Hopp til hovedinnhold
Plan

Uke og månedsplan 13-19 år

Belastningsplan

K
Kampdag
 • Høy belastning
T
Trening
Frivillig
 • Lav belastning
 • Restitusjon
F
Fri
T
Trening
Obligatorisk
 • Høy belastning
 • Moderat kompleksitet
 • Liten banestørrelse
 • Få spillere(< 5v5)
 • Arbeidslengde på under 4 min.
 • Pauselengde på 1-1,5 min.
T
Trening
Obligatorisk
 • Moderat/høy belastning
 • Høy kompleksitet
 • Stor banestørrelse
 • Mange spillere (> 9v9)
 • Arbeidslengde på over 6 min.
 • Pauselengde på 1 min.
T
Trening
Frivillig
 • Moderat belastning
 • Lav/moderat kompleksitet
 • Stor banestørrelse
 • Mange spillere (> 7v7)
 • Arbeidslengde på under 4 min.
 • Pauselengde på 1,5-2 min
T
Trening
Obligatorisk
 • Lav belastning
 • Lav/moderat kompleksitet
 • Medium banestørrelse
 • Få/mange spillere
 • Arbeidslengde på under 4 min.
 • Pauselengde på 1-2 min.
K
Kampdag
 • Høy belastning
K
Kampdag
 • Høy belastning
T
Trening • Frivillig
 • Lav belastning
 • Restitusjon
F
Fri
T
Trening • Obligatorisk
 • Høy belastning
 • Moderat kompleksitet
 • Liten banestørrelse
 • Få spillere(< 5v5)
 • Arbeidslengde på under 4 min.
 • Pauselengde på 1-1,5 min.
T
Trening • Obligatorisk
 • Moderat/høy belastning
 • Høy kompleksitet
 • Stor banestørrelse
 • Mange spillere (> 9v9)
 • Arbeidslengde på over 6 min.
 • Pauselengde på 1 min.
T
Trening • Frivillig
 • Moderat belastning
 • Lav/moderat kompleksitet
 • Stor banestørrelse
 • Mange spillere (> 7v7)
 • Arbeidslengde på under 4 min.
 • Pauselengde på 1,5-2 min
T
Trening • Obligatorisk
 • Lav belastning
 • Lav/moderat kompleksitet
 • Medium banestørrelse
 • Få/mange spillere
 • Arbeidslengde på under 4 min.
 • Pauselengde på 1-2 min.
K
Kampdag
 • Høy belastning

Uke 1: Bearbeiding (A1) til Inn i prioriterte rom (A2)

Uke 1

K
Kampdag
T
Trening
Frivillig

Restitusjon

F
Fri
T
Trening
Obligatorisk

Tema: Bearbeiding til inn i prioriterte rom

Økt
13-19 år
Fra bearbeiding (A1) til inn i prioriterte rom (A2) - nr. 1
T
Trening
Obligatorisk

Tema: Bearbeiding til inn i prioriterte rom

Økt
13-19 år
Fra bearbeiding (A1) til inn i prioriterte rom (A2) - nr. 2
T
Trening
Frivillig

Tema: Bearbeiding til inn i prioriterte rom

Økt
13-19 år
Fra bearbeiding (A1) til inn i prioriterte rom (A2) - nr. 3
T
Trening
Obligatorisk

Tema: Bearbeiding til inn i prioriterte rom

Økt
13-19 år
Fra bearbeiding (A1) til inn i prioriterte rom (A2) - nr. 2
K
Kampdag
K
Kampdag
T
Trening • Frivillig

Restitusjon

F
Fri
T
Trening • Obligatorisk

Tema: Bearbeiding til inn i prioriterte rom

Økt
13-19 år
Fra bearbeiding (A1) til inn i prioriterte rom (A2) - nr. 1
T
Trening • Obligatorisk

Tema: Bearbeiding til inn i prioriterte rom

Økt
13-19 år
Fra bearbeiding (A1) til inn i prioriterte rom (A2) - nr. 2
T
Trening • Frivillig

Tema: Bearbeiding til inn i prioriterte rom

Økt
13-19 år
Fra bearbeiding (A1) til inn i prioriterte rom (A2) - nr. 3
T
Trening • Obligatorisk

Tema: Bearbeiding til inn i prioriterte rom

Økt
13-19 år
Fra bearbeiding (A1) til inn i prioriterte rom (A2) - nr. 2
K
Kampdag

Uke 2: Fra prioriterte rom (A2) til Komme til avslutning (A3)

Uke 2

K
Kampdag
T
Trening
Frivillig

Restitusjon

F
Fri
T
Trening
Obligatorisk

Tema: Fra prioriterte rom til komme til avslutning

Økt
13-19 år
Fra prioriterte rom (A2) til Komme til avslutning (A3) - Nr. 1
T
Trening
Obligatorisk

Tema: Fra prioriterte rom til komme til avslutning

Økt
13-19 år
Fra prioriterte rom (A2) til Komme til avslutning (A3) - Nr. 2
T
Trening
Frivillig

Tema: Fra prioriterte rom til komme til avslutning

Økt
13-19 år
Fra prioriterte rom (A2) til Komme til avslutning (A3) - Nr. 3
T
Trening
Obligatorisk

Tema: Fra prioriterte rom til komme til avslutning

Økt
13-19 år
Fra prioriterte rom (A2) til Komme til avslutning (A3) - Nr. 2
K
Kampdag
K
Kampdag
T
Trening • Frivillig

Restitusjon

F
Fri
T
Trening • Obligatorisk

Tema: Fra prioriterte rom til komme til avslutning

Økt
13-19 år
Fra prioriterte rom (A2) til Komme til avslutning (A3) - Nr. 1
T
Trening • Obligatorisk

Tema: Fra prioriterte rom til komme til avslutning

Økt
13-19 år
Fra prioriterte rom (A2) til Komme til avslutning (A3) - Nr. 2
T
Trening • Frivillig

Tema: Fra prioriterte rom til komme til avslutning

Økt
13-19 år
Fra prioriterte rom (A2) til Komme til avslutning (A3) - Nr. 3
T
Trening • Obligatorisk

Tema: Fra prioriterte rom til komme til avslutning

Økt
13-19 år
Fra prioriterte rom (A2) til Komme til avslutning (A3) - Nr. 2
K
Kampdag

Uke 3: Presse, lede, styre (F1) til Hindre tilgang til prioriterte rom (F2)

Uke 3

K
Kampdag
T
Trening
Frivillig

Restitusjon

F
Fri
T
Trening
Obligatorisk

Tema: Presse, lede, styre til hindre tilgang til prioriterte rom

Økt
13-19 år
Presse, lede, styre (F1) til Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) - Nr. 1
T
Trening
Obligatorisk

Tema: Presse, lede, styre til hindre tilgang til prioriterte rom

Økt
13-19 år
Presse, lede, styre (F1) til Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) - Nr. 2
T
Trening
Frivillig

Tema: Presse, lede, styre til hindre tilgang til prioriterte rom

Økt
13-19 år
Presse, lede, styre (F1) til Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) - Nr. 3
T
Trening
Obligatorisk

Tema: Presse, lede, styre til hindre tilgang til prioriterte rom

Økt
13-19 år
Presse, lede, styre (F1) til Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) - Nr. 2
K
Kampdag
K
Kampdag
T
Trening • Frivillig

Restitusjon

F
Fri
T
Trening • Obligatorisk

Tema: Presse, lede, styre til hindre tilgang til prioriterte rom

Økt
13-19 år
Presse, lede, styre (F1) til Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) - Nr. 1
T
Trening • Obligatorisk

Tema: Presse, lede, styre til hindre tilgang til prioriterte rom

Økt
13-19 år
Presse, lede, styre (F1) til Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) - Nr. 2
T
Trening • Frivillig

Tema: Presse, lede, styre til hindre tilgang til prioriterte rom

Økt
13-19 år
Presse, lede, styre (F1) til Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) - Nr. 3
T
Trening • Obligatorisk

Tema: Presse, lede, styre til hindre tilgang til prioriterte rom

Økt
13-19 år
Presse, lede, styre (F1) til Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) - Nr. 2
K
Kampdag

Uke 4: Fra hindre tilgang til prioriterte rom (F2) til Hindre avslutning (F3)

Uke 4

K
Kampdag
T
Trening
Frivillig

Restitusjon

F
Fri
T
Trening
Obligatorisk

Tema: Fra hindre tilgang til prioriterte rom til hindre avslutning

Økt
13-19 år
Fra Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) til hindre avslutning (F3) - nr. 1
T
Trening
Obligatorisk

Tema: Fra hindre tilgang til prioriterte rom til hindre avslutning

Økt
13-19 år
Fra Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) til Hindre avslutning (F3) - nr. 2
T
Trening
Frivillig

Tema: Fra hindre tilgang til prioriterte rom til hindre avslutning

Økt
13-19 år
Fra Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) til Hindre avslutning (F3) - nr. 3
T
Trening
Obligatorisk

Tema: Fra hindre tilgang til prioriterte rom til hindre avslutning

Økt
13-19 år
Fra Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) til Hindre avslutning (F3) - nr. 2
K
Kampdag
K
Kampdag
T
Trening • Frivillig

Restitusjon

F
Fri
T
Trening • Obligatorisk

Tema: Fra hindre tilgang til prioriterte rom til hindre avslutning

Økt
13-19 år
Fra Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) til hindre avslutning (F3) - nr. 1
T
Trening • Obligatorisk

Tema: Fra hindre tilgang til prioriterte rom til hindre avslutning

Økt
13-19 år
Fra Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) til Hindre avslutning (F3) - nr. 2
T
Trening • Frivillig

Tema: Fra hindre tilgang til prioriterte rom til hindre avslutning

Økt
13-19 år
Fra Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) til Hindre avslutning (F3) - nr. 3
T
Trening • Obligatorisk

Tema: Fra hindre tilgang til prioriterte rom til hindre avslutning

Økt
13-19 år
Fra Hindre tilgang til prioriterte rom (F2) til Hindre avslutning (F3) - nr. 2
K
Kampdag

Organisering av mange spillere (stasjonstrening)

Hvis vi trener hele årskull sammen, eller er veldig mange spillere på et lag, kan det være lurt å organisere økta ved å sette opp stasjoner.

Her ser du et forslag på hvordan dette kan settes opp:

 • Alle varmer opp sammen eller med samme type øvelse uavhengig av ferdighet.
 • Keeperne må gjerne ha noe isolert trening for seg, men må involveres så mye som mulig i spilløvelsene. Fint å avslutte med øvelser som har skudd på mål også.
 • Rullér gruppene på tid, slik at alle får vært i gjennom hver øvelse.
 • Et tilsvarende oppsett kan også brukes ved rolletrening (f.eks. kant mot back, keeper/stopper mot spiss/kant, midtbane mot midtbane).