Hopp til hovedinnhold
Øvelse

Tosidighet i par

Alder
8-9 år

Læringsmomenter

Tosidighet i forsvar

Organisering

  • To og to spillere sammen forholder seg til to baller plassert omtrent 3-4 meter fra hverandre.
  • Én spiller er i «angrep» og forflytter seg fra side til side og markerer for hvilken ball hen skal berøre.
  • Den andre spilleren følger bevegelsene og «blokkerer» med den nærmeste foten. Etterpå bytter man roller.

Variasjoner

Etter en stund kan angrepsspiller legge inn flere og flere finter slik at forsvarsspiller må snu flere ganger. Dette kan også lages til en konkurranse der angrepsspiller etter å ha fintet frem og tilbake tar med seg én av ballene og forsøker å gå forbi forsvarsspilleren.

Kommentar

Følg med om noen spillere er såpass lite tosidige at de begynner å krysse beina, eller «blokkere» med sin sterkeste fot på tross av at den er lengst unna.