Hopp til hovedinnhold
Equinor Talentleir Porsgrunn J14
Foto: Thomas Brekke Sæteren

Landslagskolen styrker den individuelle oppfølgingen av talentene på jentesiden

I samarbeid medNorsk Tipping

For mye aktivitet i en periode der kroppen vokser og modnes kan føre til store fysiske og mentale utfordringer. I dette intervjuet forteller Thomas Broch Brantsæter (fagansvarlig Talent ID) fra NFF om et nytt grep som skal bidra til å gjøre en forskjell for de fremste talentene på jentesiden.

Tekst:   |  Publisert:

Aller først, dere har gitt dette nye tiltaket navnet, Fysio Toppgruppe. Kan du fortelle litt om hva tiltaket handler om?

Det er viktig å poengtere innledningsvis at dette nye tiltaket bygger på en allerede igangsatt satsing på Toppgrupper i Landslagsskolen. Toppgruppe er et ekstratilbud til utvalgte jentespillere i Landslagsskolen på 13-16 år, som fungerer både som en treningsgruppe og en arena for ekstra oppfølging av de største talentene. Enkelte kretser har allerede operert med Toppgrupper for de beste jentene i kretsen som en del av Landslagsskolen. I år er det imidlertid første gang at alle kretsene i Norge har dette tilbudet.

Nivåene i Landslagsskolen
Nivåene i Landslagsskolen
Foto: NFF

Hva tilfører Fysio Toppgruppe-tiltaket disse Toppgruppene, og hvorfor er akkurat dette tiltaket viktig?

Det nye er at hver Toppgruppe i landets 18 kretser nå får tilgang til en dedikert fysioterapeut, som skal jobbe proaktivt sammen med trenerteamet på den enkelte Toppgruppe med prestasjonsutvikling og skadeforebygging. Der hvor gutter primært blir sterkere gjennom puberteten, opplever jenter en viktig, riktig og naturlig økning i fettmasse på 5-10 kg samme periode. Dette skjer uten den samme naturlige økningen i muskelmasse som guttene får som følge av økt mengde testosteron. Denne reduksjonen i «relativ styrke» kan både føre til perioder med stagnasjon og at man har økt risiko for skader. Blant annet er dette trolig en viktig medvirkende årsak til det høye antallet korsbåndsskader blant unge jenter.

Kan du fortelle litt mer om hvordan disse fysioterapeutene skal jobbe i praksis?

Fysio Toppgruppe-teamet skal sammen med kretsansvarlig for spillerutvikling i hver krets, jobbe med blant annet individuell rådgivning, utdanning, veiledning av totalbelastning og individuell styrketrening. Aller først blir det viktig å etablere relasjon som trygg sparringspartner for den enkelte spiller, slik at spillere og klubber som trenger råd/veiledning til å gjøre gode valg i en hektisk hverdag henvender seg ved behov. Det vil jobbes med målrettet individuell styring av totalbelastning og styrketrening, for å adressere nettopp utfordringene knyttet til reduksjon i «relativ styrke». Videre legges det opp til fellesmøter i den enkelte krets, både med spillere og foreldre for å dele og utveksle kunnskap med dem om temaer som trening, kosthold og søvn i ungdomsårene.

Det hørtes veldig spennende ut. Hvordan har dette tiltaket kommet i stand?

Tiltaket kommer som en følge av NFFs «Vekst og Modning»-prosjekt, men har foregått i tett samarbeid både med Norges Idrettshøgskole (NIH) og Idrettens Helsesenter (IHS). Blant annet skal man dele kunnskap gjennom faglige møteplasser og tilby arbeidsverktøy som kan anvendes i jobben. I tillegg stiller Joar Harøy fra IHS som faglig rådgiver for fysioterapeutene.

Helt til slutt, har dere flere prosjekter på gang for å styrke satsingen på jentene?

Ja det har vi absolutt. Det er på høy tid at vi kommer i gang med denne typen tiltak for jentene, og dette er bare begynnelsen. Noen konkrete eksempler på dette er at vi allerede er i full gang med å revidere anbefalingene til oppvarming og styrketrening i hele norsk fotball. Samtidig jobber vi sammen med Sunn Idrett rundt nytt innhold knyttet til sunne treningsvaner og kosthold i trenerkursene våre, samt kompetanseutvikling med hensyn til menstruasjon. Dette og enda mer vil man både høre om og forhåpentligvis se resultater av i tiden fremover!

Thomas Brantsæter på feltet
Thomas Brantsæter på feltet
Foto: Ivar Thoresen/Fotballtreneren

Var denne artikkelen nyttig?