Hopp til hovedinnhold
Øvelse

Four corners-kombinasjoner

Tema
 • Vinne ball – hindre motstander å spille forbi oss
 • Spille oss fremover i banen
Type
Månedens øvelser
Alder
10-12 år

Målsetting

Du kan ha mange mål med øvelsen, for eksempel:

I angrep

1. angriper: trekke på press og skape gjennombrudd.

2. angriper og 3. angriper

 • Orientere seg og være oppmerksom før mottak av ball.
 • Skape og bruke bruke posisjonelt overtall (2v1, 3v2).

I forsvar

1. forsvarer: Press på ballfører og intensitet i presset.
2. forsvarer: Stenge rom og være klar til å sikre 1F som presser ballfører.
3. forsvarer: Sikre korte avstander og kommunisere med laget.

Teknisk

Første berøring - kontroll på ballen.
Kvalitet i korte og medium pasninger.
Ballkontroll.

Læringsmomenter

 • Har de offensive spillerne (2. og 3. angripere) posisjonert smart, eller løper de bare rundt og mot ballen?
 • Har spilleren som mottar ballen (1. angriper) en klar plan på hva han/hun skal gjøre, eller "tenker" 1.angriper når han/hun har ballen.
 • Spiller det angripende laget med en intensjon til å skape et gjennombrudd, eller har de ballen uten noe hensikt?
 • Presser 1. forsvarer riktig i 1v1-situasjoner?
 • Sikrer 2. forsvar han/hun som presser med riktig avstand, og 3. forsvarer dekker nødvendige rom?

Organisering

 • Øvelsen krever totalt 14 spillere. Fire av disse spillerne fungerer som jokere, plassert i hvert sitt hjørne av et rektangel. I tillegg 2 jokere som befinner seg i banen. Hvert lag består av fire spillere. Jokere er på laget til de som har ballen.
 • Alle spillere bruker maksimalt 2 touch.
 • Går ballen ut av spill vil en trener ved et "ballmagasin" spille ballen inn igjen. Når et lag mister ballen fortsetter spillet: da går laget fra å være i angrep til å være i forsvar.
 • Du får poeng hver gang du kombinerer med en joker i et av hjørnene.
 • Varighet på øvelsen: 30 minutter (3 minutters arbeidstid, så 2 minutters pause - totalt 6 sett). I hver pause bytter man på jokere.
 • Størrelsen på banen må tilpasses alder og ferdighetsnivå. En mindre bane vil gi spillerne mindre tid og stille større krav til et høyere ferdighetsnivå. I dette eksempelet er størrelsen på banen 25 m x 16 m.

Se øvelsen i praksis her.

Når du introduserer øvelsen for første gang, anbefales det at du bruker litt tid på å fremheve de essensielle elementene og reglene i øvelse:

 • start med å vise banen og forklar regler.
 • Det kan være lurt å ha en introduksjons runde, slik at de får en følelse av romforholdene og hva dette kan gå ut på.
 • Når du har alle spillere i posisjon forklarer du målet ved å vise noen eksempler.

Variasjoner

Du kan ha kreative tilnærminger for å utvikle og bygge videre på øvelsen. Noen av Toni sine tips for å bygge videre er:

For å gjøre angrepsspillet mer utfordrende:

 • Innfør en regel som sier at to spillere kan ikke spille frem og tilbake til hverandre.
 • Jokere har kun 1 berøring.

For å gjøre forsvarsspillet mer utfordrende:

 • Gjør banen større. Dette vil kreve at spillere må forflytte seg raskere og dekke større rom.
 • Justering av antall ballberøringer/spillere vil gjøre det enklere/vanskeligere for forsvarende lag.