Hopp til hovedinnhold
Øvelse

Everton 1 mot 1

Tema
  • Spille oss fremover i banen
  • Vinne ball – hindre motstander å spille forbi oss
Type
Oppvarming
Alder
10-12 år

Organisering

  • Lag en stor sirkel. 10-12 spillere.
  • Sett sammen par inne i sirkelen hvor en er angriper og en forsvarer. Resten av spillerne utenfor sirkelen
  • Angrepspillere i sirkelen kan motta ball fra spiller utenfor sirkelen, for så å forsøke å spille til ny spiller utenfor uten å miste ball til sin «oppasser».
  • Bytte roller etter tid, eller bytt roller i midten når forsvarer vinner ball.

Variasjoner

  • Antall spillere i og utenfor sirkel
  • Banestørrelse