Hopp til hovedinnhold
Talentleir Porsgrunn
Foto: Thomas Brekke Sæteren

Slik gjennomfører du den viktige Prepp’n

I samarbeid medNorsk Tipping

Gi spillerne bedre forutsetninger for å lykkes i trening og kamp med Prepp’n, NFF og Landslagsskolens standard for oppvarming. Bård Homstøl forklarer.

Tekst:   |  Publisert:   (Oppdatert: )

Visste du at den ideelle oppvarming i fotball er åtte minutter fotball i full fart? NFF har sett på flere ulike studier som handler om oppvarming og det å få spillerne best mulig og raskest mulig klar til fotball aktivitet med høy fart og kvalitet i trening og kamp.

– Studiene viser at spillerne både opplever seg mest klar og blir best og raskest klar til høy fart og gode fotballferdigheter når det er en korte fotballspesifikke oppvarming i høy fart, forklarer Bård Homstøl, Fagansvarlig Trenerutdanningen UEFA spillerutvikler A, Fagkoordinator Forskning og Utvikling (FoU) og Fagansvarlig den Fysiske dimensjonen, NFF.

Med bakgrunn fra blant annet Odd, Stabæk, Strømsgodset, Celtic på klubb siden og mange års arbeid med landslag på gutte og jente siden i NFF, fikk han i 2018 oppgaven med å lede arbeidet i NFF med å utarbeide hvordan vi skal ivareta gode forberedelser og etablere en tilnærming for oppvarming til trening og kamp.

Resultatet er oppvarmingskonseptet «Prepp`n», som siden 2018 har vært standard for oppvarming i NFF`s Sportslige fagplaner for barn og ungdom og Landslagsskolen. Prepp'n gjennomføres før alle treninger og kamper i Landslagsskolen.

Bård Homstøl på U21-trening.
Bård Homstøl på U21-trening.
Foto: Thomas Brekke Sæteren

Treningsprosessen og den viktige Prepp’n

Prepp’n er en sentral del av treningsprosessen for å optimalisere forutsetninger for å trene med kvalitet og fokuserer spesielt på møte fotballen krav ved å tilrettelegge for trening med høy fart og intensitet i spillet.

Hovedfokuset er spesielt på å utvikle, bevisstgjøre og etablere referanser for fart og frekvens i beina og teknikk og kroppskontroll i forflytning med og uten ball under lav kompleksitet, forklarer Bård.

– I arbeidet med å bedre treningsprosessen og etablere oppvarming fant vi flere gode studier og kilder til informasjon, samtidig ble det også åpenbart at oppvarmingen som tradisjonelt blir brukt i mange miljøer i fotball i stor grad er basert på «etablerte sannheter» som i liten grad imøtekommer kravet til god oppvarming i fotball.

Bård forklarer at det er spesielt tre ting fra forskningen som trekkes frem som essensielt for god oppvarming i fotball og som derfor også var med på å danne grunnlaget for etablering av Prepp`n:

  • Tid på oppvarming: Studier viser at det er bedre med korter oppvarmingsøkter en lengre. Den ideelle lengden er 8-10 minutter.
  • Innhold på oppvarming: Studier viser at det er bedre med spesifikk oppvarming enn generell oppvarming.
  • Intensitet på oppvarming: Studier viser at det er bedre med høy intensitet enn lav intensitet.

I praksis starter derfor alle fotball treninger og kamper med Prepp`n som ivaretar spesifisitet i oppvarmingen ved å ta utgangspunkt i fotballferdigheten, situasjoner og faser i spillet. Her er det spesielt fokus på forflytninger med god kroppskontroll knyttet til spillsituasjoner med og uten ball, fokus på gjennomføring med høy intensitet og fart i beina og håndtering av ball.

Bård anbefaler at aktivitetene henger sammen med tema og momenter for dagen, og har lav kompleksitet for å gi spillerne gode forutsetninger for å gjennomføre med god kontroll og høy fart.

Se Bård forklare prinsippene for Prepp’n her:

Se Bård forklare prinsippene for Prepp’n

Slik kommer du i gang med Prepp’n

Du som trener kan velge øvelser fra Prepp-biblioteket med utgangspunkt i ditt tema for økta, prioriterte spillfaser og spillsituasjoner. Nettopp det å velge øvelser basert på tema, spillfaser og spillsituasjoner er viktig, da studier viser at det er bedre med spesifikk oppvarming enn generell oppvarming, forklarer Bård.

– Vi oppfordrer også trenere til å lage sine egne Prepp-øvelser i henhold til egen spill filosofi og momenter man ønsker å fokusere på i treningen – der man samtidig ivaretar de sentrale prinsippene om fart og frekvens og kontroll i forflytninger og håndtering av ball.

En normal prepp vil inneholde 1-3 øvelser på små flater med en total varighet på 5 – 10 minutter.

Under økter og øvelser her på tiim finner du flere ulike Prepp-øvelser. Filtrer på «type» og velg «oppvarming». Se økter og øvelser her.

Noen eksempler på Prepp øvelser knyttet til angreps tema med ball:
1. Bedre ballfører (1A) ferdigheter – føring og dribling
2. Bedre ballfører 1A) ferdigheter for å trenge inn i prioriterte rom (A2)

Noen eksempler på Prepp øvelser knyttet til forsvars tema uten ball:
1. Bedre fart i beina og kontroll i forflytninger ved starter, stopper og retningsforandringer
2. Bedre første forsvarer (1F) ferdigheter 1v1 retningsforandringer

Se Bård forklare hva Prepp’n bør inneholde og hva som er tanken bak her:

Se Bård forklare hva Prepp’n bør inneholde og hva som er tanken bak.
Var denne artikkelen nyttig?