Hopp til hovedinnhold

Etterutdanning for UEFA B-lisenser

Les mer om kravene til etterutdanning for trenere med UEFA B-lisens.

UEFA stiller krav til etterutdanning for alle innehavere av UEFA-trenerlisenser (UEFA B, UEFA Keepertrener B og UEFA Spillerutvikler B). For de med UEFA B-lisens kreves det 20 timer etterutdanning i løpet av de tre årene lisensen er gyldig. Etter godkjent etterutdanning forlenges lisensen med tre år utover den gjeldende lisensperioden.

I denne artikkelen vil du finne:

 1. Hvordan oppdatere lisensen?
 2. Hva gir etterutdanningstimer, og hvor mye?
 3. Detaljert beskrivelse
 4. For arrangører av trenerutviklerprogram, seminarer, studieturer osv.

Hvordan oppdatere lisensen?

På sikt vil manuell registrering bli erstattet med et automatisk registreringssystem for etterutdanningstimer. Inntil da gjelder følgende:

Det er trenerens ansvar å dokumentere deltakelse i tiltak og egen trenerpraksis. Dokumentasjonen sendes til KA Trenerutvikler i respektive kretser for godkjenning av etterutdanning. Dette vil deretter bli registrert i de korrekte systemene.

Krav til trenerpraksis

Trenere med ulike UEFA B-lisenser skal være aktiv trener i minst 1 av 3 årene lisensen er gyldig. Dette er et terskelkrav for å kunne beholde lisensen. Du må dokumentere at du har vært tilknyttet et lag, som trener, i en klubb eller som en del av landslagsskolen i ett år.

Dette kravet gjelder også for personer som innehar stillinger som trenerveileder, akademileder eller sportslig leder. Roller med administrative roller godkjennes ikke.

Fra og med 2025 skal praksisen veiledes. Dette innebærer veiledning av treningsprosessen/kampen, oppfølging av den aktuelle rollen. Kun personell godkjent av Norges Fotballforbund (NFF) har myndighet til å utføre denne veiledningen.

Hva gir etterutdanningstimer, og hvor mye?

UEFA B etterutdanning - hvor mange timer kan du få for ulike tiltak
UEFA B etterutdanning - hvor mange timer kan du få for ulike tiltak
Foto: NFF

Detaljert beskrivelse

Veiledning av trenerpraksis

En UEFA B-lisensiert trener kan tilegne seg 5 timer med etterutdanning per år ved å gjennomføre veiledning av treningsprosessen med en godkjent trenerveileder (minimum UEFA B-lisens) fra Norges fotballforbund.

Veiledningen inkluderer deltakelse under forberedelse og gjennomføring av økter, etterfulgt av en gjennomgang.

 • UEFA B-treneren må sende inn refleksjoner og erfaringer fra veiledningen, samt inkludere treningsøkten som dokumentasjon.
 • Veilederen må sende inn en rapport til kretsen og den aktuelle treneren, som inkluderer veilederens observasjoner og anbefalinger.

Dette må godkjennes av ansvarlig trenerutvikler i kretsen.

Klubbesøk

Besøk hos en nærliggende klubb kan godkjennes under visse kriterier:

 • Klubben må være sertifisert som kvalitetsklubb eller tilhøre toppklubbstandard eller akademiklassifiseringen.
 • Klubben må være minst ett nivå høyere enn din egen klubb, eller hvis du trener et ungdomslag, må klubben spille på et høyere nivå.
 • Personene som observeres må ha minimum UEFA B-utdanning, helst UEFA A.
 • Aktiviteter inkluderer presentasjoner/gjennomgang av treningsmetodikk og kampstrategier, samt observasjon av treningsprosessen og/eller kamp.
 • Etter besøket må UEFA B-treneren skrive en refleksjonslogg som deles med kretsen. Trykk på lenken for å laste ned malen for refleksjonsloggen.

Maksimalt 5 timer etterutdanning kan oppnås per år.

Toppklubbenes trenerutviklerprogram

Flere toppklubber tilbyr årlige trenerutviklerprogram. Dette har en fin verdi for din utvikling som trener og nettverksbygging. Hvor mange timer som et trenerutviklerprogram gir, er avhengig av opplegget til den aktuelle klubben – NFF gir maksimalt 15 timer etterutdanning. Toppklubb må sende inn en årlig søknad for vurdering og godkjenning.

Studiebesøk

Studieturer godkjennes også som etterutdanning og vil bli vurdert individuelt. NFF gir maksimalt 15 timer etterutdanning.

UEFA B-treneren skal skrive en refleksjonslogg fra besøket – der du deler dine observasjoner og tanker, og hvordan dette kan påvirke din trenerpraksis.

Dette skal, sammen med program for studiebesøk, sendes inn og godkjennes av ansvarlig trenerutvikler i din krets. Trykk på lenken for å laste ned malen for refleksjonsloggen.

NFF vurderer og beregner studiebesøket etter føringer fra UEFA og faglig utbytte:

 • Mengde observasjoner av trening og kamp.
 • Presentasjoner av klubbens spillerutviklingsmodell, treningsmetodikk, kampplaner osv.
 • Hvem møtes: Trener/sportslig leder/utviklingsleder/trenerutvikler/metodikk ansvarlig.

NFF Trenerveilederutdanningen

Hvert år gjennomfører den enkelte fotballkrets denne utdannelsen. Ved å gjennomføre og fullføre denne utdannelsen vil du få godkjent 20 timer etterutdanning og fornyet UEFA B-lisensen med 3 nye år.

Les mer om utdannelsen på fotballkretsens hjemmeside.

Trener i landslagsskolen

En trener i Landslagsskolen får godkjent 5 timer etterutdanning per fullført halvår av en landslagsskolesesong (januar – april og/eller oktober – desember). Treneren skal ha deltatt på minimum 2/3 av aktivitetene i periodene.

Han/hun kan få maksimalt 10 timer pr halvår, gitt at treneren får veiledning av KA Spillerutvikler/Trenerutvikler, eller en utdannet og godkjent trenerveileder av NFF (med minimum UEFA B-lisens).

Trenere kan motta maksimalt 20 timer med etterutdanning pr år, gitt at man deltar på all aktivitet og mottar veiledning.

Veileder i NFFs trenerutdanning

Veiledere på ulike trenerkurs kan få opptil 10 timer etterutdanning per år, avhengig av flere veiledningsaktiviteter.

Veileder på Grasrottrener/UEFA C vil motta 10 timer med etterutdanning per år, der du får veiledning av KA Trenerutvikler eller en utdannet trenerveileder på et delkurs. Hvis du mangler veiledning, vil du kun motta 5 timer med etterutdanning per år.

Den som deltar på en veiledersamling på Grasrottrener/UEFA C vil få godkjent 5 timer etterutdanning per gjennomførte krets/regionveiledersamling i året.

Veileder på NFF Keepertrener B vil få godkjent 10 timer etterutdanning per år, der du får veiledning av KA Trenerutvikler eller en utdannet trenerveileder. Hvis du mangler veiledning, vil du kun motta 5 timer med etterutdanning per år.

Veileder på NFF Trenerveilederen vil få godkjent 10 timer etterutdanning per år, der du får veiledning av KA Trenerutvikler eller en utdannet trenerveileder. Hvis du mangler veiledning, vil du kun motta 5 timer med etterutdanning per år.

Seminar

Arrangement av seminarer kan gi etterutdanningstimer, med varighet fra 1 til 10 timer, avhengig av arrangementet.

I forbindelse med annonsering av seminaret vil du kunne vite antall timer du kan tilegne deg.

Trenerforeningens etterutdanningsseminar

Norsk trenerforening er en solid samarbeidspartner, og har siden 1989 avholdt sitt årlige cupfinaleseminar for trenere på alle nivåer. Dette er Nordens største møteplass for trenere, og en viktig arena for norsk fotball. Trenerforeningen arrangerer seminaret i forbindelse med cupfinalene, og ved deltakelse gis det 10 timer etterutdanning.

For arrangører av trenerutviklerprogram, seminarer, studieturer osv.

Alle som planlegger arrangementer som ønsker å tilby etterutdanningstimer må søke om godkjenning før gjennomføringen. Hvert arrangement vil bli vurdert individuelt, og det kreves årlig søknad selv for gjentatte arrangementer. Dette sendes til Niklas Nyland pr. e-post.

For arrangører som ønsker å tilby etterutdanningstimer på UEFA B.
For arrangører som ønsker å tilby etterutdanningstimer på UEFA B.
Foto: NFF

Trenerutviklingsprogram i regi av toppklubber

Vi oppmuntrer sterkt til å tilby trenerutviklingsprogram. Arrangører som ønsker at deres program skal gi etterutdanningstimer må søke om godkjenning før oppstart. Skjema må fylles ut og sendes til ansvarlig for UEFA B etterutdanning. Vi legger vekt på det faglige innholdet:

 • Veiledning av trenerpraksis (vil bli vektet høyt).
 • mengden trening- og kampobservasjoner
 • presentasjoner av klubbens spillerutviklingsmodell og treningsmetodikk
 • Samt hvem som er involvert i programmet.

Alle presentasjoner fra trenerutviklingsprogrammet må sendes inn for evaluering.

Vi tildeles maksimalt 15 etterutdanningstimer per år for godkjente programmer.

Seminarer

For de som ønsker å arrangere seminarer som gir etterutdanningstimer for UEFA B, må søknad om godkjenning sendes til ansvarlig for UEFA B etterutdanning for vurdering. Hvert seminar blir vurdert individuelt, og det stilles krav til: Program, innhold, læringsmål og varighet.

De som er ansvarlige for gjennomføring og presentasjon må ha gyldig UEFA A-lisens, med unntak for de med relevant pedagogisk eller forskningsbakgrunn og de med UEFA B-lisens og NFF Trenerveilederutdannelsen.

Arrangører må fylle ut et skjema for vurdering og godkjenning før seminaret gjennomføres.

Maksimalt 10 etterutdanningstimer tildeles per seminar.

Studieturer

Dersom du ønsker å arrangere en studietur som skal godkjennes for etterutdanning, må du fylle ut et skjema for vurdering før gjennomføringen av turen. Dette skjemaet skal sendes sammen med det offisielle programmet til ansvarlig for UEFA B etterutdanning.

Studieturer vil bli vurdert individuelt, og NFF tildeles maksimalt 15 etterutdanningstimer. Evalueringen inkluderer vurdering av det faglige utbyttet:

 1. mengden trening- og kampobservasjoner
 2. presentasjoner av klubbens spillerutviklingsmodell, treningsmetodikk, spillmodeller
 3. deltakerens refleksjonslogg fra besøket.

Last ned refleksjonsloggen via lenken for å levere din evaluering etter studieturen.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med niklas.nyland@fotball.no eller din KA Trenerutvikler i din fotballkrets.

 • Fagansvarlig UEFA B, UEFA Spillerutvikler B og etterutdanning B-nivået