Hopp til hovedinnhold
Kjetil Knutsen
Foto: Bildbyrån/Marius Simensen

Lederegenskaper hos en trener

Hva er gode lederegenskaper, og kan dette bidra til å skape gode prestasjoner som igjen gir gode resultater på sikt? Dette er noe av hva KA Trener i NFF Oslo, Irene Lunde tar for seg i denne artikkelen.

Tekst:   |  Publisert:

KA Trenerutvikler i NFF Oslo
Irene Lunde

Veldig mange trenere har samme formelle kompetanse. De er utdannet fra NIH, og har kanskje både Bachelor, Master, UEFA C-lisens, UEFA B-lisens osv. Denne fagkunnskapen alene er sterk, men er den sterk nok? Vil en nyutdannet trener fra NIH kunne tilføre spillere og et lagsmiljø nok motivasjon ene og alene bygget på denne kompetansen? Kanskje. Vil treneren lykkes bedre hvis man i tillegg har spillererfaring og uformell kompetanse? Sannsynligvis. Og hva hvis treneren på toppen av dette har gode lederegenskaper? Ja – da har vi kanskje formelen på suksess – og kan se for oss trenere som Kjetil Knutsen, Jürgen Klopp og Pep Guardiola?

Sitat fra spiller i toppfotballen i Norge:

«Helst en god blanding selvfølgelig, men lederegenskaper setter jeg høyest fordi det å kunne lede et lag og motivere det kan man gjøre uten så mye fagkunnskap. Har du mye fagkunnskap men ikke klarer å formidle det, så hjelper ikke dette noen…»

Komplementære ferdigheter i et trenerteam

Hvis man er heldige å være et trenerteam, kan god ledelse være å dyrke hverandres ferdigheter. Vanligvis kan dette trenerteamet bestå av en hovedtrener som har ansvar for treningsinnholdet, en assistent som har mer ansvar for enkeltspillere og muligens også en fysio som har ansvar for oppvarming, skadeforebygging mm. Dette vil ivareta iallfall ett av de grunnleggende psykologiske behovene en spiller har: kompetanse. Hva da med medbestemmelse og tilhørighet? Fore å ivareta disse trengs det i tillegg egenskaper i trenerteamet som omhandler motiverende lederskap og det å kunne skape et samhold og å bygge et lag.

Kjetil Knutsen og hans trenerteam
Komplementære ferdigheter i et trenerteam
Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld

Motiverende lederskap

Å være en god motivator er en god egenskap. Det kan være å motivere barn til å komme tilbake på neste trening - og treningen etter det igjen, og treningen etter det igjen. Det kan være gjennom å gi masse ros, ha morsomme øvelser – rett og slett sørge for at barna har det gøy og lærer seg til å elske fotball.

Det kan være gjennom å gi ungdom medbestemmelse, SE alle, og motivere til prøve igjen og igjen. Å motivere til egentrening, å motivere til innsats, å motivere til utvikling.

Det å kunne skape et mestringsorientert miljø der spillerne i stor grad også har en indre motivasjon til å holde på – som motiverer de til innsats, som gjør de opptatt av og interessert i egen utvikling og på sikt sørger for at spillerne blir i fotballen litt lengre. Gode opplevelser er nøkkelen til at spillere selv ETTER at spillerkarrièren er over, tar på seg trenerverv, styreverv, dommerrollen osv.

Graden av relasjonskompetanse hos en trener vil også i stor grad påvirke lederegenskapene. For å utøve motiverende lederskap er det viktig at man har god kjennskap til spillerne sine. Det hjelper lite å kjefte på små barn som kommer for sent på trening, hvis det er foreldrene sitt ansvar. Ta de i stedet imot med åpne armer og fortell de hvor glad du er for å se de!

Det hjelper lite å kjefte på en spiller som ikke presterer på det nivået du forventer, hvis spilleren mangler mat og søvn – eller kanskje opplever konflikter på hjemmebane?

Vet du nok om spillerne dine til å mene nok om deres adferd? Det å skape tillit, det å skape en trygg læringsarena er noe av det viktigste du gjøre som trener. Vær nysgjerrig, ha de uformelle 1-til-1 samtalene mens du går til og fra banen. Spør de gjerne – hvordan er formen i dag på en skala fra 1-10?

Bygge lag og kultur

Et lag består av mange individer – individer som må fungere sammen for å lykkes. Resultater i seg selv trenger ikke å være oppskriften på suksess, men kanskje heller at det fortsatt er 30 spillere når de er 16 år – det samme som da de var 12 år?

For mange er tilhørighet kanskje det viktigste av alt, og da må vi som ledere legge til rette for dette. Likt tøy og like bagger er en form for tilhørighet, men på lang sikt må det gå dypere enn det.

Sosiale tiltak må ikke undervurderes! Det å kunne treffes i andre settinger, se at han som er litt svak på fotballbanen – både gruser deg i FIFA og er helt konge i innebandy – det gjør noe med både respekt og lagbygging. Det å ha et lagsrop, felles mål og verdier innad i laget – kan gi en form for tilhørighet.

Sanger som betyr noe for laget – som kanskje spilles i garderoben eller på bussen før og etter kamp, felles måltider i forbindelse med trening og kamp – alt dette bygger lag, det skaper tilhørighet og det skapes en lagskultur. Lederegenskapene hos den enkelte trener kan påvirke dette.

Gode lederegenskaper er for meg prikken over i’en, det som skiller en god trener fra en ordinær trener. En egenskap som kan bli viktigere og viktigere når den formelle fagkunnskapen blir likere og likere.

Artikkelforfatter Irene Lunde, NFF Oslo
Artikkelforfatter Irene Størseth Lunde, NFF Oslo
Foto: NFF Oslo/Martin Hayes
Var denne artikkelen nyttig?