøre overtallet mindre, og frispillingen bakfra vanskeligere, kan en innføre regel om at en bare har lov til å bruke endejokeren som er foran målene en skal score på.
 3. En kan innføre touchbegrensninger for å få spillerne til å måtte tenke kjappere.
  NB! Dette vil samtidig begrense spillerne i situasjoner hvor det vil være naturlig å drible motstander eller drive i rom.

Fokusområder til deg som trener

 • Scanne fra topp til bunn – Ballfører skal alltid scanne banen fra topp til bunn for å se om han kan finne alternativer høyt i banen.
 • Rundt og gjennom – Ballfører skal alltid ha mulighet til å spille rundt motstanderen og gjennom leddet deres. Måten vi beveger oss og posisjonerer oss på må alltid sørge for å tilby dette.
 • Ettertrykk – Når ballen spilles forbi ledd må 2A/3A være forberedt og komme seg i posisjoner hvor de kan motta ballen av han som legger igjen.
Var denne artikkelen nyttig?