Hopp til hovedinnhold
Oscar Bobb tar corner.
Foto: Bildbyrån/Vegard Grøtt

Et uforløst potensiale: Utnytt cornermulighetene bedre. Del 3.

I den tredje artikkelen om cornere, ser vi nærmere på strategier for å øke effektiviteten ved tradisjonelle cornere. Vi er innom utfordringene og mulighetene de presenterer.

Tekst:   |  Publisert:

Fagansvarlig UEFA B, UEFA Spillerutvikler B og etterutdanning B-nivået
Niklas Nyland

Dette er nest siste artikkel om cornere fra min side, i det minste for en stund. De tidligere artiklene kan du finne her: Del 1 og del 2. Disse fokuserte på hvordan motstandere velger å forsvare seg, ulike roller og oppgaver, og hvilke muligheter korte cornere kan gi.

Tradisjonelle cornere

Selv i dagens moderne fotball, preget av et mangfold av taktikker, taktisk fleksibilitet og tekniske ferdigheter, forblir den tradisjonelle tilnærmingen til cornere en hjørnestein i lagets verktøykasse. Jeg er ikke imot å sparke ballen direkte inn i feltet, men jeg argumenterer for at det bør være en god strategi og prinsipper bak handlingen. Min erfaring er at mange cornere mangler nettopp dette. Noe må det være da ca. 3 – 4 % av alle cornere resulterer i mål.

Utfordringen med tradisjonelle cornere

Utfordringen med tradisjonelle cornere er mange, men det er også flere muligheter.

Motstanderlaget vil plassere spillere strategisk: i enten soner, markering eller en kombinasjon av begge. Dette gjør det vanskelige for det angripende laget å finne åpninger og vinne dueller.

Presisjon og timing er også avgjørende. Å levere et presist innlegg (på ca. 30 – 35 meter) inn i straffefeltet krever god teknisk ferdighet og timing. Selv små feil i kraft, valg av teknikk eller retning på innlegget kan føre til at ballen blir lett ryddet vekk av forsvaret eller går forbi alle spillerne i straffefeltet. Legger du til at spillere skal komme i fart, skal hoppe for å heade ballen – skal time dette perfekt, gjør alle faktorene det utfordrende å skape noe ved en tradisjonell corner. Men det finnes håp for å øke effektiviteten.

Mulighetene

Luftduellene

Det er ingen tvil om at luftdueller er en viktig del av cornere. Spillere med god høyde og timing kan true motstanderens mål. Men høyde alene er ikke nok; det er nødvendig med den rette mentaliteten og ferdighetene. En spiller som Leo Østigård, til tross for en høyde på ca. 180 cm, kan utgjøre en større trussel enn en høyere spiller uten samme mentalitet. En som han kan gi laget ditt flere fordeler.

  • Han kan vinne flere dueller.
  • Han kan binde opp flere motstandere og tiltrekke seg mer oppmerksomhet enn andre = mer rom for andre.

Sett opp sperrer/blokker

For å gi spillere som Leo Østigård optimale arbeidsforhold og rom til å utnytte, kan det være hensiktsmessig å bruke screenere/blokkere. Disse spillerne kan blokkere motstandere og gi rom for duellspillerne å operere. Blir Leo Østigård markert kan det være lurt å ha enten 1) en tidlig blokk når bevegelsene skal begynne (se illustrasjone) eller 2) en blokk på veien til der han skal score fra (se illustrasjon).

Viser røde spillere nr. 10, 11 og 6 som er markert. Alle beveger seg mot bakre, men plutselig løper rød spiller nr. 6 bak ryggen på sine medspillere nr. 10 og 11. Disse blokkerer da de blå spillerne som markerer.
Viser røde spillere nr. 10, 11 og 6 som er markert. Alle beveger seg mot bakre, men plutselig løper rød spiller nr. 6 bak ryggen på sine medspillere nr. 10 og 11. Disse blokkerer da de blå spillerne som markerer.
Foto: NFF
Viser røde spillere nr. 10, 11 og 6 som er markert og har noe avstand seg imellom. Rød spiller skal som illustrert, tidlig i bevegelsen blokkerer rød spiller nr. 10 for blå spiller nr 6. (og nr. 3).
Viser røde spillere nr. 10, 11 og 6 som er markert og har noe avstand seg imellom. Rød spiller skal som illustrert, tidlig i bevegelsen blokkerer rød spiller nr. 10 for blå spiller nr 6. (og nr. 3).
Foto: NFF
Viser at røde spiller nr. 10, 11 og 6 er markert. Spiller nr. 6 i retning som illustrert. På veien dukker rød spiller nr. 8 og blokkerer den som markerer spiller nr. 6.
Viser at røde spiller nr. 10, 11 og 6 er markert. Spiller nr. 6 i retning som illustrert. På veien dukker rød spiller nr. 8 og blokkerer den som markerer spiller nr. 6.
Foto: NFF

Er det slik at motstanderen forsvarer soner kan det være hensiktsmessig å sette opp en blokk der en som Leo Østigård skal inn å score fra.

Viser at rød spiller nr. 10 sperrer for blå spiller nr. 4 slik at han ikke klarer å komme opp i duell når rød spiller nr. 6 kommer i fart.
Viser at rød spiller nr. 10 sperrer for blå spiller nr. 4 slik at han ikke klarer å komme opp i duell når rød spiller nr. 6 kommer i fart.
Foto: NFF

Illustrasjonen fanger ikke opp vanskelighetene i dette. Om man klarer å koordinere og time alle bevegelser og kamuflere rollene slik at motstander blir overrasket kan det fungere veldig bra.

Bruk av dummies/lokkeduer

Skal du gi duellspillerne dine bedre betingelser kan det være hensiktsmessig å bruke dummies/lokkeduer for å få spillere ut av posisjon. Det behøver ikke å være 10 – 15 meter ut av posisjon. Det kan være 1 meter ut av posisjon, der spilleren havner litt i ubalanse og vil ha trøbbel med å hente seg inn igjen.

Viser dummieløp - lokkedue som gir bedre betingelser til andre. (Mediabank UEFA Hive)
Leo Østigård scorer på hodet. Se nærmere på Elyounoussi sin bevegelse mot første sone. Han lokker med seg en spiller. (Mediabank UEFA Hive)

Strategisk plassering av spillerne dine

Det er mange måter å tenke på. Når du planlegger cornere og skal plassere spillere på en god strategisk måte som skal gi deg en fordel - Forsøk å sette deg inn i hva motstanderen vil gjøre om – eller hva du ville ha gjort om du om en spiller «her» og en «der». Min oppfattelse er at det er smart å plassere spillere for en kort corner og kamuflere rollene og oppgavene til spillerne. Spillere kan ha flere roller og oppgaver. Jeg har forsøkt å illustrere herunder – og forsøkt å komme med et forslag til en løsning.

Viser et forslag til hvordan du kan plassere spillere ved cornere.
Viser et forslag til hvordan du kan plassere spillere ved cornere.
Foto: NFF

Hvit sone: Jeg foretrekker å ha tre spillere i hvit sone. Før cornertaker sparker ballen kan de to andre, nr. 11 og nr. 6, stå noe forskjellig fra corner til corner. Dette kan forvirre motstanderne ytterligere. Deres oppgave er enten å delta på en kort corner eller tiltrekke seg motstandere slik at det blir færre spillere i straffefeltet. Når cornertakeren er i ferd med å sparke må begge forflytte seg, en spiller må komme seg til returområdet (rødt område) hurtig, den andre i nærheten.

Blå sone: Spiller nr. 3 har i oppgave å komme seg til første sone og forsøke å sette opp en sperre, for spiller nr. 10. Denne spilleren beveger seg først mot bakre for så å angripe første sone. Spiller nr. 9 operer som en screener/blokker for spiller nr. 10. Når oppgaven er over, skal spiller nr. 9 skal han være forberedt på 2.ball og bevege seg til mot returområdet (rødt område).

Gul sone: I dette eksempelet begynner spiller nr. 3 i gul sonen (men han kan også starte ved keeper). Forhåpentligvis tiltrekker/flytter han på en spiller når han beveger seg i blå sone. Denne motstanderen kan bli lokket med helt over eller bare 1 – 2 meter. Spiller nr. 4 og spiller nr. 8 angriper i gul sone. Nr. 4 starter mot første, men går mot bakre. Spilleren må være kvikk, god på retningsforandringer og finte ut motstanderen. Spiller nr. 8 beveger seg motsatt. Han starter mot bakre, lokker med seg motstander og eksploderer mot midtre.

Overload?

Å overbefolke et område kan være smart, enten ved at man relativt tidlig i corner-situasjonen posisjonerer seg for eksempel rundt første sone eller at flere spillere angriper/løper inn i samme sone.

Spania - Norge. Illusterer at Norge overbefolker første sone ved at de løper inn i samme sone. Dette gir en mulighet for Sander Berge. (Mediabank UEFA Hive)

Illusterer at Norge overbefolker første sone ved at de løper inn i samme sone. Dette gir en mulighet for Sander Berge.
Dette kan være et grep mot lag som har et soneorientert forsvar/forsvarer noen bestemte soner. For det angripende laget kan det føre til at 1 spiller er fri og kan gå opp upresset, eller at det er flere som kan duellere om ballen. En annen mulighet ved å overbefolke et område er at det kan føre til bedre arbeidsforhold og mer rom et annet sted.

Viser overbefolkning av spillere på første sone. Rød spiller nr. 10 er en dummie, som skal plukke opp 2. baller. Spiller nr. 8 skal se ut som en returromspiller, men skal overraske på bakre.
Viser overbefolkning av spillere på første sone. Rød spiller nr. 10 er en dummie, som skal plukke opp 2. baller. Spiller nr. 8 skal se ut som en returromspiller, men skal overraske på bakre.
Foto: NFF

En annen måte overbefolke et område er plassere mange spillere på innsiden av 5 meteren. Det vil selvsagt være en god fordel om du har høye, duellsterke spillere. Dette vil være stressende for keeper og de andre forsvarsspillerne om ballen kommer tett inn på målet. En god innsvinger vil være ubehagelig. Dette er forøvrig en velkjent cornervariant i Toppserien.

Forsøker å illustrere en overbefolkning innenfor 5 meteren. Det kan bli ubehagelig for keeper. Kan det være gode muligheter for de som står i returrommet med tanke på å skyte?
Forsøker å illustrere en overbefolkning innenfor 5 meteren. Det kan bli ubehagelig for keeper. Kan det være gode muligheter for de som står i returrommet med tanke på å skyte?
Foto: NFF

Cut-backs?

I forrige artikkel tok jeg opp cut-backs. Å sparke ballen for langt, for så å heade den inn igjen. Det kan være vanskelig å utføre - å få ballen presist over alle i feltet til en som står helt alene, som kan heade den tilbake. Muligheten vil være at det forsvarende laget følger ballen og glemmer spilleren sin. I videoen under, Norge - Romania skjer nemlig det. Ballen går over alle, plutselig er Dragos Grigore ledig. Han header ballen tilbake og Claudiu Keseru header den i mål. Alle norske spillere står og ser på.

Norge - Romania, eksempel på en cutback. (Mediabank UEFA Hive)

Når motstander prioriterer å markere mange spillere?

Det finnes flere løsninger. Kan en løsning være å stå tett sammen på en rekke/linje - for å skape utfordringer for motstanderens markering? Du kan si at spillerne står som et tog. Om motstanderen står for tett til de som skal markeres kan de bli sperret/blokkert på grunn av alle bevegelsene som skjer.
Spillere i rekken kan ha ulike roller og oppgaver. Disse kan plassere seg forskjellig i rekken fra corner til corner. Noen av disse kan ha føringer som for eksempel å angripe første stolpe og bakre stolpe annenhver gang. Det finnes mange muligheter.

Jeg har laget to illustrasjoner, begge med en dummie/lokkedue for å få med seg helst 2 spillere – i hvert fall 1 spiller.

  • Den første viser spillere som står på rekke og med brystet pekende mot målet. Jeg håper du ser utfordringen med å markere spillerne som står på rekke. Hvordan skal forsvarsspillerne som markerer stå? Dette eksempelet er hentet fra England - Montenegro, 2019. Der Sancho (rød spiller nr. 10) er lokkedue slik at Harry Kane får tilstrekkelig med rom han kan utnytte.
Viser noen røde spillere stå på en rekke, tett i tett. Hvordan skal blått lag (nr. 3, 5, 6 og 8) markere disse?
Viser noen røde spillere stå på en rekke, tett i tett. Hvordan skal blått lag (nr. 3, 5, 6 og 8) markere disse?
Foto: NFF
  • Den andre viser spillere som står på rekke og med høyre skulder pekende mot målet. Det er en utfordring med å markere spillere her også – Hvordan tenker du at forsvarsspillerne som markerer skal stå?
Viser noen røde spillere stå på en linje, tett i tett. Hvordan skal blått lag (nr. 3, 5, 6 og 8) markere disse?
Viser noen røde spillere stå på en linje, tett i tett. Hvordan skal blått lag (nr. 3, 5, 6 og 8) markere disse?
Foto: NFF

Jeg vil anbefale deg å undersøke Arsenals cornere fra den pågående Premier League-sesongen 23/24. Basert på mine observasjoner har de gjentatte ganger anvendt et lignende konsept, noe som har resultert i flere mål og målsjanser. Under VM'22 var Senegal et lag som brukte dette toge-konseptet med å blokkere og sperre motstanderen. Dette resulterte i muligheter og utgjorde en trussel mot motstanderens forsvar på cornere. Jeg vil oppfordre deg til å se nærmere på deres tilnærming.

Oppsummering

Vi har vært igjennom en rekke perspektiver, og mange flere kunne vært tatt opp. Utfordringene med tradisjonelle cornere er mange, men med riktig tilnærming og strategi kan lagene utnytte mulighetene som ligger i disse situasjonene.

Det er mange måter å angripe en corner på, og jeg tror du må ha et bredt arsenal å spille på. Laget ditt må ha kontroll, og motstanderen må føle at det er uforutsigbart. De må miste kontroll.

For deg og laget ditt er det viktig å forstå motstanderen din - hvordan du kan utnytte deres tilnærming.

Om jeg skal driste meg til å anbefale noe ved tradisjonelle cornere vil det å være å bruke rollene; dummies og screenere/blokkere i enda større grad. Disse rollene kan skape tilstrekkelig med rom som kan utnyttes for å score mål. I tillegg vil jeg anbefale å se nærmere på hvordan Arsenal i 2023/24 sesongen scorer sine mål på corner - der er det mye inspirasjon å hente.

I neste artikkel vil jeg gå inn på hvordan du kan øve på cornere i trening.

Var denne artikkelen nyttig?