Hopp til hovedinnhold
Sjakkbrikker på en ball.
Foto: iStock/Oonal

Steget ut fra kaos: Hvordan kan en spillmodell hjelpe deg?

I denne artikkelen vil vi dykke inn i spillmodellens verden, et viktig aspekt for fotballtrenere på alle nivåer. Vi vil utforske hvordan du kan ta dine ideer og strategier fra tanke til virkelighet ved å skape din egen unike spillmodell. Tommy Olsen, KA Trenerutvikler i Akershus, deler hans innsikt og gir praktiske tips om hvordan dette kan gjøres for å hjelpe til med trenervirket ditt.

Tekst:   |  Publisert:   (Oppdatert: )

Spillmodell

Du har hørt det før, fotball er et komplekst spill. I hver kamp møter du en motstander som ønsker å ødelegge for, og beseire deg. Så, når laget ditt møter to spisser i en høy blokk, hvordan ønsker du at dere skal løse denne situasjonen. Hva er de viktigste prinsippene for laget og spillerne i det dere mister ballen? Jeg er helt sikker på at du har dine ideer og tanker om hvordan dette skal se ut på banen, men har du systematisert dette ned i din egen spillmodell, som beskriver de forskjellige fasene av spillet med tilhørende prinsipper? Din spillmodell vil hjelpe deg med å formidle budskapet til dine spillere og øvrig støtteapparat, og sette en tydelig retning for laget.

Hvis du gjør et Google-søk på «Game model football» får du opp masse forslag og tips til hvordan du kan utvikle din egen. Det er et hav av informasjon og tips, og jeg skal her prøve å hjelpe deg med orienteringen i jungelen med noen enkle og konkret tips.

Hvorfor lage din egen spillmodell

Tilbake til innledningen og dine tanker og ideer. Du har de i hodet, og du har noen bildet på hvordan det skal se ut på banen. Prøv å land disse tankene i et dokument, og se om du kan få en struktur på ideene. Du vil sannsynligvis oppleve at det blir enklere for deg å planlegge gode treninger og være mer spisset på tema og læringsmål for spillerne, som du igjen vil se i adferden til spillerne i kampen.

Spillmodellen gir et (etter hvert) klart og strukturert rammeverk for spillestilen og taktikken til ditt lag. Det hjelper deg med å formidle budskapet til spillerne og resten av støtteapparatet, og en felles forståelse for hvilke retningslinjer dere har i de forskjellige fasene av spillet.

Din fotballfilosofi

Hvordan ønsker du at ditt lag skal spille fotball? Hva gjør vi i angrep og hvordan skal vi opptre når vi ikke har ballen? Med utgangspunkt i din fotballfilosofi, altså måten du drømmer om at laget ditt opptrer på i de forskjellige spillsituasjonene i kampen, bygger du din spillmodell med spillfaser og prinsipper. En spillmodell er et levende dokument og vil alltid være i utvikling, og sannsynligvis kunne bli ganske kompleks. Som en start vil det kanskje være viktigst å ta tak i de fire hovedfasene som er, og sette opp de viktigste prinsippene for disse.

Enkel illustrasjon av spillets fire hovefaser
Enkel illustrasjon av spillets fire hovefaser
Foto: NFF

Se for deg at du har kampen i midten i figuren over, så forestiller du deg de fire fasene i modellen etter tur. Hva ser du i fasene fra ditt lag? Bruker laget ditt mange trekk til å flytte på motstanderlaget og venter på de små gjennombrudd? Eller ser du etter bakrommet uansett? Og hva når dere ikke har ballen? Faller dere rett inn i «ramma» og legger dere lavt, eller blir dere som et såret dyr som vil vinne ballen tilbake så fort som mulig?

Skriv gjerne ned noen ord om din egen fotballfilosofi før du leser videre.

Spillmodell med hovedfaser og delfaser

Nå har du kanskje et klarere bilde av hva din fotballfilosofi er, og du kan starte jobben med spillmodellen din. Det er altså fire hovedfaser som igjen har underfaser. Hva du velger å kalle fasene er egentlig litt opp til deg selv, men det er en fase hvor ditt lag har kontroll på ball, en hvor motstander har kontroll på ballen og to faser hvor det ikke er helt klart hva utfallet blir – omstillingsfasene som er det øyeblikket og de første sekundene etter at ballen skifter eier. Disse hovedfasene kan igjen ha sine delfaser. I min spillmodell er en hovedfase «Etablert angrep». Her har vi kontroll på ballen og laget vårt organisert på ønskelig måte, mens motstanderlaget har sitt lag «på plass» noe som gjør at de har kontroll defensivt. Vi kan møte forskjellige type forsvar, noen lag presser høyt, mens andre legger seg lavt i banen. En underfase til «Etablert angrep» kan være «Bearbeiding mot høyt press». Dette er altså en underfase av hovedfasen "etablert angrep", hvor vi har definert at vi er i etablert angrep, og vi møter et høyt press, som vi ønsker å løse «på denne måten».

NFF har laget sin spillmodell som brukes i Landslagsskolen og som et verktøy for trenere og klubber.

Spillmodellen til Landslagsskolen.
Spillmodellen til Landslagsskolen.
Foto: NFF

Enkelt forklart er det tre delfaser i angrep (blått) og tre delfaser i forsvar (grønt). Hvilken delfase som til enhver tid er gjeldende er avhengig av grad av balanse hos motstanderlaget og i eget lag. Jeg skal ikke gå nøyere inn på delfasene her, men du kan lese mer om spillmodellen til NFF her.

Prinsipper

Når du har definert hoved- og underfaser i din spillmodell, starter jobben med å beskrive retningslinjer for hvordan laget og spillerne skal løse de forskjellige fasene av spillet. Dette kan deles opp i hovedprinsipper og flere under-prinsipper. Prinsippene tar utgangspunkt i din fotballfilosofi og gir klare retningslinjer på hvordan laget, grupper og enkeltspillere skal opptre. Prinsipper er altså grunnregler for laget ditt.
Tilbake til NFF sin spillmodell, og la oss ta utgangspunkt i fasen A3. Hovedprinsippet i denne fasen er å «oppnå posisjonelt overtak rundt ballen og området hvor det scores mål fra».

Eksempel på hvordan prinsipper kan deles med flere under-prinsipper.
Eksempel på hvordan prinsipper kan deles med flere under-prinsipper.
Foto: NFF

La oss se nærmere på hvordan dette kan se ut med under-prinsipper. Vi har altså en forståelse for hva lagetsoppgave er i fasen A3. Under-prinsipper, for grupper, kan i A3 situasjonen være for spisser å angripe første og andre stolpe, mens det f eks for bakre firer kan være offensiv balanse. For enkeltspiller kan et under-underprinsipp være å søke blindsone til motstander. Her vil det helt sikkert være flere prinsipper du vil ha med, og du kan bygge på etter hvert som du erfarer fra treninger og kamper.

Oppsummert

Å få spillmodellen ut av hodet og ned på papir, vil helt sikkert være et sterkt hjelpemiddel i ditt trenervirke. Å få en viss kontroll og struktur over det kaoset en fotballkamp er hjelper på for at du skal kunne få spillere og støtteapparat til å ha en felles forståelse av hvordan du ønsker at dere skal løse faser og spillsituasjoner. I din planlegging av treninger kan du da enkelt hente ut spillfasen (tema) dere skal jobbe med, og hvilke prinsipper dere skal prioritere i dag. Det er det dere øver på i trening dere skal få ut i kamp, og gjennom bedre planlagte økter, vil du kanskje også se resultat på banen.

Lykke til med å utvikle din egen spillmodell.

Var denne artikkelen nyttig?