Hopp til hovedinnhold
Øvelse

Prepp‘n - 4

Tema
Prepp‘n
Type
Oppvarming
Alder
13-19 år

Målsetting

Bedre første og andre forsvarer (1F og 2F) ferdigheter i soneforsvar.

Læringsmomenter

 • «Fart i hodet» og «Fart i beina».
 • «Kroppskontroll» -kontroll på overkroppen i utgangsstilling og ved forflytninger.
 • Lese spillet og reagere hurtig på ball og medspilleres forflytninger i henhold til spill prinsippene i sone forsvar– inn ut av ledd og komprimere.
 • Kommunikasjon.

Organisering

 • Organisert i grupper på 3-5 – spillerne i utgangsposisjoner som simulerer ett press ledd.
 • Trener starter med å spille ball mot en av kjegle som er plassert foran de respektive posisjonene/sonene. Spilleren for den posisjonen/sonen går ut av ledd og i press som første forsvarer i henhold til sone prinsippene. Resten av spillerne komprimerer og stenger rom. Første forsvarer spiller ball tilbake til trener og alle spillerne returnerer hurtig tilbake til utgangsposisjonene.
 • 3-4 repetisjoner pr gruppe før bytte.

Variasjoner

 • Endre utgangsformasjon i henhold til egne spill prinsipper.
 • Varierer serven.
 • Avstander.
 • Trener kan tidvis slå ball gjennom leddet for å synligjøre manglende komprimering og stenging av rom.