Hopp til hovedinnhold

Etterutdanning for UEFA B-lisenser

Les mer om kravene til etterutdanning for trenere med UEFA B-lisens.

UEFA stiller krav til etterutdanning til alle som har UEFA-trenerlisenser (UEFA B, UEFA Keepertrener B og UEFA Youth B/Spillerutvikler B). For de med UEFA B-lisens er kravet 20 timer etterutdanning i løpet av de tre årene lisensen er gyldig. Med godkjent etterutdanning vil lisensen løpe i ytterligere i tre år etter at gjeldende lisenstid utløper.

Følgende krav gjelder fra 2023:

Krav til trenerpraksis

Trenere med ulike UEFA B-lisenser skal være aktiv trener i minst 1 av 3 årene lisensen er gyldig. Dette er et terskelkrav for å kunne beholde lisensen. Du må dokumentere at du har vært tilknyttet et lag, som trener, i en klubb eller som en del av landslagsskolen i ett år.

(Fra 2025 vil det være et terskelkrav om at du skal være trener for et lag i en klubb og/eller som trener i landslagsskolen i minimum ett år, der du i perioden får veiledning og oppfølging i din trenerpraksis av en godkjent/lisensiert trenerveileder fra Norges fotballforbund.)

Veiledning av trenerpraksis

En UEFA B-lisensiert trener kan tilegne seg fem timer med etterutdanning per år om han/hun gjennomfører en veiledning av treningsprosessen med en godkjent og lisensiert trenerveileder fra Norges fotballforbund. Veiledningen innebærer tilstedeværelse under forberedelse og gjennomføring med en påfølgende gjennomgang av økta.

Seminar

Det stilles krav til de som ønsker å arrangere seminar som skal gi etterutdanningstimer til UEFA B. De som ønsker å arrangere må søke om godkjenning til den ansvarlige for UEFA B for vurdering og godkjenning. Et seminar er godkjent for et tiltak av gangen.

Vi stilles krav til program, innhold, læringsmål og antall timer. Den som er ansvarlig for gjennomføring og presentasjon må være i besittelse av minimum gyldig UEFA B – lisens. Det gjøres unntak for de med pedagogisk utdannelse og/eller forskningsbakgrunn.

Det skal i første omgang sendes en søknad til ansvarlig for UEFA B i Norges Fotballforbund, Niklas Nyland, for vurdering og godkjennelse. Det skal godkjennes før seminaret gjennomføres.

Klubbesøk

Å besøke en klubb i nærområdet kan godkjennes som etterutdanning.
Det skal skrives en refleksjonslogg fra besøket der du deler dine observasjoner og tanker, og hvordan dette kan påvirke din trenerpraksis. Inkluder kontaktinformasjon som er ansvarlig for besøket, hans/hennes høyeste trenerutdanning og rolle i klubben.

Kriterier som vurderes for å få dette godkjent er følgende:

  • Det skal være en sertifisert kvalitetsklubb, eventuelt være en del av toppklubbstandard eller akademiklassifiseringssystemet.
  • Klubben skal ligge minimum ett nivå over der din klubb befinner seg. For eksempel, spiller laget ditt i 4. divisjon er det minimum 3. divisjon. Eller er du trener for et 16-årslag kan du besøke et juniorlag eller et 16-årslag som spiller på et høyere nivå.
  • Den som observeres skal ha minimum UEFA B-utdanning, aller helst UEFA A.
  • Presentasjoner av treningsmetodikk og kampstrategier.
  • Observasjon av ungdoms- og seniorfotball, treningsprosessen og kamp.
    • Med treningsprosesser menes planlegging, gjennomføring og evaluering av treningene.
    • Med kamp menes, forberedelser til kamp, kampmøte, observasjon i garderoben før og etter kamp, og i pausen.

Det gis maksimum 5 timer med etterutdanning pr. år.

Studiebesøk

Studieturer kan også godkjennes som etterutdanning og vil bli kategorisert i tre ulike nivåer. (A, B eller C).

Det skal skrives en refleksjonslogg fra besøket der du deler dine observasjoner og tanker, og hvordan dette kan påvirke din trenerpraksis. Inkluder kontaktperson som er ansvarlig for studiebesøk.

A - Studietur der det er høyt faglig utbytte, der du få observere treninger og kamp, får en presentasjon av klubbens spillerutviklingsmodell, metodikk også videre. Gir 15 timer etterutdanning.

B - Studietur der det faglige utbytte er variert, der du får observerer treninger og kamp. Gir 10 timer etterutdanning.

C - Studietur der det faglige utbyttet er mindre. Du observerer kamp, ser på fasiliteter og får en presentasjon av klubben. Gir 5 timer etterutdanning.

Det skal i første omgang sendes til ansvarlig for UEFA B i Norges Fotballforbund, Niklas Nyland, for vurdering og godkjennelse.

Trenerforeningens etterutdanningsseminar

Norsk trenerforening er en solid samarbeidspartner, og har siden 1989 avholdt sitt årlige cupfinaleseminar for trenere på alle nivåer. Dette er Nordens største møteplass for trenere, og en viktig arena for norsk fotball. Trenerforeningen arrangerer seminaret i forbindelse med cupfinalene, og ved deltakelse gis det 10 timer etterutdanning.

Trenerforeningen arrangerer også en årlig trenertur til engelsk med akademibesøk, kamper og møter med managere og trenere i britisk fotball. Disse turene har en fin verdi for din utvikling og nettverksbygging.

Trenerforeningen skal også sende inn en årlig søknad for vurdering og godkjenning. Målet er at trenerturen til England møter kriteriene til punkt 4) Studietur B - Studietur der det faglige utbytte er variert, der du får observerer treninger og kamp. Det vil gis maksimalt 10 timer etterutdanning.

Toppklubbenes trenerutviklerprogram

Flere toppklubber tilbyr årlige trenerutviklerprogram. Dette har en fin verdi for din utvikling som trener og nettverksbygging. Toppklubb må sende inn en årlig søknad for vurdering og godkjenning. Mange av de samme kriteriene finner man igjen under punkt 3) Seminar. Det gis godkjenning med maksimalt 15 timer etterutdanning.

Trener Landslagsskolen

En trener i Landslagsskolen får godkjent 10 timer etterutdanning per fullført landslagsskolesesong (januar – april og oktober – desember). Det er en forutsetning at han/hun får veiledning av KA Spillerutvikler/Trenerutvikler, eller en utdannet trenerveileder. Treneren skal ha deltatt på minimum 2/3 av landslagsskolesesong.

Veileder i NFFs trenerutdanning

Veileder på Grasrottrener/UEFA C vil motta 10 timer med etterutdanning per år, der du får veiledning av KA Trenerutvikler eller en utdannet trenerveileder på et delkurs. Hvis du mangler veiledning, vil du kun motta 5 timer med etterutdanning per år.

Veileder på NFF Keepertrener B vil få godkjent 10 timer etterutdanning per år, der du får veiledning av KA Trenerutvikler eller en utdannet trenerveileder. Hvis du mangler veiledning, vil du kun motta 5 timer med etterutdanning per år.

Den som deltar på en veiledersamling på Grasrottrener/UEFA C vil få godkjent 5 timer etterutdanning per gjennomførte krets/regionveiledersamling i året.

Andre fotballrelaterte roller i klubb

Er du trenerveileder, operativ sportslig leder (ansvar for aktiveten som skjer på feltet), akademileder/utviklingsleder godkjennes dette som praksis. Administrative roller godkjennes ikke som praksis.

Hvordan blir lisensen oppdatert?

På sikt vil manuell registrering bli erstattet med et system som registrerer etterutdanningstimer automatisk. Dette arbeides med, og inntil da gjelder følgende:

Det er trenerens ansvar å dokumentere de tiltakene han/hun har deltatt på, samt at hans/hennes trenerpraksis. Dette sendes til KA Trenerutvikler i de respektive kretsene for godkjennelse av etterutdanning. Dette vil da bli registret i de rette kanalene.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med niklas.nyland@fotball.no eller din KA Trenerutvikler i din fotballkrets.