Hopp til hovedinnhold
Ingvild Stensland
Foto: Bildbyrån

Tre råd til deg som vil utvikle deg som trener

I samarbeid medNorsk Tipping

Niklas Nyland oppsummerer funnene fra NFFs undersøkelse blant 127 kvinnelige trenere – og deler konkrete råd til deg som vil utvikle deg som trener.

Tekst:   |  Publisert:   (Oppdatert: )

I januar 2023 gjorde NFF en undersøkelse blant 127 kvinnelige trenere. Målet? Å lære mer om hva trenerne ønsker og trenger for å utvikle seg. Niklas Nyland, fagansvarlig UEFA B og Spillerutvikler B i NFF, oppsummerer funnene – og deler konkrete råd til deg som vil utvikle deg som trener.

– Vi synes det er fantastisk at trenerne i undersøkelsen ønsker mer veiledning, oppfølgning og mentorordninger i klubb, fra krets og forbund. For å utvikle seg og bli en dyktigere trener er dette viktige tiltak, uavhengig av kjønn, understreker Niklas Nyland.

Da NFF i januar 2023 gjorde en undersøkelse blant 127 kvinnelige trenere for å ta «tempen» og se hva de kan gjøre for å få flere kvinner til å engasjere og utvikle seg som trenere, fikk de blant annet følgende svar:

  • Flere ønsker å bli sett og fulgt opp
  • 80 % ønsker å ta mer utdanning
  • Flere ønsker å bli spurt direkte om de vil bidra

Les mer om funnene på fotball.no her.

NFF tar nå med seg svarene fra undersøkelsen inn i sitt videre arbeid. I tillegg har Niklas, med utgangspunkt i svarene, tre konkrete råd til hvordan du kan utvikle deg som trener.

– Vi ser i svarene i undersøkelsen at bortimot alle har ambisjoner som trenere. Majoriteten uttrykker at de ønsker å påvirke og utvikle barn og ungdom, gutter og jenter. De ønsker å ha en relevant rolle og bidra, noe vi synes er utrolig inspirerende!

Her er Niklas sine tre råd til deg som vil utvikle deg som trener:

1. Ta tak i klubbens trenerveileder

Å bli sett er et universelt behov. Det er vårt mest grunnleggende følelsesmessige behov som mennesker.

– Et tydelig funn i undersøkelsen er ønsket om mer veiledning, oppfølging og mentorordninger, fra både klubb, krets og fra forbundet. For å utvikle seg og bli en dyktigere trener er dette viktige tiltak. Vi mener at et slikt tilbud, uavhengig av kjønn, bør eksistere i alle klubber, kretser og forbund, forklarer Niklas Nyland

Deler du i likhet med deltagerne i undersøkelsen ønsket om å bli sett og fulgt opp, anbefaler Niklas å ta kontakt med din klubbs trenerveileder.

– En trenerveileder kan være en viktig støttespiller som ser deg, følger opp, inkluderer og skaper trygghet. Det er utrolig verdifullt for alle som ønsker å vokse og utvikle seg i trenerrollen og en ressurs det er viktig å benytte seg av.

Mangler klubben din trenerveileder eller en operativ sportslig leder? Les mer om utdanning av trenerveiledere her.

2. Søk mer utdanning, etterutdanning og videreutdanning

Undersøkelsen viser at mange trenere ønsker å ta mer utdanning. «Kompetanse er viktig», svarer flere.

NFF tilbyr et utdanningsforløp for trenere på alle nivåer, fra Grasrotttrener til UEFA Pro. I tillegg finner du flere videreutdanninger, som spesialistprogram for deg som vil trene ungdom i alderen 12-16 år, og egne kurs for keepertrenere.

Har du vært innom tanken på å ta videreutdanning er mitt klare råd «gjør det!» - det er finnes mange muligheter.

I undersøkelsen kommer det frem at, i tillegg til utdanningsløp for trenere generelt, så ønsker kvinnelige trenere trenerforum, trenerutdanning og nettverkssamlinger for kvinner. Derfor gjennomfører NFF i 2023 en egen UEFA B-utdanning kun for kvinner med forhåpentligvis kvinnelige veiledere. Les mer om dette på fotball.no her.

I tillegg legger både flere toppklubber og fotballkretsene til rette for egne trenerutviklingstiltak/program. For eksempel startet NFF Indre Østland i mai 2023 et eget trenerutviklingsprorgam for kvinner. Se mer om programmet her.

- En klar anbefaling er å ta kontakt med din ansvarlige trenerutvikler kretsen for å høre hva som finnes av muligheter, eller se hva toppklubbene tilbyr av tiltak. Din KA Trenerutvikler skal kunne hjelpe deg, sier Niklas.

Se hele oversikten over trenerutdanninger her!

3. Ta plass (selv om det er skummelt)

De i nøkkelposisjoner i klubb, krets og forbund har et felles ansvar om å gi alle like muligheter til å bidra. Undersøkelsen viser at trenere har et stort ønske om å ha relevante rolle og bidra, men at de savner å bli kontaktet angående konkrete muligheter.

Jeg skjønner godt at det å reise seg opp i et møterom fullt av mennesker og si «ja, jeg ønsker å bidra med x, y, z» kan virke litt skummelt.

Samtidig mener Niklas at det er opp til hver enkelt av oss å vise interesse og ta kontakt med egen klubb og krets angående muligheter og ønske om å bidra.

– Ikke vent på at mulighetene skal serveres til deg, men ta kontakt og vis interesse. Om du ikke er komfortabel med å gjøre det i plenum er et godt tips å sende en e-post eller be om en prat. Å være en del av et fellesskap, for eksempel Landslagsskolen, er utviklende og givende. Det finnes mange muligheter der ute, avslutter Niklas Nyland

Var denne artikkelen nyttig?