Hopp til hovedinnhold
Øvelse

2 mot 2 i boks

Tema
Spille oss fremover i banen
Type
Deløvelse
Alder
  • 8-9 år
  • 10-12 år

Organisering

  • To angrepspillere innenfor rektangelet, skal forsøke å levere ballen til paret på motsatt side.
  • To forsvarsspillere i midten som primært skal forsøke å stenge rom.
  • Det nye paret kommer da inn i rektangelet, mens det forrige stiller seg «bak i køen».
  • Hvis blått lag vinner ball, skal de føre kontrollert ut av rektangelet før rødt gjenvinner.

Variasjoner

  • Eventuelt starte med kun én forsvarsspiller.
  • Flere spillere.
  • Utfordre på banestørrelse.