Hopp til hovedinnhold
Øvelse

Eggs Transition Game - 4v4 til 4v3

Tema
Spille oss fremover i banen
Type
Månedens øvelser
Alder
 • 8-9 år
 • 10-12 år

Målsetting

I forbindelse med denne øvelsen er oppgaven hurtig omstilling og utnytte overtallet som oppstår. Derfor anbefaler jeg korte spillsekvenser på maks 4-6 min, da denne øvelsen kan være ganske krevende om det blir mye mål. Men skal spillerne lykkes er det hensiktsmessig å ha fokus på:

 • Hurtig omstilling fra forsvar til angrep. Med en gang det er en 4 mot 3 situasjon må alle angrepsspillere reagere hurtig i hodet og i kropp. - Få kroppen vendt hurtig mot angrepsretning og sett fart!
 • Finn 2 mot 1. Et tips kan være at ballfører setter fart fremover mot en motstander for å trekke på seg press. Når motstanderen er 1 - 3 meter unna spiller han/hun ballen til den nærmeste medspilleren.
 • Om spillerne er i en klynge må du få til å bruke bredden i banen og utnytte at det er 2 mål å score på.
 • Ved å spille motsatt kan du skape 2 mot 1 situasjoner, og du kan spille fra trangt området til åpent området.
 • Hvordan spillerne responderer når de scorer mål eller slipper inn mål? Å være god på omstilling fra angrep til forsvar er like viktig som fra forsvar til angrep. Vil du at spillerne skal stupe i press eller vil du at de skal falle?

Læringsmomenter

I forbindelse med denne øvelsen er oppgaven hurtig omstilling og utnytte overtallet som oppstår. Derfor anbefaler jeg korte spillsekvenser på maks 4-6 min, da denne øvelsen kan være ganske krevende om det blir mye mål. Men skal spillerne lykkes er det hensiktsmessig å ha fokus på:

 • Hurtig omstilling fra forsvar til angrep. Med en gang det er en 4 mot 3 situasjon må alle angrepsspillere reagere hurtig i hodet og i kropp. - Få kroppen vendt hurtig mot angrepsretning og sett fart!
 • Finn 2 mot 1. Et tips kan være at ballfører setter fart fremover mot en motstander for å trekke på seg press. Når motstanderen er 1 - 3 meter unna spiller han/hun ballen til den nærmeste medspilleren.
 • Om spillerne er i en klynge må du få til å bruke bredden i banen og utnytte at det er 2 mål å score på.
 • Ved å spille motsatt kan du skape 2 mot 1 situasjoner, og du kan spille fra trangt området til åpent området.
 • Hvordan spillerne responderer når de scorer mål eller slipper inn mål? Å være god på omstilling fra angrep til forsvar er like viktig som fra forsvar til angrep. Vil du at spillerne skal stupe i press eller vil du at de skal falle?

Organisering

Øvelsen fungerer som en vanlig spilløvelse hvor en deler gruppen inn i to lag. En forsvarer sine mål og skal score på motstanderen sine mål.
På hver kortside er det to mål, plassert på sidene.
Når et lag scorer et mål må målscoreren frakte et "egg" (ball) tilbake til egen base. Mens denne spilleren fører ballen til egen base, fortsetter de andre å spille. Da gjelder det å utnytte overtallet som oppstår for en begrenset periode.

 • Laget som har flest "egg" (baller) i egen base når tiden er ute, vinner.
 • Laget som stjeler alle "eggene" (ballene) vinner.
 • Klarer ingen å stjele alle "eggene" (altså ballene), kan det være lurt å sette en makstid.
 • Alternativt kan man fortsette å spille til det siste egget har blitt levert i egen base. Da får det andre laget en siste mulighet til å respondere før oppgaven med å levere alle "eggene" er fullført.
Se øvelsen i praksis her

Når du introduserer øvelsen for første gang, anbefales det at du bruker litt tid på å fremheve de essensielle elementene og reglene i øvelse:

 • banen, eget mål, motstanderens mål - det er 4v4.
 • Illustrer situasjonen der den som scorer får stjele et egg (en ball fra basen) til motstanderen.
 • Illustrer gjerne at den som scorer fører ballen hurtig som mulig på utsiden av banen og over til egen base med egg/ball, før han/hun får delta i spillet igjen
 • Om du benytter en spørrende tilnærming når du illustrer øvelsen, kan spillerne forstå hvilke situasjoner som kan oppstå og hva som er meningen med øvelsen.
 • Når alle ser og forstår to kulepunktene over, setter du i gang spillet slik at det foregår en overtallssituasjon 4 mot 3.
 • La gruppen forsøke et par ganger før du retter fokus mot å sette hurtig i gang etter man har sluppet inn mål. Omstilling og tenke neste mulighet og neste aksjon, ettersom spilleren som scoret trolig er tilbake i spillet igjen etter 15-25 sek.

Variasjoner

Her gjelder det å være kreativ. Det er mange muligheter i øvelsen. Du kan for eksempel bygge videre på øvelsen ved å justere antall spillere eller banestørrelse for å skape enda flere situasjoner eller større kompleksitet.

Samtidig er øvelsen best når det er 3v3 eller 4v4 og en får utnyttet overtallet som oppstår til å kontre. Er det utfordrende med å få overtall kan du ha en joker på banen, som et hjelpemiddel.

Treneren kan også serve baller og velge hvilke situasjoner som skal oppstå utifra posisjoner og utgangsposisjon for spillernes/lagenes balanse etter ballen forsvinner ut av spill. Dette krever enda større omstillingsdyktighet hos spillerne, og du kan skape flere 2v1 eller 1v1 situasjoner basert på hvilken posisjon du plasserer ballen som trener.

Det går an å spilles på store mål - jo større mål en spiller med jo vanskeligere er det å forsvare og jo flere omstillinger/scoringer får en.