Hopp til hovedinnhold
Øvelse

Southampton driblesone

Tema
Spille oss fremover i banen
Type
  • Oppvarming
  • Deløvelse
Alder
10-12 år

Organisering

  • Lag en bane med to endesoner (angrepspillere) og en midtsone (forsvar). Tre spillere i hver sone.
  • Angrepsspillerne fører hver sin ball rundt i sin endesone. På signal skal de så forsøke å dribble gjennom midtsonen til motsatt endesone. Forsvarere kan ikke bevege seg utenfor midtsonen.
  • Klarer de å komme over til motsatt endesone fortsetter de å føre ball der til nytt signal kommer. Mister de ball til en forsvarer, bytter disse plass.

Variasjoner

  • Antall spillere
  • Banestørrelse