Hopp til hovedinnhold
Øvelse

Sonespill 6v6

Tema
Spille oss fremover i banen
Type
Månedens øvelser
Alder
  • 10-12 år
  • 13-19 år

Målsetting

Utnytte ubalanse hos motstanderen. Videre må spillerne vurdere i hvilke situasjoner motstander er i balanse, hvor det kanskje lønner seg å være tålmodige

Læringsmomenter

  • Ballførers evne til å se raskt framover, og spille framover for å utnytte ubalanse hos motstander.
  • Spillerne rundt ballførers evne til å gå på gode løp inn i bakrom for å true, gjerne med flere samtidige bevegelser.
  • Spillerne må ha evnen til å vurdere om de skal ta vare på ball dersom motstander er i balanse, og for eksempel vende spillet for å skape ubalanse.

Organisering

Utstyret du trenger for å gjennomføre øvelsen er flate kjegler, mål og baller. Dersom du ikke har tilgang til store mål og/eller keepere kan små mål brukes i stedet.

De flate kjeglene brukes til å markere en midtsone hvor starten av øvelsen skal foregå. Spillerne må spille seg ut av midtsonen gjennom godt timede pasninger og løp, før de kan score. Spillerne kan ikke drible over sonen eller skyte før de er ute av den. Når ballen har krysset linjen, kan alle spillerne løpe ut av sonen og det er fritt spill.

Månedens øvelse er en 6 mot 6-øvelse: Et sonespill som handler om å utnytte ubalanse hos motstanderen.

Variasjoner

For å gjøre angrepsspillet mer utfordrende:

  • Innfør en regel som sier at to spillere kan ikke spille frem og tilbake til hverandre.
  • Jokere har kun 1 berøring.

For å gjøre forsvarsspillet mer utfordrende:

  • Gjør banen større. Dette vil kreve at spillere må forflytte seg raskere og dekke større rom.
  • Justering av antall ballberøringer/spillere vil gjøre det enklere/vanskeligere for forsvarende lag.