Hopp til hovedinnhold
Marianne Sundsvalen tok UEFA B-utdannelsen i Oslo 2020
Foto: NFF

Søk UEFA B-utdanning nå! Søknadsfrist 15. februar 2024

I samarbeid medNorsk Tipping

UEFA B-utdanningen er trinn 2 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige. Primærmålgruppa er trenere i ungdoms- og seniorfotballen. Søknadsfrist 15. februar 2024.

Tekst:   |  Publisert:

Norsk Tipping

Norsk Tipping har vært en viktig samarbeidspartner for norsk fotball siden 1948. De er nå Norges Fotballforbunds generalpartner og har i flere år vært med på å løfte både bredden og toppen i norsk fotball gjennom Grasrottreneren, Fair Play, Kvalitetsklubb, Norsk Tipping ligaen (nivå 4, herrer) og landslagene våre. Når de nå har gått inn som sponsor for hele vår trenerutdanning, er det ikke minst med tanke på å løfte like muligheter.

Partnerskapet med Norsk Tipping for trenerutdanning

Vårt partnerskap med Norsk Tipping som generalpartner for trenerutdanningen er en drivkraft for like muligheter i idretten. Vårt gode samarbeid understreker vår felles ambisjon om å utvide rollen som trener – fra den første gnisten av interesse til å bli en topp profesjonell, enten på det nasjonale eller internasjonale fotballnivået.

Søknadsfrist 15. februar

Søknadsskjema finner du nederst i utlysningen.

Under forutsetning av tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, vil det i 2024 bli arrangert åtte kurs med maksimalt 24 deltakere hvert sted.

Les også: Vi tar sats med ny strategi for å få flere kvinner på UEFA B.

Utdanningen er sentrert rundt hovedtrenerrollen og søker å inspirere og utvikle din kompetanse og identitet. Utdanningen tar for seg flere nyttige og viktige områder knyttet til trenerrollen, slik at du kan møte hverdagen bedre og med høyere kvalitet.

Du vil få veiledning av din trenerpraksis underveis i utdanningen og vil bli satt i ulike praksisformer; (1) hovedtrenerpraksis, (2) Praksis i team og (3) Kampledelse.

Målet med UEFA B-utdanningen er å gjøre deg til en bedre trener på feltet der du klarer å tilrettelegge for læring og påvirke spillsituasjoner på feltet.

Utdanningen tar for seg følgende hovedtemaer

 • Trenerrollen - din treneridentitet
 • Mestringsorienterte trenere
 • Relasjonskompetanse
 • Landslagsskolen
 • Spillmodell
 • I angrep
 • I forsvar
 • Treneren på feltet – Undervisningsmetode
 • Teamsamarbeid
 • Kampledelse
 • Den fysiske dimensjonen

Alle temaer introduseres gjennom e-læringsplattformen vår og den har til hensikt å forberede deg til samlingene slik at du kan delta aktivt i hver klasseromsundervisning. Imellom samlingene skal du gjennomføre hjemmearbeid knyttet til disse områdene. Hjemmearbeidet er direkte relevant i din trenergjerning.

Etter bestått utdanning skal du kunne analysere, forstå og utnytte sentrale områder og læringsmomenter i fotball og dermed kunne legge opp til hensiktsmessig treningsaktivitet - og gi fornuftig veiledning i spillsituasjoner.

Opptaktskrav

 • Gjennomført NFF Grasrottrenerutdanning/UEFA C.
 • Deltakelse på forkurs til UEFA B.
 • Minimum ett års trenererfaring etter NFF Grasrottrenerutdanning/UEFA C.

UEFA B - Forkurs

Etter søknadsfristen er gått ut (31. januar) gjennomfører fotballkretsen din et forkurs. Dette for å finne kandidater som er klare til å gjennomføre UEFA B-utdanningen.

Du skal forberedes gjennom noen e-læringsmoduler, deretter møte opp til et fysisk møte (eventuelt over Teams) og til slutt gjennomføre en praksis.

Når søknadsfristen er utløpt vil du motta en e-post fra den ansvarlige trenerutvikler i din krets hvor du vil få informasjon om pålogging, tidspunkt for fysisk møte og praksisdatoer.
Sett av god tid til å gjennomføre e-læringen. Denne skal være gjennomført før det fysiske møtet.

Når forkurset er over vil ansvarlig trenerutvikler i din fotballkrets nominere hvilke kandidater som er klare for å gjennomføre utdanningen. Endelig uttak gjøres på sentralt i NFF med utgangspunkt i alle nomineringer som har kommet inn.

Uttaket publiseres i løpet av første uka i mai 2024.

Gjennomføring av UEFA B-utdanningen

Du kan velge mellom to ulike varianter for gjennomføring

Ordinært - Første samling varer i 6 dager og andre samling fire dager.

Helgevariant - første samling fire dager, andre og tredje helg går over 3 dager hver.

Begge variantene har en klar hovedvekt på «treneren på feltet», hvor hver trener skal ha minimum ni treningsøkter i ulikt omfang.

Du skal øve i ulike spillsituasjoner, der du skal organisere og lede aktiviteten alene og i trenerteam, samt veilede ut fra et tema og avgrensede momenter. Du skal også øve på kampledelse. I forbindelse med praksis skal det arbeides mye i grupper, der en planlegger og evaluerer praksisen. Gjennom forelesninger og diskusjoner får du også mye annen læring i diverse temaer.

Alle arbeider også med oppgaver som er direkte relevant for din trenerpraksis over en periode på to-tre måneder. I tillegg skal den enkelte trener arbeide med egne utviklingsmål mellom samlingene.

Fritak

Dette gis ikke fritak fra samlinger og hjemmearbeid. For bestått utdanning må du ha 100 % deltakelse og bestått og fullført alt hjemmearbeid.

Når starter utdanningen?

Når uttaket blir offentliggjort begynner utdanningen din. Du vil få tilgang til en e-læringsplattform der du skal arbeide med pensum til første samling og imellom samlingene. Vi anbefaler deg å begynne med en gang, slik at du har rikelig tid.

Lisensiering

Ved fullført og bestått UEFA B-utdanning tildeles lisens ut året og for tre nye år.

Avgift

Utdanningen er stipulert til å være KR. 30.000,- . Avgiften dekker gjennomføring av utdanningen, overnatting og mat. Den enkelte deltaker dekker transport selv.

Subsidiering for kvinner: 4 av plassene som gjennomføres UEFA-utdanning vil være subsidiert gjennom Thon Hotels-avtalen til NFF og avgiften for kvinner på disse stedene vil være KR. 5.000,-

Hvor og når gjennomføres utdanningen hen?

Herunder finner du hvilke muligheter du har å søke på. Du kan velge 1. prioritet, 2. prioritet og 3. prioritet i søknaden.

BySamling 1Samling 2Samling 3VariantSubsidiering
Ålesund21.06 - 26.0617.10 - 20.106 + 4 dager
Levanger/Trondheim05.08 - 10.0812.12 - 15.126 + 4 dagerBlir subsidiert for kvinner
Bergen18.8 - 24.807.11-10.116 + 4 dagerBlir subsidiert for kvinner
Førde18.06 - 23.0610.10 - 13.106 + 4 dager
Porsgrunn/Kristiansand01.09 - 06.0921.11 - 24.116 + 4 dager
Horten30.5 - 2.67.6 - 9.66.09 - 8.094 + 3 +3 dagerBlir subsidiert for kvinner
Oslo4.8 - 9.8 31.10 - 3.116 + 4 dagerBlir subsidiert for kvinner
Sarpsborg29.10 - 03.1113.02 - 16.02 (2025)6 + 4 dager

Trykk her for å søke på UEFA B-utdannelsen.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med ansvarlig trenerutvikler i din fotballkrets.

Var denne artikkelen nyttig?